Tilbake til Ekspertise

Gått over til iOS? Slik flytter du fra Android til iPad, iPhone og iPod Touch.


Oppdatert: Juli 2023


Last ned Flytt til iOS-appen på din nye iPad, iPhone eller iPod Touch, og få hjelp til å bytte fra en Android-enhet til ditt nye Apple-produkt.
 

Last ned Flytt til iOS fra Google Play >

Før du begynner

  • Påse at Wi-Fi på Android-enheten er slått på.
  • Koble den nye iOS-enheten og Android-enheten til nettstrøm.
  • Pass på at innholdet du flytter, inkludert det som er på det eksterne Micro SD-kortet, får plass på den nye iOS-enheten
  • Hvis du vil overføre Chrome-bokmerker, oppdaterer du til den nyeste versjonen av Chrome på Android-enheten.

 

1

Kom i gang med Apple-enheten

Slå på den nye Apple-enheten, og plasser den i nærheten av Android-enheten din.

På Apple-enheten følger du instruksjonene på skjermen for konfigurering.

Trykk på Konfigurer manuelt på Hurtigstart-skjermen, og fortsett deretter å følge instruksjonene på skjermen. Du kan bli bedt om å aktivere eSIM.


2

Trykk på Move Data from Android (overføre data fra Android)

Når du konfigurerer den nye iOS-enheten, ser du etter Apper og data-skjermen. Trykk deretter på Move Data from Android (overfør data fra Android).

(Hvis du allerede har fullført konfigureringen, må du slette iOS-enheten og begynne på nytt. Hvis du ikke vil slette, overfører du bare innholdet manuelt.)


3

Åpne Flytt til iOS-appen

Åpne Flytt til iOS-appen i Android og trykk på Fortsett. Les betingelsene og vilkårene som vises. Trykk på Godta for å fortsette og deretter på Neste øverst til høyre på skjermen Find Your Code (finn koden din).


4

Vent på kode

Når du ser Overfør fra Android-skjermen, trykker du på Fortsett på iOS-enheten din. Deretter venter du til en tisifret eller sekssifret kode vises. Hvis Android-enheten viser et varsel om at du har svak internett-tilkobling, kan du overse varselet.


5

Bruk koden

Skriv inn koden på Android-enheten. Vent deretter til skjermen Transfer Data (overfør data) blir vist.


6

Koble til et midlertidig Wi-Fi-nettverk

iOS-enheten din oppretter et midlertidig Wi-Fi-nettverk. Når du blir bedt om det, trykker du på Koble til for å bli med i det nettverket på Android-enheten din. Vent deretter til skjermen Transfer Data (overfør data) blir vist.


7

Velge innhold og vente

På Android-enheten din markerer du innholdet du vil overføre, og så trykker du på Neste. Deretter – og selv om Android indikerer at prosessen er fullført – lar du begge enhetene ligge til fremdriftsindikatoren som vises på iOS-enheten, viser fullført. Hele overføringen kan ta en stund, avhengig av hvor mye innhold du flytter.

Følgende blir overført: kontakter, meldingslogg, kamerabilder og -videoer, nettbokmerker, e-postkontoer og kalendere. Enkelte gratisapper blir også overført gitt at de er tilgjengelig både i Google Play og App Store. Når overføringen er fullført, kan du laste ned eventuelle gratisapper som ble matchet fra App Store.


8

Konfigurer iOS-enheten

Når overføringsindikatoren på iOS-enheten er ferdig, trykker du på Ferdig på Android-enheten. Trykk deretter på Fortsett på iOS-enheten og følg framgangsmåten på skjermen for å fullføre konfigureringen av iOS-enheten.


9

Fullfør

Kontroller at alt innholdet ditt er overført. Musikk, bøker og PDF-filer må flyttes manuelt.

Har du behov for appene du hadde på Android-enheten? Gå til App Store på iOS-enheten for å laste dem ned.