Tilbake til Ekspertise

Hvis du opplever problemer med Wi-Fi på Mac


Oppdatert: Juli 2019


Macen din kan analysere Wi-Fi-tilkoblinger for å se etter visse problemer og deretter anbefale løsninger.

Generelle tips:


macOS Sierra 10.12 eller nyere

Når en Mac med macOS Sierra eller nyere prøver å koble seg til et Wi-Fi-nettverk, ser den etter problemer som påvirker maskinens evne til å opprette en rask, stabil og sikker tilkobling. Hvis Macen oppdager et problem, viser Wi-Fi-statusmenyen på menylinjen et nytt element: Wi-Fi-anbefalinger. Velg det for å se anbefalte løsninger.
 

macOS Mountain Lion v10.8.4 eller nyere

Bruk programmet Wi-Fi-diagnostikk som følger med OS X Mountain Lion v10.8.4 og nyere, til å identifisere og løse Wi-Fi-problemer. Når Wi-Fi-diagnostikk har fullført analysen av Wi-Fi -nettverket, vil det vise en liste over eventuelle problemer som ble funnet, og forslag til løsninger.
 

macOS v10.7 Lion og Mac OS X v10.6

1. Opptrer symptomet med mer enn én Wi-Fi-enhet?
Wi-Fi-problemer kan være knyttet til det aktuelle nettverket eller de kan være knyttet til Wi-Fi-datamaskinen som kobles til nettverket. Det er vanligvis ikke noe problem med Wi-Fi-ruteren hvis andre datamaskiner eller enheter (som Apple TV eller iPhone) får forbindelse med Internett uten problemer.

2. Forsikre deg om at programvaren er oppdatert.
Installer alle programvareoppdateringer som er tilgjengelig for Mac-maskinen.
Hvis du bruker en tredjeparts Wi-Fi-ruter, undersøker du med produsenten for å påse at den nyeste programvaren er installert. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følger du produsentens veiledning for å oppdatere programvaren.

3. Kontroller tilkoblingene.
Noen nettverksproblemer kan skyldes løse eller frakoblede kabler. Kontroller at alle Ethernet- og strømkabler som er koblet mellom modemet og Wi-Fi-ruteren, er i orden.

4. Omstart nettverksenhetene.
Det å slå modemet eller ruteren av i noen sekunder og deretter på igjen kan løse nettverksproblemer uten ytterligere problemløsing.


Analyser det trådløse miljøet ditt.

Med macOS 10.8 eller nyere kan du utføre ytterligere analyser med Wi-Fi-diagnostikk på Macen din.

  1. Avslutt alle åpne apper, og koble deg til Wi-Fi-nettverket ditt om mulig.
  2. Hold nede Tilvalg-tasten, og velg Åpne Wi-Fi-diagnostikk på Wi-Fi-statusmenyen
  3. Skriv inn administratornavn og -passord om du blir bedt om det.

Wi-Fi-diagnostikk begynner å analysere det trådløse miljøet ditt:

Hvis problemet kommer og går, kan du overvåke Wi-Fi-tilkoblingen din:

Fortsett til sammendraget når du er klar til å se anbefalingene. Wi-Fi-diagnostikk spør om valgfri informasjon om basestasjonen eller den andre ruteren din, slik at dette kan tas med i rapporten som lagres på Macen.

Klikk på infoknappen ved siden av hvert element i sammendraget for å se detaljert informasjon om elementet. Anbefalt bruk av Wi-Fi er tips som gjelder for de fleste Wi-Fi-nettverk.


Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen din.

Gjennom Wi-Fi-diagnostikk kan Macen din overvåke Wi-Fi-tilkoblingen for problemer som kommer og går, for eksempel avbrutte tilkoblinger. Følg trinnene for å analysere det trådløse miljøet, men velg Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen når du blir bedt om det.

Et vindu viser at overvåkingen pågår. Overvåkingen fortsetter så lenge dette vinduet er åpent og du bruker det samme Wi-Fi-nettverket, også når Macen er i dvalemodus.

Hvis Wi-Fi-diagnostikk finner et problem, stoppes overvåkingen, og du ser en kort beskrivelse av problemet. Deretter kan du gjenoppta overvåkingen eller fortsette til sammendraget for å få detaljert informasjon og anbefalinger.