Tilbake til Skole og utdanning

Apple Teacher.

Apple Teacher er et gratis faglig utviklingsprogram som er utarbeidet for å støtte og løfte frem lærere som bruker Apple-produkter i undervisningen. Programmet hjelper lærere med å tilegne seg ferdigheter på iPad og Mac som er direkte knyttet til aktiviteter med elevene, og gir dem anerkjennelse for det nye de lærer.

 

 

Tilbake til Skole og utdanning

Apple Teacher.

Apple Teacher er et gratis faglig utviklingsprogram som er utarbeidet for å støtte og løfte frem lærere som bruker Apple-produkter i undervisningen. Programmet hjelper lærere med å tilegne seg ferdigheter på iPad og Mac som er direkte knyttet til aktiviteter med elevene, og gir dem anerkjennelse for det nye de lærer.

Om programmet

Programmet er åpent for alle lærere og er et flott tilbud for skoler og skolekretser som vil tilby gratis faglig påfyll til sine ansatte. Når lærere melder seg på Apple Teacher, er det starten på en prosess der de i eget tempo går gjennom Apple Teacher Learning Center og Multi-Touch-begynnerveiledninger for iPad og Mac. Uansett om Apple-produktene er nye for dem eller om de har brukt dem i flere år, om de har én enhet eller alle elevene har hver sin, har Apple Teacher verktøyene som lærerne trenger for å bruke iPad og Mac til å få med alle elevene.

Hvordan komme i gang

Vi i Eplehuset mener en god plan for innføring og opplæring er helt essensielt for at skolen skal lykkes, og det bør inngå som en del av planleggingen ved innkjøp og utrulling av iPad og Mac. Vi vet at de digitale læringsmålene ikke nås ved å bare dytte datautstyr inn i klasserommet. Derfor er vårt fokus på den pedagogiske bruken av utstyret.

Vi anbefaler programmet nettopp fordi det er laget for at lærere i alle trinn skal bli trygge på å bruke Apple-produkter, både i klasserommet og ellers. Det er med på å inspirere til nye måter å undervise på, og vil gi et stort utbytte fordi det kan skape innovative læringsopplevelser med elevene.

Under har vi laget en kort veiledning for innføring av Apple Teacher og hvordan komme i gang. Sammen med RIKT bistår vi deg i overgangen til 1-til-1 miljøet i klasserommet og kan tilby opplæring og kurs tilpasset lærerstedets behov. Send oss gjerne e-post til skole@eplehuset.no eller ring 73 87 87 90 for å komme i kontakt med oss for løsninger tilpasset din skole.

Slik blir du Apple Teacher:

1. Meld deg inn på Apple Teacher Learning Center.
2. Forbedre ferdighetene dine ved hjelp av begynnerveiledningene for Apple Teacher.
3. Samle alle de åtte merkene enten for iPad eller Mac ved å gjennomføre interaktive tester og få den offisielle Apple Teacher-logoen.

Planlegging:

Før dere starter bør man tenke igjennom hvem som skal være med på arrangementet. Flere skoler har tatt i bruk Apple Teacher, og noen velger derfor å gå sammen på tvers av skolekrets - kanskje skape litt konkurranse mellom skolene. Eller kanskje det fungerer bedre med mindre grupper, kun en bestemt avdeling eller alle lærerne.

Vi anbefaler læringspar eller en liten gruppe, men det avhenger også av tid som er satt av til programmet. Apple Teacher kan tas over en dag, en måned, et semester eller over et helt skoleår, avhengig av hvilke mål som er satt for faglig utvikling. Én dag gir en god innføring i Apple-produktene, men med et lengre løp kan gruppene diskutere de ulike begynnerveiledningene sett i mot læringsplan og mål i skolen. I mindre grupper er det da enklere å få alle med. 

Gjennomføring:

Start med at lærerne registrerer seg på opplæringsplattformen. Link til dette finner dere lenger opp og under trinnene for 'Slik blir du Apple Teacher'. Lærerne velger deretter hvilken enhet de skal delta på: Læring for iPad eller Læring for Mac.
 

Sett lærerne i læringspar eller liten gruppe:

Hvert læringspar eller gruppe setter seg inn i funksjonene og jobber med aktiviteter i begynnerveiledningene. For god læringsubytte anbefaler vi at hvert læringspar eller gruppe også deler ideer og diskusjonspunkt med resten av gruppene.

Avslutningsvis: Reflekter rundt spørsmålene:

  • Hvordan kan du bruke appen til å legge tilrette for kreative, skapende og utforskende  læringsprosesser med elevene?
  • Hvordan kan du bruke appen i arbeidet med kjerneelementene?
  • Hvordan kan du bruke appen i arbeidet med de tverrfaglige temaene?
  • Hvordan kan du bruke appen i arbeidet med dybdelæring?

Tips: Ved ny læringsplan, sjekk høringsutkastene først.


Ønsker dere hjelp til å komme i gang?

Sammen med RIKT bistår vi deg i overgangen til 1-til-1 miljøet i klasserommet og kan tilby opplæring og kurs tilpasset lærerstedets behov. Send oss gjerne e-post til skole@eplehuset.no eller ring 73 87 87 90 for å komme i kontakt med oss for løsninger tilpasset din skole.