Har du problemer med WiFi på Mac?


OS X Mountain Lion v10.8.4 eller nyere

Bruk programmet Wireless Diagnostics som følger med OS X Mountain Lion v10.8.4 og nyere, til å identifisere og løse Wi-Fi-problemer. Når Wireless Diagnostics har fullført analysen av Wi-Fi -nettverket, vil det vise en liste over eventuelle problemer som ble funnet, og forslag til løsninger.
 

OS X v10.7 Lion og Mac OS X v10.6

1. Opptrer symptomet med mer enn én Wi-Fi-enhet?
Wi-Fi-problemer kan være knyttet til det aktuelle nettverket eller de kan være knyttet til Wi-Fi-datamaskinen som kobles til nettverket. Det er vanligvis ikke noe problem med Wi-Fi-ruteren hvis andre datamaskiner eller enheter (som Apple TV eller iPhone) får forbindelse med Internett uten problemer.

2. Forsikre deg om at programvaren er oppdatert.
Installer alle programvareoppdateringer som er tilgjengelig for Mac-maskinen.
Hvis du bruker en tredjeparts Wi-Fi-ruter, undersøker du med produsenten for å påse at den nyeste programvaren er installert. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følger du produsentens veiledning for å oppdatere programvaren.

3. Kontroller tilkoblingene.
Noen nettverksproblemer kan skyldes løse eller frakoblede kabler. Kontroller at alle Ethernet- og strømkabler som er koblet mellom modemet og Wi-Fi-ruteren, er i orden. 

4. Omstart nettverksenhetene.
Det å slå modemet eller ruteren av i noen sekunder og deretter på igjen kan løse nettverksproblemer uten ytterligere problemløsing.


 

Denne artikkelen handlet om:

Mac