Digital begeistring

Koding lærer barna å mestre livet.


Sist oppdatert: 25. februar 2019


Det er lett å tenke at koding tilhører de aller mest teknologiinteresserte, men sannheten er at vi alle bruker det hver dag. Løft opp iPhone, ta et bilde, sett på musikk, send en melding eller bestill en togtur – og det er kode som gjør alt dette mulig.

 

 

Digital begeistring

Koding lærer barna å mestre livet.


Sist oppdatert: 25. februar 2019


Det er lett å tenke at koding tilhører de aller mest teknologiinteresserte, men sannheten er at vi alle bruker det hver dag. Løft opp iPhone, ta et bilde, sett på musikk, send en melding eller bestill en togtur – og det er kode som gjør alt dette mulig.


GRUNNLEGGENDE FERDIGHET. Denne utpregede tilstedeværelsen gjør at koding er i ferd med å bli en grunnleggende ferdighet, på lik linje med historie og matte. Det er tydelig når vi ser flere og flere land innføre det som obligatorisk undervisning, helt ned i 5-års alderen. Og her hjemme har koding blitt en viktig del av regjeringens nye digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen, begrunnet med at det ruster barna best mulig for fremtiden.

FREMTIDENS MULIGHET. Når barn lærer seg å kode utløser det kreativitet og evner til problemløsning som åpner dører for fremtidige jobbmuligheter. Jobber som vi i dag ikke en gang kan forestille oss, og med produkter og løsninger som enda ikke er oppfunnet. Å lære barna å kode gir dem et sett med verktøy de vil trenge for å navigere i en stadig mer digital verden. Det gir en bedre forståelse av hvordan alt de ser rundt seg er bygget opp, og kraften til å bruke egen kreativitet til å forbedre og skape noe helt nytt.

EVNEN TIL Å LÆRE BORT. Denne ferdigheten er det vi voksne som skal lære barna. En generasjon som selv står midt i et ukjent og skiftende digitalt landskap, uten tidligere å ha fått den samme anledningen til å øve og beherske teknologiens språk flytende. Og da kommer ofte spørsmålet: Er koding vanskelig? Absolutt ikke! Å lære seg å kode er både morsomt og engasjerende, og kan læres bort selv om man aldri har forsøkt å kode før.
 


FOR DE MINSTE. Lek, læring og kreativitet er alle områder som har et stort potensial til å styrkes gjennom digitale verktøy. Og iPadens egenskaper, den gjør at det er lett å lære. Sammen med iPad er Osmo-spillene en fin måte å få de minste engasjert i koding. Her bruker man koding til å dra ut på et episk jordbærspisende eventyr hvor alt kan skje eller til å komponere egen musikk. Barna lærer ekte programmeringsbegreper ved å koble sammen fysiske brikker og lage sekvenser, sløyfer og «hvis/eller»-handlinger. Spillene belønner logisk tenking og problemløsning med morsomme ting, og styrking av disse ferdighetene øker selvtilliten og forbereder barna på en stadig mer digital verden.

SE KODEN VÅKNE TIL LIV. Swift Playgrounds er en revolusjonerende ny app for iPad som gjør det interaktivt og morsomt å lære seg koding, uavhengig av hvor mye erfaring man har. I appen bygger man små programmer kalt «playgrounds», som viser resultatet av koden man skriver. Start med det grunnleggende og gå deretter videre til nye og mer avanserte utfordringer etter hvert som barna utvikler seg. Og det er ikke forbeholdt ting som skjer på skjermen. Flere av de små programmene lar deg koble til og programmere ekte roboter, så barna kan se koden våkne til liv rett foran seg. Gjennom dette får barna virkelig utfordret kreativiteten og vært sine egne problemløsere, samtidig som de lærer grunnleggende koding. Kanskje sitter du med neste generasjons utvikler i hus?

 

Les mer om Swift Playground >
 


NESTE GENERASJONS UTVIKLER. Det er egentlig ikke et spørsmål å postulere. Barna er utvilsomt neste generasjons utviklere. Med en godt utviklet ferdighet i koding er det deres drømmer som i fremtiden vil bli løsningene, produktene og tjenestene vi har for hånden. Men før det er det vår rolle å kultivere den ferdigheten. Enten du er foreldre eller skoleledelse, kan vi hjelpe dere å komme i gang med koding – og lære barna å mestre livet.