Intervju

Koding i klasserommet.


Sist oppdatert: 25. februar 2019


De som best kjenner til mulighetene og fordelene med koding i klasserommet, det er våre fageksperter innenfor skole og utdanning. Bli kjent med Marit – og les hvorfor hun anbefaler å lære barna å kode!

 

 

Intervju

Koding i klasserommet.


Sist oppdatert: 25. februar 2019


De som best kjenner til mulighetene og fordelene med koding i klasserommet, er våre fageksperter innenfor skole og utdanning. Bli kjent med Marit – og les hvorfor hun anbefaler å lære barna å kode!


Hvem er du og hva jobber du med til daglig?

Marit: Jeg er utdannet pedagog med mange års erfaring fra skoler i Oslo og Akershus. Før jeg startet i Eplehuset har jeg sammen med skoleledere/skoleeier jobbet med implementering og opplæring i bruk av digitale verktøy i hele utdanningssektoren, i små og store kommuner, med fokus på læring. 

Min oppgave i Eplehuset i dag er å veilede barnehager, skoler og kommuner med å forene pedagogikk, fag og digitale verktøy på en måte som gir mestring og økt læring – hver dag! Vi samarbeider med dem som ønsker å oppnå dette og vi er deres sparringspartner – fra start til mål.


Etter din mening, hva er det med koding som gjør at det burde være en så viktig del av utdanning?

Marit: Koding er vår hverdag! Teknologi er koding. Bare ta en titt rundt oss. Hva er ikke kodet? Vi må gi elevene de ferdighetene og kompetansen som trengs for å få en forståelse av hvordan ting rundt oss fungerer og er bygd opp. Dette vil forberede dem på fremtidige jobber.


På hvilken måte støtter koding opp om de overordnede målene i læreplanen?

Marit: Et viktig sitat er: «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt.»

I en verden som forandrer seg lynraskt, skal vi bidra til at fremtidige arbeidstakere har den kompetansen de trenger i et arbeidsmarked vi ikke vet hvordan ser ut. Vi vil ved bruk av koding trene elevene i grunnleggende ferdigheter og kompetanser som problemløsning, kritisk tenkning og samarbeid. Så sånn sett går det hånd-i-hånd, men på nye og ulike måter.
 


For foreldre og skoleledere som lurer på når de skal begynne å introdusere barna for koding, hva anbefaler dere?

Marit: Vi setter ingen nedre aldersgrense for når barna bør lære seg å kode, og det er ingen tvil om at koding engasjerer og skaper nysgjerrighet hos barn allerede i barnehagealder. Men det vi tenker er essensielt i den sammenheng er at vi må være bevisste på hvordan koding introduseres og jobbes med. Vi må finne en god balanse mellom bruk av teknologi og konkreter for å styrke barnas forståelse. Det er her vår jobb med å forene pedagogikk, fag og digitale verktøy kommer inn.


Dette er et ganske nytt felt, så hvor kan man gå for å komme i gang?

Marit: Det finnes apper med tilhørende veiledninger som loser deg og elevene trygt gjennom koding steg for steg. Ett eksempel på det er Apples egen Swift Playgrounds som lærer elevene å mestre nivåer, oppgaver og konsepter for koding.

Et lite tips på veien: Bruk elevene som de ressursene de er. Det er garantert noen elever i klassen som allerede har kompetanse i å kode. Og hva gir vel mer læring enn om eleven selv forteller og forklarer til dine medelever – og deg?