Tilbake til Smarte hjem

Slik deler du styring av hjemmet ditt


Oppdatert: Mars 2021


Er du ikke hjemme, men trenger at noen andre skrur av lysene eller skrur på vannsprederen for deg? Med Hjem-appen kan du invitere personer til å styre hjemmet ditt, redigere tillatelser for dem og tillate dem å styre hjemmet ditt fra hvor som helst.

 

Inviter noen til å styre hjemmet ditt

1. Åpne Hjem-appen på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Trykk eller klikk på Hjem (ikonet av et hus), og velg deretter Hjeminnstillinger. Hvis du har satt opp flere hjem, velger du hjemmet du vil invitere noen til, og deretter velger du Hjeminnstillinger.

 

2. Trykk eller klikk på Inviter andre (eller personer).

 

3. Skriv inn personens Apple-ID som vedkommende bruker med iCloud.

4. Trykk eller klikk på Send invitasjon.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan invitere noen til å styre hjemmet ditt.

 

Trykk eller klikk på Hjem (ikonet av et hus) etter at du har godtatt invitasjonen, og velg deretter navnet på hjemmet for å styre det.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan godta en invitasjon til å styre et hjem.


 

Tillat ekstern tilgang og rediger rettigheter for brukere

Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du administrere ekstern tilgang og redigere rettigheter for personer du inviterer til å styre hjemmet ditt. Hvis du ikke har konfigurert et hjemknutepunkt, kan de bare kontrollere tilbehøret når de er hjemme hos deg, tilkoblet Wi-Fi-nettverket ditt hjemme og innenfor rekkevidde av HomeKit-tilbehøret.

For å administrere ekstern tilgang og endre tillatelser for en bruker, åpner du Hjem-appen og følger disse trinnene.

1. Trykk eller klikk på Hjem (ikonet av et hus), og velg deretter Hjeminnstillinger. Hvis du har flere hjem, velger du et hjem og deretter velger du Hjeminnstillinger.

2. Klikk på personen du vil endre tillatelser for under Personer, og velg deretter følgende:

  • Kontroller tilbehør eksternt: Slå på for å tillate at brukere kan styre tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i hjemmet ditt.
  • Legg til eller rediger tilbehør: Slå på for å tillate at brukere kan legge til eller fjerne tilbehør, stemninger, automatiseringer og andre brukere.

3. Trykk eller klikk på Tilbake og deretter Ferdig.

Brukere du har gitt tilgang, kan ikke legge til HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-TV-er eller -høyttalere i Hjem-appen. Du kan bare legge til disse enhetene hvis du er eieren av hjemmet i Hjem-appen.


 

Slutt å dele hjemmet ditt med noen

1. Trykk eller klikk på Hjem (ikonet av et hus), og velg deretter Hjeminnstillinger. Hvis du har flere hjem, velger du et hjem og deretter velger du Hjeminnstillinger.

2. Trykk eller klikk på brukeren du vil fjerne fra hjemmet ditt under Personer. Trykk eller klikk på Fjern person.


 

Forlat et hjem du er invitert til

1. Trykk eller klikk på Hjem (ikonet av et hus) , og velg deretter Hjeminnstillinger. Hvis du er medlem av flere hjem, velger du hjemmet du vil forlate, og deretter velger du Hjeminnstillinger.

2. Rull ned og trykk eller klikk på Forlat hjem. Trykk eller klikk på Forlat.

Hvis du fjerner noen fra Hjem-appen, kan de fremdeles kunne styre alt tilbehør hvis de hadde tillatelser til det i en egen app for det tilbehøret. For å fjerne disse tillatelsene må du bruke appen til tilbehøret. Sjekk den tilhørende håndboken eller kontakt produsenten.


 

Hvis du ikke kan dele styringen av et hjem

  • Du og personene du inviterer, trenger en iPhone, iPad eller iPod touch som er oppdatert til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS, eller en Mac som er oppdatert til den nyeste versjonen av macOS.
  • Sørg for at du og personene du inviterer, er logget på iCloud på en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. I iCloud-innstillinger slår du på Hjem.
  • Du må konfigurere en HomePod, Apple TV eller iPad som et hjemknutepunkt for å invitere personer til å styre hjemmet ditt mens du er borte, og for å redigere tillatelser for dem.* Hvis du ikke har et hjemknutepunkt konfigurert, kan du bare invitere personer når du er hjemme og koblet til Wi-Fi-nettverket.

*HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.