Tilbake til Ekspertise

Slik reinstallerer du Mac.


Oppdatert: Oktober 2022


Alle operativsystemene siden OS X Lion (10.7) har gjenopprettingsfunksjon innebygd. Denne funksjonen inkluderer alle verktøyene du trenger for å installere OS X på nytt, reparere disken og til og med gjenopprette fra en Time Machine-sikkerhetskopi.

macOS Monterey

Slik reinstallerer du maskinen:

Du kan bruke macOS-gjenoppretting, det innebygde gjenopprettingssystemet på Macen, for å installere macOS på nytt. macOS-gjenoppretting bevarer filene og brukerinnstillingene dine hvis du må installere på nytt. Ønsker du å slette alt innhold, les mer under Slik sletter du maskinen.

Viktig: Datamaskinen må være koblet til internett for å installere macOS på nytt.


1. Start datamaskinen i macOS-gjenoppretting:

 • På en Mac med Apple Silicon (M1 eller M2-chip): Velg Apple-menyen helt øverst til venstre på skjermen  > Slå av, hold nede på/av-knappen til «Laster inn startvalg» vises, velg Valg, klikk på Fortsett og følg deretter instruksjonene på skjermen.
   

 • På en Intel-basert Mac: Velg Apple-menyen  > Omstart, og hold deretter én av disse tastekombinasjonene nede, avhengig av hva du ønsker å gjøre:

  • Installer den nyeste versjonen av macOS som er kompatibel med maskinen din: Tilvalg-Kommando-R.

  • Reinstaller maskinens opprinnelige versjon av macOS (inkludert tilgjengelige oppdateringer): Tilvalg-Skift-Kommando-R.

  • Installer gjeldende versjon av macOS på nytt: Kommando-R.


2. I Gjenoppretting-appvinduet velger du Installer på nytt for din macOS-versjon og klikker deretter på Fortsett.


3. Følg instruksjonene på skjermen. I panelet hvor du velger et volum, velger du volumet der macOS allerede er installert (i de fleste tilfeller er dette det eneste volumet).


 

Slik sletter du maskinen:

På Macer med Apple Silicon eller Intel-baserte Macer med Apple T2-sikkerhetsbrikken kan du bruke Slettingsassistent for å tilbakestille Macen til fabrikkinnstillinger før du selger den eller bytter den inn. Du kan også bruke Slettingsassistent til å slette Macen før du macOS på nytt. Slettingsassistent fjerner innholdet og innstillingene dine og alle apper du har installert.

ADVARSEL: All informasjonen fjernes fra Macen når den slettes. Før du begynner bør du sikkerhetskopiere Macen med Time Machine.


1. Velg Apple-menyen helt øverst til venstre på skjermen  > Systemvalg.

2. I menylinjen velger du Systemvalg > Slett alt innhold og alle innstillinger.

3. Skriv inn administratorinformasjonen din i Slettingsassistent.

4. Se gjennom objekter som vil bli fjernet i tillegg til innholdet og innstillingene dine.

 • Hvis det er flere brukerkontoer på Macen, klikker du på pilen ved siden av kontonavnet ditt for å se gjennom objektene.

5. Klikk på Fortsett, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Merk: Slettingsassistent kan ikke slette Macen hvis macOS-installasjonen har blitt modifisert. Det vil da vises et varsel som sier at du først må installere macOS på nytt. Installer macOS på nytt som vist i beskrivelsen over, og bruk deretter Slettingsassistent.

 


macOS Big Sur

Slik reinstallerer du maskinen:

Du kan bruke macOS-gjenoppretting, det innebygde gjenopprettingssystemet på Macen, for å installere macOS på nytt. macOS-gjenoppretting bevarer filene og brukerinnstillingene dine hvis du må installere på nytt. Ønsker du å slette alle data og innhold, les guiden under Slett og installer macOS på nytt.

Viktig: Datamaskinen må være koblet til internett for å installere macOS på nytt.


1. Start datamaskinen i macOS-gjenoppretting:

 • På en Mac med Apple Silicon: Velg Apple-menyen helt øverst til venstre på skjermen  > Slå av, hold nede på/av-knappen til du ser «Laster oppstartsalternativer», velg Valg, klikk på Fortsett og følg deretter instruksjonene på skjermen.
   
 • På en Intel-basert Mac: Velg Apple-menyen helt øverst til venstre på skjermen  > Omstart, og hold deretter én av disse tastekombinasjonene nede, avhengig av hva du ønsker å gjøre:
   
  • Installer den nyeste versjonen av macOS som er kompatibel med maskinen din: Hold nede Tilvalg-Kommando-R.
  • Reinstaller maskinens opprinnelige versjon av macOS (inkludert tilgjengelige oppdateringer): Hold nede Skift-Tilvalg-Kommando-R.
  • Installer versjonen av macOS som er lagret på maskinens innebygde gjenopprettingsvolum, på nytt: Hold nede Kommando-R.

2. I Gjenoppretting-programvinduet velger du Installer macOS Big Sur på nytt og klikker deretter på Fortsett.

3. Følg instruksjonene på skjermen. I panelet hvor du velger et volum, velger du volumet der macOS allerede er installert (i de fleste tilfeller er dette det eneste volumet).


 

Slett og installer macOS på nytt

Hvis du sletter og installerer macOS på nytt, slettes brukerkontoene, nettverksinnstillingene og alle filer og mapper på Macen. Før du sletter macOS, forsøker du å logge på systemet igjen, og sikkerhetskopier deretter alle filene du vil beholde ved å kopiere dem til en annen lagringsenhet. Skriv også ned nettverksinnstillingene fra Nettverk-valgpanelet for å gjøre det enklere å koble til igjen etter at macOS er installert på nytt.

Advarsel: Dette sletter alle data og innhold på maskinen. Husk å ta backup først om du trenger det.


1. Forsikre deg om at du er koblet til Internett.

2. I Gjenoppretting-programmet klikker du på Diskverktøy og klikker deretter på Fortsett.

3. Marker volumet du vil slette i sidepanelet i Diskverktøy, og klikk deretter på Slett-knappen i verktøylinjen.

4. Skriv inn et navn for volumet i Navn-feltet.

5. Klikk på Format-lokalmenyen, velg APFS, og klikk deretter på Slett volumgruppe.

6. Når sletteprosessen er fullført, klikker du på Ferdig, og deretter trykker du på Diskverktøy > Avslutt Diskverktøy.

7. Klikk på Installer macOS Big Sur på nytt i Gjenoppretting-programmet, klikk på Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen.


macOS Catalina

Slik reinstallerer du maskinen:

Hvis du trenger å reinstallere macOS på Macen, kan du installere det fra Apple via internett, eller du kan installere det fra gjenopprettingspartisjonen som er inkludert på harddisken eller flashlagringen på alle Macer. Begge metodene for reinstallering bevarer filene og brukerinnstillingene dine. Ønsker du å slette alle data og innhold, følg guiden under Bruk Diskverktøy for å slette Macen din.

Viktig: Du må være koblet til internett for å installere macOS på nytt.


1. Velg Apple-menyen helt øverst til venstre på skjermen  > Omstart på Macen.

2. Med én gang Macen starter på nytt, gjør du ett av følgende:

 • Installer den nyeste versjonen av macOS fra internett: Hold nede Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet installerer den nyeste versjonen av macOS som er kompatibel med maskinen din.
   
 • Reinstaller maskinens opprinnelige versjon av macOS fra internett: Hold nede Skift-Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet reinstallerer den nyeste versjonen av macOS som ble levert med maskinen, inkludert eventuelle oppdateringer for den versjonen.
   
 • Reinstaller macOS fra den innebygde gjenopprettingsdisken på maskinen: Hold nede Kommando-R til Verktøy-vinduet vises. Dette alternativet reinstallerer den versjonen av macOS som er lagret på maskinens innebygde gjenopprettingsdisk, inkludert eventuelle oppdateringer du har installert.

3. Velg Installer macOS på nytt, og klikk på Fortsett.

4. Følg instruksjonene på skjermen. I panelet hvor du velger disk, velger du disken der macOS allerede er installert (i de fleste tilfeller er dette den eneste disken).


 

Bruk Diskverktøy for å slette Macen din:

Du kan gjenopprette Macen til fabrikkinnstillingene ved å slette den og deretter installere macOS på nytt ved hjelp av den innebygde gjenopprettingsdisken. Før du sletter, må du sikkerhetskopiere viktige filer. Hvis du installerer på en bærbar datamaskin, forsikrer du deg om at strømforsyningsenheten er koblet til.

Advarsel: Dette sletter alle data og innhold på maskinen.


1. Start opp fra macOS-gjenoppretting: Slå på Macen før du holder disse to tastene nede til du ser en Apple-logo eller et annet bilde: Kommando (⌘) og R.

2. Hvis du blir bedt om det, velger du en bruker du kjenner passordet til, og deretter skriver du inn administratorpassordet.

3. I verktøyvinduet velger du Diskverktøy og klikker på Fortsett.

4. Velg Macintosh HD i sidepanelet i Diskverktøy.

5. Klikk på Slett-knappen på verktøylinjen, og oppgi informasjonen du blir bedt om:

 • Navn: Macintosh HD
 • Format: APFS eller Mac OS Extended (journalført) i tråd med anbefalingen i Diskverktøy

6. Klikk på Slett volumgruppe. Hvis du ikke ser denne knappen, klikker du på Slett i stedet.

7. Skriv inn Apple-ID-en din dersom du blir bedt om det.

8. Valgfritt: Hvis du har brukt Diskverktøy til å legge til andre interne volumer enn Macintosh HD, kan du følge den samme fremgangsmåten for å slette dem individuelt.

9. Når dette er ferdig, avslutter du Diskverktøy for å gå tilbake til verktøyvinduet.

10. Hvis du vil at Macen skal starte på nytt fra volumet du akkurat slettet, velger du Installer macOS på nytt i verktøyvinduet. Deretter klikker du på Fortsett og følger instruksjonene på skjermen. Finn mer om hvordan du installerermacOS på nytt.

 


macOS Mojave

Slik reinstallerer du maskinen:

Hvis du trenger å reinstallere macOS på Macen, kan du installere det fra Apple via Internett, eller du kan installere det fra gjenopprettingspartisjonen som er inkludert på harddisken eller flashlagringen på alle Macer. Begge metodene for reinstallering bevarer filene og brukerinnstillingene dine.

Ønsker du å slette alle data og innhold, følg guiden under Bruk Diskverktøy for å slette Macen din.

Viktig: Du må være koblet til Internett for å installere macOS på nytt.


1. Velg Apple-menyen helt øverst til venste på skjermen  > Omstart.

2. Med én gang Macen starter på nytt, gjør du ett av følgende:

 • Installer den nyeste versjonen av macOS fra Internett: Hold nede Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet installerer den nyeste versjonen av macOS som er kompatibel med maskinen din.
   
 • Reinstaller maskinens opprinnelige versjon av macOS fra Internett: Hold nede Skift-Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet reinstallerer den nyeste versjonen av macOS som ble levert med maskinen, inkludert eventuelle oppdateringer for den versjonen.
   
 • Reinstaller macOS fra den innebygde gjenopprettingsdisken på maskinen: Hold nede Kommando-R til Verktøy-vinduet vises. Dette alternativet reinstallerer den versjonen av macOS som er lagret på maskinens innebygde gjenopprettingsdisk, inkludert eventuelle oppdateringer du har installert.

3. Velg Installer macOS på nytt, og klikk på Fortsett.

4. Følg instruksjonene på skjermen. I panelet hvor du velger disk, velger du disken der macOS allerede er installert (i de fleste tilfeller er dette den eneste disken).


 

Bruk Diskverktøy for å slette Macen din:

Du kan gjenopprette Macen til fabrikkinnstillingene ved å slette den og deretter installere macOS på nytt ved hjelp av den innebygde gjenopprettingsdisken. Før du sletter, må du sikkerhetskopiere viktige filer. Hvis du installerer på en bærbar datamaskin, forsikrer du deg om at strømforsyningsenheten er koblet til.

Advarsel: Dette sletter alle data og innhold på maskinen.


1. Start opp fra macOS-gjenoppretting: Slå på Macen før du holder disse to tastene nede til du ser en Apple-logo eller et annet bilde: Kommando (⌘) og R.

2. Hvis du blir bedt om det, velger du en bruker du kjenner passordet til, og deretter skriver du inn administratorpassordet.

3. I verktøyvinduet velger du Diskverktøy og klikker på Fortsett.

4. Velg Macintosh HD i sidepanelet i Diskverktøy.

5. Klikk på Slett-knappen på verktøylinjen, og oppgi informasjonen du blir bedt om:

 • Navn: Macintosh HD
 • Format: APFS eller Mac OS Extended (journalført) i tråd med anbefalingen i Diskverktøy

6. Klikk på Slett volumgruppe. Hvis du ikke ser denne knappen, klikker du på Slett i stedet.

7. Skriv inn Apple-ID-en din dersom du blir bedt om det.

8. Valgfritt: Hvis du har brukt Diskverktøy til å legge til andre interne volumer enn Macintosh HD, kan du følge den samme fremgangsmåten for å slette dem individuelt.

9. Når dette er ferdig, avslutter du Diskverktøy for å gå tilbake til verktøyvinduet.

10. Hvis du vil at Macen skal starte på nytt fra volumet du akkurat slettet, velger du Installer macOS på nytt i verktøyvinduet. Deretter klikker du på Fortsett og følger instruksjonene på skjermen. For å installere macOS på nytt, følg guiden over.

 


macOS High Sierra

Slik reinstallerer du maskinen:

Hvis du trenger å reinstallere macOS på Macen, kan du installere det fra Internett, eller du kan installere det fra gjenopprettingspartisjonen som er inkludert på harddisken eller flashlagringen på alle Macer. Begge metodene for reinstallering bevarer filene og brukerinnstillingene dine. Ønsker du å slette alle data og innhold, følg guiden under Slett og installer macOS på nytt.

Viktig: Du må være koblet til Internett for å installere macOS på nytt.


1. I menylinjen helt øverst til venstre på skjermen velger du Apple-menyen > Omstart.

2. Med én gang Macen starter på nytt, gjør du ett av følgende:

 • Installer den nyeste versjonen av macOS fra Internett: Hold nede Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet installerer den nyeste versjonen av macOS som er kompatibel med maskinen din.
   
 • Reinstaller maskinens opprinnelige versjon av macOS fra Internett: Hold nede Skift-Tilvalg-Kommando-R til en roterende globus vises, og slipp deretter tastene. Dette alternativet reinstallerer den nyeste versjonen av macOS som ble levert med maskinen, inkludert eventuelle oppdateringer for den versjonen.
   
 • Reinstaller macOS fra den innebygde gjenopprettingsdisken på maskinen: Hold nede Kommando-R til Verktøy-vinduet vises. Dette alternativet reinstallerer den versjonen av macOS som er lagret på maskinens innebygde gjenopprettingsdisk, inkludert eventuelle oppdateringer du har installert.

3. Velg Installer macOS på nytt, og klikk på Fortsett.

4. Følg instruksjonene på skjermen. I panelet hvor du velger disk, velger du disken der macOS allerede er installert (i de fleste tilfeller er dette den eneste disken).


 

Slett og installer macOS på nytt

Du kan gjenopprette Macen til fabrikkinnstillingene ved å slette den og deretter installere macOS på nytt ved hjelp av den innebygde gjenopprettingsdisken. Før du sletter, må du sikkerhetskopiere viktige filer. Hvis du installerer på en bærbar datamaskin, forsikrer du deg om at strømforsyningsenheten er koblet til.

Viktig: Du må være koblet til Internett for å installere macOS på nytt.

Advarsel: Dette sletter alle data og innhold på maskinen.


1. I menylinjen helt øverst til venstre på skjermen velger du Apple-menyen > Omstart. Mens Macen starter på nytt, holder du nede Kommando- og R-tastene til vinduet med macOS-verktøy vises.

2. Marker Diskverktøy, og klikk på Fortsett.

3. Marker startdisken i listen til venstre, og klikk deretter på Slett.

4. Klikk på Format-lokalmenyen, velg et APFS-format eller Mac OS Extended-format, skriv inn et navn, og klikk deretter på Slett. Viktig: All informasjonen fjernes fra disken når den slettes. Sørg for å sikkerhetskopiere informasjonen du vil beholde, på en ekstern enhet.

5. Når disken er slettet, velger du Diskverktøy > Avslutt Diskverktøy.

6. Velg Installer macOS på nytt, klikk på Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen.

 


 

Denne artikkelen handlet om:

Mac