Tilbake til Raske guider

Slik rengjør du Pro Display XDR.


Oppdatert: Mars 2020


Pro Display XDR har enten standardglass eller glass med nanotekstur. For å hindre skade på skjermen må du følge disse viktige retningslinjene når du rengjør skjermpanelet og rammen.

Rengjøring av glasset med nanotekstur

Bruk kun den tørre poleringskluten som følger med skjermen, til å tørke støv og flekker av skjermen. Ikke bruk vann eller andre væsker til å rengjøre glasset med nanotekstur.

Bruk aldri noen andre kluter til å rengjøre glasset med nanotekstur. Hvis du skulle miste den medfølgende poleringskluten, kan du kontakte Apple for å bestille en ny poleringsklut.


Rengjøring av standardglasset

  • Bruk poleringskluten som fulgte med skjermen, eller en annen ren og tørr mikrofiberklut, til å tørke støv og flekker av skjermen.
  • For å rengjøre standardglasset ytterligere må du først koble skjermen fra strømuttaket. Fukt kluten lett og tørk av skjermen.

Ikke rengjør skjermen med et rengjøringsmiddel som inneholder aceton. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Det kan komme på innsiden av skjermen og forårsake skade.


Rengjøring av rammen og foten

Følg disse retningslinjene hvis du trenger å rengjøre rammen (skjermkantene og foten) ytterligere.

  • Koble skjermen fra strømuttaket, datamaskinen og eventuelle eksterne enheter.
  • Bruk en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke rengjør rammen med rengjøringsmidler som er beregnet på vindusvask eller husholdning, spraybokser, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder hydrogenperoksid.

Hvis det kommer støv inn i rammen, bruker du en støvsuger med et antistatisk børstehode til å fjerne støvet.

Ikke bruk trykkluft til å fjerne støv fra baksiden av skjermpanelet.