Eplehuset x Apple gratulerer daVinci med å bli en Apple Distinguished School.

I midten av september kunne Eplehuset og Apple gi daVinci Montessori den gledelige nyheten: Skolen oppfyller kravene og anerkjennes som en fremtredende skole for kontinuerlig innovasjon innenfor læring, undervisning og skolemiljø. daVinci Montessori kan nå kalle seg en Apple Distinguished School og ta del i et utvidet Apple felleskap.

 

Eplehuset x Apple gratulerer daVinci med å bli en Apple Distinguished School.

I midten av september kunne Eplehuset og Apple gi daVinci Montessori den gledelige nyheten: Skolen oppfyller kravene og anerkjennes som en fremtredende skole for kontinuerlig innovasjon innenfor læring, undervisning og skolemiljø. daVinci Montessori kan nå kalle seg en Apple Distinguished School og ta del i et utvidet Apple felleskap.

Eplehuset x Apple gratulerer daVinci med å bli en Apple Distinguished School.

I midten av september kunne Eplehuset og Apple gi daVinci Montessori den gledelige nyheten: Skolen oppfyller kravene og anerkjennes som en fremtredende skole for kontinuerlig innovasjon innenfor læring, undervisning og skolemiljø. daVinci Montessori kan nå kalle seg en Apple Distinguished School og ta del i et utvidet Apple felleskap.

 

HVA ER EN APPLE DISTINGUISHED SHOOL?

Apple Distinguished Shool er et Apple-program kun for inviterte skoler som oppfyller kravene om et etablert én-til-hver program, nyskapende bruk av Apple-plattformen og skoleledelse med gode iPad- eller Mac-ferdigheter. Utmerkelsen gjelder i tre år og starter med en invitasjon fra utdanningsteamet i Eplehuset. Som Apple Education Spesialist vurderer Eplehuset i samråd med Apple hvilke skoler de mener bør søke, for å sikre at skoler oppfyller de gjeldene kravene. Etter en søknadsprosess hvor skolen må vise til dokumenterte resultater, avgjøres det til slutt om skolen anerkjennes som en Apple Distinguished Shool.

Ved godkjenning får skoleledere og ansatte ta del i et verdensomspennende nettverk av likesinnede kollegaer. De jobber tett med utdanningsteamet i Eplehuset og kan delta på eksklusive arrangementer for ledere.

Les mer om Apple-programmet her

 

 

HVA ER EN APPLE DISTINGUISHED SHOOL?

Apple Distinguished Shool er et Apple-program kun for inviterte skoler som oppfyller kravene om et etablert én-til-hver program, nyskapende bruk av Apple-plattformen og skoleledelse med gode iPad- eller Mac-ferdigheter. Utmerkelsen gjelder i tre år og starter med en invitasjon fra utdanningsteamet i Eplehuset. Som Apple Education Spesialist vurderer Eplehuset i samråd med Apple hvilke skoler de mener bør søke, for å sikre at skoler oppfyller de gjeldene kravene. Etter en søknadsprosess hvor skolen må vise til dokumenterte resultater, avgjøres det til slutt om skolen anerkjennes som en Apple Distinguished Shool.

Ved godkjenning får skoleledere og ansatte ta del i et verdensomspennende nettverk av likesinnede kollegaer. De jobber tett med utdanningsteamet i Eplehuset og kan delta på eksklusive arrangementer for ledere.

Les mer om Apple-programmet her

 

Digital samarbeid: På daVinci samarbeider elevene med hverandre, lærerne og ressurser utenfor skolen - Foto: daVinci Montessori

 

 

"daVinci Montessoriskole er en fremtidsrettet skole som har som mål å støtte elevene i å utvikle seg til selvstendige og trygge individer med tro på seg selv og fremtiden. Skolens digitale visjon er å bruke digitale verktøy for å støtte opp under elevenes digitale kompetanse, på tverrs av alle fag i tråd med den kosmiske planen skolen jobber etter."

"daVinci Montessoriskole er en fremtidsrettet skole som har som mål å støtte elevene i å utvikle seg til selvstendige og trygge individer med tro på seg selv og fremtiden. Skolens digitale visjon er å bruke digitale verktøy for å støtte opp under elevenes digitale kompetanse, på tverrs av alle fag i tråd med den kosmiske planen skolen jobber etter."

 

HVORDAN SKILLER DAVINCI MONTESSORI SEG UT?

Visjon: På daVinci har de en klar visjon om at elevene skal få spillerom til å øve og lære seg på grunnleggende ferdigheter. Apple-plattformen, deriblant iPad og Apple TV, vektlegger skolen som en sentral del for å berike denne undervisningen og læring. Skolen jobber tverrfaglig på alle trinn og i tråd med elevens kompetanse.

Fra 1.-3. trinn deler elevene på iPadene og får blant annet utforske appen Clips. Fra 4.-10. trinn får elevene hver sin iPad og tar steget over til iMovie og Garageband hvor kreativ utfoldelse står i fokus med podcast- og filmproduksjon. Etterhvert som elevene utvikler sin kompetanse går de over til mer avanserte produksjoner i Final Cut Pro og Logic Pro X. Elevene har laget alt fra sanger om naturvitenskap til filmer om skriftsspråkets utvikling. De tar også i bruk Keynote for å lage presentasjoner og app-prototyper, jobber i Numbers for å føre regnskap til elevbedrifter, samt lærer seg grunnleggende programmering i Swift Playground. Et godt grunnlag for mestring skapes ved at prosjektene gjerne deles ved å strømme via Apple TV eller på nett hvor foreldre også kan delta.

 

HVORDAN SKILLER DAVINCI MONTESSORI SEG UT?

Visjon: På daVinci har de en klar visjon om at elevene skal få spillerom til å øve og lære seg på grunnleggende ferdigheter. Apple-plattformen, deriblant iPad og Apple TV, vektlegger skolen som en sentral del for å berike denne undervisningen og læring. Skolen jobber tverrfaglig på alle trinn og i tråd med elevens kompetanse.

Fra 1.-3. trinn deler elevene på iPadene og får blant annet utforske appen Clips. Fra 4.-10. trinn får elevene hver sin iPad og tar steget over til iMovie og Garageband hvor kreativ utfoldelse står i fokus med podcast- og filmproduksjon. Etterhvert som elevene utvikler sin kompetanse går de over til mer avanserte produksjoner i Final Cut Pro og Logic Pro X. Elevene har laget alt fra sanger om naturvitenskap til filmer om skriftsspråkets utvikling. De tar også i bruk Keynote for å lage presentasjoner og app-prototyper, jobber i Numbers for å føre regnskap til elevbedrifter, samt lærer seg grunnleggende programmering i Swift Playground. Et godt grunnlag for mestring skapes ved at prosjektene gjerne deles ved å strømme via Apple TV eller på nett hvor foreldre også kan delta.

 

Appene elevene bruker på iPad er blant annet Clips, Garageband og iMovie

 

Læring: Med fokus på grunnleggende ferdigheter er mye av læringen sentrert rundt å bygge elevenes selvstendighet for å mestre livet utenfor skolen og til arbeidslivet. Derfor får elevene selv mye av ansvaret for å organisere skolehverdagen, planlegge og gjennomføre kurs og foredrag. Elevene får også i oppdrag å booke transport og billetter til utflukter, og holder elevsamtaler med lærerne og skriver referat.

Trening i digitale verktøy er en essensiell del av denne skolehverdagen. På daVinci bruker elevene blant annet digitale kalender hvor de kan invitere til møter og får oversikt over tilgjengelige møte- og klasserom, i tillegg til uke- og semestersplanen. Elevene har hver sin e-post som de bruker til å kommunisere med hverandre og lærerne, men også ressurser utenfor skolen. Som f.eks. forskere de kontakter i forbindelse med en oppgave. På denne måten utvikler skolen elevens kompetanse i ting som digital planlegging og digital kommunikasjon; viktige ferdigheter som gjør elevene bedre rustet til arbeidslivet.

 

 

Læring: Med fokus på grunnleggende ferdigheter er mye av læringen sentrert rundt å bygge elevenes selvstendighet for å mestre livet utenfor skolen og til arbeidslivet. Derfor får elevene selv mye av ansvaret for å organisere skolehverdagen, planlegge og gjennomføre kurs og foredrag. Elevene får også i oppdrag å booke transport og billetter til utflukter, og holder elevsamtaler med lærerne og skriver referat.

Trening i digitale verktøy er en essensiell del av denne skolehverdagen. På daVinci bruker elevene blant annet digitale kalender hvor de kan invitere til møter og får oversikt over tilgjengelige møte- og klasserom, i tillegg til uke- og semestersplanen. Elevene har hver sin e-post som de bruker til å kommunisere med hverandre og lærerne, men også ressurser utenfor skolen. Som f.eks. forskere de kontakter i forbindelse med en oppgave. På denne måten utvikler skolen elevens kompetanse i ting som digital planlegging og digital kommunikasjon; viktige ferdigheter som gjør elevene bedre rustet til arbeidslivet.

 

Digital kreativitet: På daVinci Montessori skaper elevene fremtidens verktøy, kunst og hjelpemidler- Foto: daVinci Montessori

 

 

 

"På daVinci følger lærerne eleven, heller enn å lede dem. Den konkrete realiseringen av læreplanen vår tar hensyn til det enkelte individs forutsetninger og muligheter, samtidig som man bevarer samfunnsperspektivet og fellesskapets behov."

"På daVinci følger lærerne eleven, heller enn å lede dem. Den konkrete realiseringen av læreplanen vår tar hensyn til det enkelte individs forutsetninger og muligheter, samtidig som man bevarer samfunnsperspektivet og fellesskapets behov."

 

Resultater: Ved å bruke Apple-plattformen har daVinci sett svært gode resultater. Skolen ser en klar sammenheng mellom deres egen visjon og Apple sin visjon om å støtte læring. Fra det mer tradisjonelle klasserommet opplever de at Apple-plattformen har gitt elevene flere muligheter til å uttrykke seg på, med verkøy som åpner for mer kreativitet og inspirasjon. daVinci peker på at elevene kan variere arbeide sitt mer, fra tekst til tegning, podkast og film. Og fordi Apple-produkter kan tilpasses med tilgjengelighetfunksjoner rett ut av boksen, har elever med lese- og skriveutfordringer kunnet produsere mer arbeid enn tidligere. Det handler om å forberede elevene på arbeidslivet og bli selvstendige og trygge individer. Det hjelper Apple-plattformen daVinci med.

 

Resultater: Ved å bruke Apple-plattformen har daVinci sett svært gode resultater. Skolen ser en klar sammenheng mellom deres egen visjon og Apple sin visjon om å støtte læring. Fra det mer tradisjonelle klasserommet opplever de at Apple-plattformen har gitt elevene flere muligheter til å uttrykke seg på, med verkøy som åpner for mer kreativitet og inspirasjon. daVinci peker på at elevene kan variere arbeide sitt mer, fra tekst til tegning, podkast og film. Og fordi Apple-produkter kan tilpasses med tilgjengelighetfunksjoner rett ut av boksen, har elever med lese- og skriveutfordringer kunnet produsere mer arbeid enn tidligere. Det handler om å forberede elevene på arbeidslivet og bli selvstendige og trygge individer. Det hjelper Apple-plattformen daVinci med.

 

Eksempel på elevarbeid: Elevene lager egen skoleavis, kontakter intervjueobjekter og skriver egne nyhetssaker

 

OPPFYLLER DIN SKOLE KRAVENE FOR Å BLI APPLE DISTINGUISHED SCHOOL?

Apple Distinguished Schools-programmet er bare for inviterte akkrediterte offentlige og private skoler som oppfyller programmets kvalifiseringskrav. Anerkjennelsen er for tre år, med en mulighet for å bli invitert til å fortsette i programmet. Kontakt vårt utdanningsteam hvis du vil ha informasjon om programdetaljer, krav og frister. 

Kontakt utdanningsteamet vårt 

 

 

OPPFYLLER DIN SKOLE KRAVENE FOR Å BLI APPLE DISTINGUISHED SCHOOL?

Apple Distinguished Schools-programmet er bare for inviterte akkrediterte offentlige og private skoler som oppfyller programmets kvalifiseringskrav. Anerkjennelsen er for tre år, med en mulighet for å bli invitert til å fortsette i programmet. Kontakt vårt utdanningsteam hvis du vil ha informasjon om programdetaljer, krav og frister. 

Kontakt utdanningsteamet vårt