Mac i skolen
Akkurat som i arbeidslivet.

På medielinjen ved Oslo by Steinerskole foretrekker elever og lærere Mac i undervisningen. Det handler om å gjøre elevene klare for arbeidslivet og gi dem fortrinnet de trenger for å lykkes.

Mac i skolen

Akkurat som i arbeidslivet.

På medielinjen ved Oslo by Steinerskole foretrekker elever og lærere Mac i undervisningen. Det handler om å gjøre elevene klare for arbeidslivet og gi dem fortrinnet de trenger for å lykkes.

Mac i skolen

Akkurat som i arbeidslivet.

På medielinjen ved Oslo by Steinerskole foretrekker elever og lærere Mac i undervisningen. Det handler om å gjøre elevene klare for arbeidslivet og gi dem fortrinnet de trenger for å lykkes.

 

EN TYDELIG UNDERVISNINGSPRAKSIS.
I 2021 gikk Oslo by Steinerskole til innkjøp av iMac 24-tommer og MacBook Pro til sine elever på medielinjen. I undervisningen blir maskinene brukt til alt fra grafisk designfag, fargelære og animasjon til filmproduksjon, foto og typografi.

Avdelingsleder og lærer Lukas Nieriker tar oss med inn i deres skolehverdag og undervisningspraksisen på medielinjen.

 

"Vi gjør det akkurat på samme måte som elevene vil møte i arbeidslivet"

"Vi gjør det akkurat på samme måte som elevene vil møte i arbeidslivet"

 

- Vi begynner med å undervise i dramaturgi og kreativ skriving, så elevene lærer seg hvordan man skriver og bygger opp en historie. Etter det lærer de seg å skrive manus, for så å lage en storyboard der de bryter manuset ned i bilder.

- Elevene blir så satt i grupper, der vi fordeler ulike roller i en filmproduksjon ut fra hva de er interessert i. Så er elevene over på selve filmingen der de må lage en produksjonsplan med hvem som er ansvarlig for hva. I tillegg har de en produksjonsleder som sikrer at alt er klart for filming.

- Når alle klippene og bildene er tatt skal det klippes til en 60 sekunder lang kortfilm. Etter at klippene er gjort kommer selve etterarbeidet som lyd og fargekorrigering, finklipping og effekter, grafikk, tekster og titler.

- Vi gjør det akkurat på samme måte som elevene vil møte i arbeidslivet, avslutter han med.

 

Lukas Nieriker forteller om hvorfor de har valgt Mac og fordelene i investeringen.

 

Nieriker har selv brukt Mac helt siden 1998 og har en lang karriere innenfor film og redigering. Det gjør at det er enkelt å begeistre og gi god opplæring til elevene som er nye på Mac.

- I og med at jeg bruker Mac selv til filmredigering er det enkelt å vise elevene hvordan de kan gjøre alt, siden det er på samme plattform. Hvordan de kan bruke Adobe Premiere med Mac og kommandoene. Og ofte ser vi at elevene går over til å kjøpe egne Mac i 3. klasse på videregående, og blir værende på den plattformen.

Sammen med Mac får elevene også hver sin lisens på Adobe Creative Suite, som inkluderer det meste av programvaren de vil bruke gjennom hele skolegangen.

- Programvaren de lærer seg vil være relevant lenge fremover, og brukergrensesnittet på Apple sine produkter fungerer godt for å tilegne seg den kunnskapen.

 

"Vi ser at de fleste i mediabransjen bruker Mac."

"Vi ser at de fleste i mediabransjen bruker Mac."

 

DESIGNET FOR Å GJØRE MER.
Som lærer så Nieriker tidlig verdien av Mac i undervisningen som et ledd i å styrke elevenes vei inn til arbeidslivet - og gjøre skolen mer relevant for elevene.

- Vi ser at de fleste i mediabransjen bruker Mac. Flere av lærerne som underviser her, i tillegg til elevene, bruker også Mac. Vi jobbet lenge for å få det på plass, av den enkle grunnen at Mac mer eller mindre er bransjestandard og at det er verktøy elevene kommer til å bruke senere. Å ha gode Macer med store skjermer viser også at vi holder en god og oppdatert standard her på skolen, og holder oss ajour.

 

Elevene bruker hver sin Mac og setter sammen råklippene til en 60 sekunders kortfilm.Det at Mac har blitt bransjestandard innenfor fagfeltet tror Nieriker handler mye om en arbeidsflyt som stiller høye krav til sømløshet og kompatibilitet, og et design som lar kreativiteten få fritt spillerom fra første stund.

- Om noen bare skal jobbe i ett dokument er ikke arbeidsflyten like viktig, for det er ikke like mange komponenter. Men her er det så mye. Det handler jo om alt fra lyd, bilde til effekter som skal settes sammen og ferdigstilles. Da er det så viktig at arbeidsflyten er god.

- Og det har faktisk noe å si for hele følelsen av å sette seg og jobbe med et prosjekt; at det ser bra ut, at tastene føles gode å jobbe på og musen er responsiv.

 

"Jeg opplever at jeg får være veldig kunstnerisk."

"Jeg opplever at jeg får være veldig kunstnerisk."

 

KREATIVITET GIR MESTRING.
For elever som Emily hjelper Macen også på kreativiteten. Og undervisningen er så inspirerende, at lysten til å fortsette undervisningen tar hun med seg hjem etter skoletid.

- Jeg opplever at jeg får være veldig kunstnerisk. Teste ut effekter, fargekorrigering - det er ingen begrensninger. Det er bare jeg som må vite hvordan jeg gjør det. Når jeg blir så engasjert i arbeidet jobber jeg også med dette hjemme. Det syns jeg er veldig bra, for da kan jeg veksle på å jobbe på skolen og hjemme eller andre steder.

- For min del syns jeg det er veldig fascinerende å redigere, og det blir morsomt til slutt når man kan tenke at «Nå har jeg lagd en film». Vi har filmet og jobbet ordentlig med dette og jeg får et sluttprodukt som kommer til å bli vist frem og som kommer til å se bra ut til slutt. Det er det som får meg til å ta det med hjem, forteller Emily.

 

Selv om alle i gruppen tar utgangspunkt i det samme råmaterialet, blir filmene helt unike - et resultat av elevens kreativitet.

 

MAC KOSTER MINDRE I LENGDEN.
For en kreativ skole som Oslo by Steinerskole ligger den store gevinsten i investeringen at skolen kan simulere arbeidslivet best mulig samtidig som arbeidsflyten er optimal og behovet for support lav.

Dette sammenfaller med en større studie utført av Forrester Consulting, som undersøkte potensielle gevinster ved å rulle ut Mac i virksomheten. Over en 3 års periode kostet Mac mindre enn tilsvarende PC grunnet færre maskin- og programvarekostnader, og færre IT- og supporthenvendelser.

- Det er på en måte bare Plug-and-Play med Mac, forteller Nieriker.

- Man vet at formatene fungerer overalt, lydkort, grafikkort gjør at alt er optimalt, raskt nok og sømløst. Filene fra kameraene - uansett hvilket kamera de bruker - fungerer med Mac og kan spilles av direkte, uten å måtte installere andre programmer for å håndtere filene. Elevene har nå hver sin maskin og alt er på den. De lærer seg arbeidsflyten - og da bare fungerer det.

 

"Jeg tror ikke vi hadde klart å jobbe så godt om jeg hadde vært nødt til å bruke PC."

"Jeg tror ikke vi hadde klart å jobbe så godt om jeg hadde vært nødt til å bruke PC."

 

De samme fordelene trekker flere av elevene fram, som har fått bruke hver sin iMac i undervisningen.

- Jeg synes Mac er veldig intuitiv å bruke, forteller Emily.

- Det er enkelt å finne frem dokumenter og organisere dem. Den er veldig effektiv, jeg bruker mindre tid på ting og ting bare funker. Det er store filer vi jobber med, og bare det at den ikke står og henger er tidsbesparende.

 

Flere av elevene har sin egen Mac og fortsetter redigeringen hjemme utenfor skoletid.

 

Selma og Edvin har begge laget manus og i gruppe jobbet videre med å lage storyboards, samt vært ute og filmet. Hver for seg skal de nå redigere sin versjon av kortfilmen på 60 sekunder med det samme råmaterialet.

- Jeg tror ikke vi hadde klart å jobbe så godt om jeg hadde vært nødt til å bruke PC. Jeg har alltid vært i dette Apple-økosystemet og likt å jobbe på Mac. Det er ikke bare noe jeg sier fordi dere (Eplehuset) er her - det føles så mye mer oversiktlig og greiere. Jeg bare liker og trives veldig godt med å jobbe på Mac.

- Også er det veldig gode Macer vi jobber på, spesielt for videoredigering. De bare fungerer. Om man mister ting på Macen, har man klart å gjøre det selv.

 

VALGFRIHET FOR ANSATTE. OG ELEVER.
Selv om elevene ikke har lang arbeidserfaring har de klare forventninger til hvilke verktøy de ønsker og tror de kommer til å bruke når de skal begynne å søke jobb. Det er elevene ikke alene om.

Spørreundersøkelser utført av PwC og Jamf viser at nye talenter foretrekker å bruke verktøyene de kjenner fra før og flere foretrekker Mac.

- Jeg har ikke spesielt mye jobbkompetanse, men dette (kompetansen på Mac) er noe å skrive på CV-en fordi det er relevant for alle jobbene som er relevante for meg, forteller Ella.

- Og de fleste seriøse arbeidsplasser har vel ofte Mac?, spør hun smilende.

 

 

Eplehuset - din utdanningspartner.

Vårt mål er å inspirere og danne gode arenaer for læring.

Les mer >


 

Bloggen

Siste nytt og oppdatering, direkte fra Eplehuset.

Les mer >