Norske elever beskyttes ikke godt nok mot skadelig innhold. Jamf løser utfordringene.

Med fokus på trygg bruk av digitale læringsverkøy ønsker Eplehuset å bidra til å belyse og løse problemstillinger som kan oppstå når digitale verktøy introduseres i skolen. At norske elever ikke beskyttes godt nok mot skadelig innhold, er en viktig problemstilling det haster å gjøre noe med.
 

Norske elever beskyttes ikke godt nok mot skadelig innhold. Jamf løser utfordringene.

Med fokus på trygg bruk av digitale læringsverkøy ønsker Eplehuset å bidra til å belyse og løse problemstillinger som kan oppstå når digitale verktøy introduseres i skolen. At norske elever ikke beskyttes godt nok mot skadelig innhold, er en viktig problemstilling det haster å gjøre noe med.

Norske elever beskyttes ikke godt nok mot skadelig innhold. Jamf løser utfordringene.

Med fokus på trygg bruk av digitale læringsverkøy ønsker Eplehuset å bidra til å belyse og løse problemstillinger som kan oppstå når digitale verktøy introduseres i skolen. At norske elever ikke beskyttes godt nok mot skadelig innhold, er en viktig problemstilling det haster å gjøre noe med.

Enten barna har søkt aktivt selv eller kommet over skadelig innhold på nett ved et uhell, er det barnehage- og skoleeieres ansvar å forebygge det, mener Eplehusets pedagogiske veiledere.


 

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett. Her kan vi lese at tilgang til internett i barnehage og skole oppfattes ofte som en risiko fordi barn kan få tilgang til innhold som ikke er beregnet for dem. Enten barna har søkt aktivt selv eller kommet over skadelig innhold på nett ved et uhell, er det barnehage- og skoleeieres ansvar å forebygge det.

Barnehage- og skoleeiere må ha rutiner for å forebygge, skjerme og håndtere tilgang til alvorlig skadelig innhold. Dette kan være filmer, videoklipp, tekst, illustrasjoner, bilder, spill, lyd og animasjoner (Udir, 2019).

Nylig publiserte Climbr resultatene fra en foreldreundersøkelse gjennomført av foreldre til barn i grunnskolen. Den omhandlet digitalisering i grunnskolen, og så blant annet på kartlegging av IT-struktur, sikkerhet, aldersklassifisert innhold, personvern og hjemsending. Foreldrene ble bedt om å logge seg på og teste sitt eget barns digitale enhet.

Hvordan står det til med personvern, reklame, sporing og mulig eksponering for skadelig innhold på elevenes digitale enheter? Her kommer en oppsummering av funnene.

 

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett. Her kan vi lese at tilgang til internett i barnehage og skole oppfattes ofte som en risiko fordi barn kan få tilgang til innhold som ikke er beregnet for dem. Enten barna har søkt aktivt selv eller kommet over skadelig innhold på nett ved et uhell, er det barnehage- og skoleeieres ansvar å forebygge det.

Barnehage- og skoleeiere må ha rutiner for å forebygge, skjerme og håndtere tilgang til alvorlig skadelig innhold. Dette kan være filmer, videoklipp, tekst, illustrasjoner, bilder, spill, lyd og animasjoner (Udir, 2019).

Nylig publiserte Climbr resultatene fra en foreldreundersøkelse gjennomført av foreldre til barn i grunnskolen. Den omhandlet digitalisering i grunnskolen, og så blant annet på kartlegging av IT-struktur, sikkerhet, aldersklassifisert innhold, personvern og hjemsending. Foreldrene ble bedt om å logge seg på og teste sitt eget barns digitale enhet.

Hvordan står det til med personvern, reklame, sporing og mulig eksponering for skadelig innhold på elevenes digitale enheter? Her kommer en oppsummering av funnene.

 

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett. Her kan vi lese at tilgang til internett i barnehage og skole oppfattes ofte som en risiko fordi barn kan få tilgang til innhold som ikke er beregnet for dem. Enten barna har søkt aktivt selv eller kommet over skadelig innhold på nett ved et uhell, er det barnehage- og skoleeieres ansvar å forebygge det.

Barnehage- og skoleeiere må ha rutiner for å forebygge, skjerme og håndtere tilgang til alvorlig skadelig innhold. Dette kan være filmer, videoklipp, tekst, illustrasjoner, bilder, spill, lyd og animasjoner (Udir, 2019).

Nylig publiserte Climbr resultatene fra en foreldreundersøkelse gjennomført av foreldre til barn i grunnskolen. Den omhandlet digitalisering i grunnskolen, og så blant annet på kartlegging av IT-struktur, sikkerhet, aldersklassifisert innhold, personvern og hjemsending. Foreldrene ble bedt om å logge seg på og teste sitt eget barns digitale enhet.

Hvordan står det til med personvern, reklame, sporing og mulig eksponering for skadelig innhold på elevenes digitale enheter? Her kommer en oppsummering av funnene.

 

Grovt og skadelig innhold er lett tilgjengelig på de fleste læringsbrett
Her viser undersøkelsen at over 70% av foreldrene svarer at skolen ikke har filter på de digitale enhetene eller har unnlatt å informere dem om at det finnes en filterløsning. I hele 100 av 103 kommuner tester foreldrene barnets digitale enhet og finner at barna kan se blant annet porno, selvmord, dyremishandling, terror og tortur.

46% av foreldrene som tester «sikkert søk» melder fra at dette enkelt kan skrus av – noe som gjør det verdiløst.

Barnekonvensjonens artikkel 17 sier at barn har rett på beskyttelse mot innhold som er skadelig for barns velferd. På mange av de skoleeide enhetene er det ikke filtre i det hele tatt. Dette til tross for at det finnes tilgjengelige filterløsninger som kan benyttes på enhetsnivå.

 

Grovt og skadelig innhold er lett tilgjengelig på de fleste læringsbrett
Her viser undersøkelsen at over 70% av foreldrene svarer at skolen ikke har filter på de digitale enhetene eller har unnlatt å informere dem om at det finnes en filterløsning. I hele 100 av 103 kommuner tester foreldrene barnets digitale enhet og finner at barna kan se blant annet porno, selvmord, dyremishandling, terror og tortur.

46% av foreldrene som tester «sikkert søk» melder fra at dette enkelt kan skrus av – noe som gjør det verdiløst.

Barnekonvensjonens artikkel 17 sier at barn har rett på beskyttelse mot innhold som er skadelig for barns velferd. På mange av de skoleeide enhetene er det ikke filtre i det hele tatt. Dette til tross for at det finnes tilgjengelige filterløsninger som kan benyttes på enhetsnivå.

 

Grovt og skadelig innhold er lett tilgjengelig på de fleste læringsbrett
Her viser undersøkelsen at over 70% av foreldrene svarer at skolen ikke har filter på de digitale enhetene eller har unnlatt å informere dem om at det finnes en filterløsning. I hele 100 av 103 kommuner tester foreldrene barnets digitale enhet og finner at barna kan se blant annet porno, selvmord, dyremishandling, terror og tortur.

46% av foreldrene som tester «sikkert søk» melder fra at dette enkelt kan skrus av – noe som gjør det verdiløst.

Barnekonvensjonens artikkel 17 sier at barn har rett på beskyttelse mot innhold som er skadelig for barns velferd. På mange av de skoleeide enhetene er det ikke filtre i det hele tatt. Dette til tross for at det finnes tilgjengelige filterløsninger som kan benyttes på enhetsnivå.

 

Over 70% av foreldrene svarer at skolen ikke har filter på de digitale enhetene eller har unnlatt å informere dem om at det finnes en filterløsning.


 

Mye synlig reklame
Av respondentene som tester læringsbrettene finner 81% synlig reklame. De som tester reklame på Google gjennom å søke på ulike ord blir eksponert for reklame i etterkant av søket. 63% av foreldrene som tester Youtube ser også reklame der.

I opplæringsloven står det at «skoleeigaren skal sørge for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdninger, åtferd og verdi, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa.»
 

Vanskelig å holde fokus på lekser med mange distraksjoner
Respondentene trekker frem mangel på foreldrekontroll, og at det ikke er filtre på enhetene. Mange foreldre melder om utfordringer knyttet til lekser, og at barna i stor grad blir distrahert da de har tilgang til flere fristelser på læringsbrettet. Dette fører til mye frustrasjon for foreldrene.

 

Mye synlig reklame
Av respondentene som tester læringsbrettene finner 81% synlig reklame. De som tester reklame på Google gjennom å søke på ulike ord blir eksponert for reklame i etterkant av søket. 63% av foreldrene som tester Youtube ser også reklame der.

I opplæringsloven står det at «skoleeigaren skal sørge for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdninger, åtferd og verdi, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa.»
 

Vanskelig å holde fokus på lekser med mange distraksjoner
Respondentene trekker frem mangel på foreldrekontroll, og at det ikke er filtre på enhetene. Mange foreldre melder om utfordringer knyttet til lekser, og at barna i stor grad blir distrahert da de har tilgang til flere fristelser på læringsbrettet. Dette fører til mye frustrasjon for foreldrene.

 

Mye synlig reklame
Av respondentene som tester læringsbrettene finner 81% synlig reklame. De som tester reklame på Google gjennom å søke på ulike ord blir eksponert for reklame i etterkant av søket. 63% av foreldrene som tester Youtube ser også reklame der.

I opplæringsloven står det at «skoleeigaren skal sørge for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdninger, åtferd og verdi, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa.»
 

Vanskelig å holde fokus på lekser med mange distraksjoner
Respondentene trekker frem mangel på foreldrekontroll, og at det ikke er filtre på enhetene. Mange foreldre melder om utfordringer knyttet til lekser, og at barna i stor grad blir distrahert da de har tilgang til flere fristelser på læringsbrettet. Dette fører til mye frustrasjon for foreldrene.

 

Jamf Safe Internet løser alle disse utfordringene
Jamf Safe Internet er en filtreringsløsning for innhold på nett, rettet mot utdanning som kontrollerer alle læringsbrettene på enhetsnivå. Det betyr at elevene beskyttes mot skadelig innhold, reklame og uønskede distraksjoner også hjemme, siden Jamf Safe Internet filtrerer nettverkstrafikken uavhengig av hvilket nettverk enheten kobles til. Systemet er enkelt og brukervennlig, slik at skolen kan komme raskt i gang med å sette det opp.

Jamf Safe Internet beskytter også elevens personvern. Behovet for beskyttelse mot reklame, skadelig innhold og distraksjoner er minst like viktig hjemme hos elevene, da læringsbrettene ofte sendes med hjem for å gjøre lekser.

Jamf Safe Internet løser alle disse utfordringene
Jamf Safe Internet er en filtreringsløsning for innhold på nett, rettet mot utdanning som kontrollerer alle læringsbrettene på enhetsnivå. Det betyr at elevene beskyttes mot skadelig innhold, reklame og uønskede distraksjoner også hjemme, siden Jamf Safe Internet filtrerer nettverkstrafikken uavhengig av hvilket nettverk enheten kobles til. Systemet er enkelt og brukervennlig, slik at skolen kan komme raskt i gang med å sette det opp.

Jamf Safe Internet beskytter også elevens personvern. Behovet for beskyttelse mot reklame, skadelig innhold og distraksjoner er minst like viktig hjemme hos elevene, da læringsbrettene ofte sendes med hjem for å gjøre lekser.

Jamf Safe Internet løser alle disse utfordringene
Jamf Safe Internet er en filtreringsløsning for innhold på nett, rettet mot utdanning som kontrollerer alle læringsbrettene på enhetsnivå. Det betyr at elevene beskyttes mot skadelig innhold, reklame og uønskede distraksjoner også hjemme, siden Jamf Safe Internet filtrerer nettverkstrafikken uavhengig av hvilket nettverk enheten kobles til. Systemet er enkelt og brukervennlig, slik at skolen kan komme raskt i gang med å sette det opp.

Jamf Safe Internet beskytter også elevens personvern. Behovet for beskyttelse mot reklame, skadelig innhold og distraksjoner er minst like viktig hjemme hos elevene, da læringsbrettene ofte sendes med hjem for å gjøre lekser.


Lær hvordan beskytte barn og elever mot skadelig innhold på nett
I samarbeid med Jamf tilbyr Eplehuset og våre pedagogiske veiledere webinar hvor du får lære om hvordan din skole eller kommune kan bedre sikre læringsbrettene mot eksponering for skadelig innhold, reklame og distraksjoner. Med enkle grep kan læringsbrettene bli de trygge og gode verktøyene de skal være.

Tid: 30. april kl. 14:00
Sted: Virtuelt

Lær hvordan beskytte barn og elever mot skadelig innhold på nett
I samarbeid med Jamf tilbyr Eplehuset og våre pedagogiske veiledere webinar hvor du får lære om hvordan din skole eller kommune kan bedre sikre læringsbrettene mot eksponering for skadelig innhold, reklame og distraksjoner. Med enkle grep kan læringsbrettene bli de trygge og gode verktøyene de skal være.

Tid: 30. april kl. 14:00
Sted: Virtuelt

Lær hvordan beskytte barn og elever mot skadelig innhold på nett
I samarbeid med Jamf tilbyr Eplehuset og våre pedagogiske veiledere webinar hvor du får lære om hvordan din skole eller kommune kan bedre sikre læringsbrettene mot eksponering for skadelig innhold, reklame og distraksjoner. Med enkle grep kan læringsbrettene bli de trygge og gode verktøyene de skal være.

Tid: 30. april kl. 14:00
Sted: Virtuelt