Tilbake til Raske guider

Bruk Fokus på iPhone, iPad og iPod touch


Oppdatert: Mars 2022


Med iOS 15 og iPadOS 15 kan du bruke Fokus for å være tilstede i øyeblikket når du trenger å konsentrere deg eller legge fra deg enheten. Du kan tilpasse Fokus-innstillinger og velge når du vil motta varslinger, samtidig som du informerer andre om når du er opptatt.

 

Slå på Fokus

 • Gå til Innstillinger > Fokus.
 • Trykk på et angitt Fokus-alternativ – for eksempel Ikke forstyrr, Personlig eller Søvn – og slå deretter på Fokus.
 • Når du har valgt et fokus, velger du alternativer som Tillatte varslinger, Tidssensitive varslinger og Fokus-status.

Når du konfigurerer et fokus, kan du velge Tillatte varslinger fra personer og apper. Du kan også aktivere Tidssensitive varslinger fra apper, slik at apper som ikke er i listen over tillatte apper, kan sende varslinger merket som Tidssensitive.

Du kan også slå på Fokus fra Kontrollsenter. Bare åpne Kontrollsenter på iPhone eller iPod touch, eller på iPad, berør og hold på Fokus, og velg deretter fokuset du vil slå på.

Når du angir et fokus, vises symbolet på statuslinjen og på låseskjermen, og statusen din vises automatisk i Meldinger-appen. Når noen prøver å sende deg en melding, ser de at du har dempet varslinger, men de kan fortsatt varsle deg om det haster.

Når du bruker Fokus på én enhet, brukes innstillingen automatisk på alle Apple-enhetene dine som er logget inn med samme Apple-ID.

iPhone-skjerm som viser Fokus-skjerm 


 

Konfigurer et egendefinert fokus

Hvis du vil konsentrere deg om en aktivitet som er forskjellig fra noen av de angitte fokusalternativene, kan du opprette et egendefinert fokus. Slik gjør du det:

 • Gå til Innstillinger > Fokus.
 • Trykk på Legg til-knappen , trykk deretter på Tilpasset eller bla gjennom flere alternativer.
 • Skriv inn et navn for fokuset.
 • Velg en farge og et symbol for å representere fokuset ditt, og trykk deretter på Neste.
 • Tilpass alternativene for fokuset.

 

Konfigurer et egendefinert fokus

Hvis du vil konsentrere deg om en aktivitet som er forskjellig fra noen av de angitte fokusalternativene, kan du opprette et egendefinert fokus. Slik gjør du det:

iPhone-skjerm som viser hvordan du lager et egendefinert fokus.

 

 • Gå til Innstillinger > Fokus.
 • Trykk på Legg til-knappen , trykk deretter på Tilpasset eller bla gjennom flere alternativer.
 • Skriv inn et navn for fokuset.
 • Velg en farge og et symbol for å representere fokuset ditt, og trykk deretter på Neste.
 • Tilpass alternativene for fokuset.

 

Del Fokus-statusen 

Når du konfigurerer et fokus, kan du slå på Del Fokus-status slik at når noen sender deg en melding, viser apper at du har slått av varsler. Appene vet bare at du har slått av varsler. De vet ikke hvilket fokus du har slått på, så navnet blir aldri delt. Fokus-status deles i apper når du har et fokus slått på og etter at du har gitt en app tillatelse. 

Slik slår du på Fokus-status: 

 • Gå til Innstillinger > Fokus. 
 • Velg fokuset du konfigurerte. 
 • Trykk på Fokus-status, og slå det deretter på.

 

Tilpass innstillingene for Hjem-skjermen

Når du har konfigurert Fokus, kan du slå av varslinger eller bare tillate varslinger fra personene og appene som samsvarer med fokuset ditt. Du kan også tilpasse en side på Hjem-skjermen som bare har apper relatert til fokuset ditt, og gjøre den siden til den eneste tilgjengelige i løpet av tiden du har fokuset aktivert. Slik gjør du det:

 • Gå til Innstillinger > Fokus.
 • Velg fokuset du vil tilpasse, og trykk deretter på Hjem-skjerm.
 • Slå på Egendefinerte sider, og velg deretter sidene på Hjem-skjermen du vil bruke når dette fokuset er aktivert.
 • Trykk på Ferdig.

Herfra kan du også slå på Skjul varslingsmerker, som skjuler varslinger fra appene på Hjem-skjermen

 

 


 

Legg til en tidsplan eller automatisering 

Du kan planlegge at et fokus skal aktiveres på bestemte tidspunkter, når du er på et bestemt sted eller når du åpner bestemte apper. Slik gjør du det:

 

Slik angir du en tidsplan basert på bestemte tider, steder eller apper: 
 • Gå til Innstillinger > Fokus, og trykk deretter på fokuset du vil opprette en tidsplan for.
 • Under Slå på automatisk trykker du på Legg til tidsplan eller Automatisering.
 • Velg når du vil at automatiseringen skal skje, og følg deretter trinnene på skjermen.
 • For å bruke Smart aktivering, som automatisk bruker fokuset ditt på relevante tidspunkter i løpet av dagen, gjør du følgende:
 • Gå til Innstillinger > Fokus, og trykk deretter på fokuset du vil aktivere automatisk.
 • Trykk på Smart aktivering.
 • Trykk på Ferdig.

Når du slår på Smart aktivering, slår den automatisk på fokuset på relevante tidspunkter gjennom dagen basert på signalene dine, for eksempel plassering og appbruk.

*Avhengig av hvilken type fokus du bruker, kan trinnene variere. Du kan for eksempel se Legg til tidsplan eller Automatisering eller bare Automatisering.

 

iPhone-skjerm som viser Ny automatisering-innstillinger for Fokus