Slik kan du gi ditt bidrag

  • Kjøp en Blå sløyfe-pin hos Eplehuset eller andre av aksjonens samarbeidspartnere
  • Vipps valgfritt beløp til 2255
  • Gi et valgfritt beløp til kontonr. 5010 05 49791
  • Start din egen innsamling på blåsløyfe.no
  • Sett en Blå sløyfe på profilbildet ditt på Facebook

I årevis har Rosa sløyfeaksjonen skapt oppmerksomhet om brystkreft. For første gang i 2017 fikk menn sin egen, blå sløyfe. 2018 er det andre året Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer Blå sløyfe-aksjonen i Norge. Ved å støtte aksjonen viser du at du bryr deg om de som er rammet, bidrar til økt kunnskap og mer forskning på prostatakreft.

 

FORSKNING NYTTER. Hvert år rammes flere enn 5 000 menn av prostatakreft, og over 1000 dør som følge av sykdommen. Det gjør prostatakreft til den mest utbredte kreftformen i Norge, til tross for at den kun rammer menn. I 2030 forventes tallet å stige til 7 000.

Prostatakreft skiller seg fra andre kreftformer ved at ikke alle trenger behandling. Med den forventede økningen i antall nye tilfeller, haster det å få på plass et diagnoseverktøy som kan skille den aggressive prostatakreften som trenger behandling, fra den milde formen som heller bør overvåkes.

Prostatakreft kan deles inn i høy- og lavrisikokreft: en aggressiv form som vokser fort og er farlig, og en mildere form som utvikler seg langsomt og som sjelden vil gi alvorlige symptomer. Dagens diagnoseverktøy skiller i liten grad mellom disse to formene. Det innebærer at en del pasienter med den milde prostatakreften, får behandling de ikke trenger. Dessverre får mange av dem senskader av behandlingen, i form av vannlatingsproblemer og ereksjonssvikt – helt unødvendig.

Samtidig vet vi at det årlig dør mange menn av prostatakreft. Det er som oftest pasienter med den aggressive kreftformen, som burde vært oppdaget tidligere. Da kunne behandlingen kommet raskere i gang og ere ville overlevd.

Derfor haster det å finne et bedre diagnoseverktøy for prostatakreft. Da vil ere overleve og færre overbehandles – og flere menn kan leve lange, gode liv.

Det er dette Blå sløyfe 2018 handler om.