Tilbake til Skole og utdanning

EpleBarn. Digital plattform for barnehagen.

Alle øyeblikk i et barns liv har betydning for deres utvikling. Og hver dag skjer det noe nytt. Denne stadige utviklingen stiller også store krav til samhandlingen mellom foreldre og barnehagen: Hvordan dele og få innsyn i store og små ting som kan være av betydning for barnets velvære og utvikling? EpleBarn gjør det mulig å gjøre nettopp dette.

Det er et verktøy for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer trygt og enkelt for både foreldre, pedagoger og ledere - med barnet i sentrum. Den digitale plattformen er brukervennlig og intuitiv, og gir foreldre innsyn i barnets hverdag i den perioden foreldre og barn ikke er sammen. Den bidrar til høyere kvalitet i samtalen mellom foreldre og barnehagen, og gir barnehagen en hjelpende hånd for å legge til rette for barnets utvikling og god læring. 

 

 

Tilbake til Skole og utdanning

EpleBarn. Digital plattform for barnehagen.

Alle øyeblikk i et barns liv har betydning for deres utvikling. Og hver dag skjer det noe nytt. Denne stadige utviklingen stiller også store krav til samhandlingen mellom foreldre og barnehagen: Hvordan dele og få innsyn i store og små ting som kan være av betydning for barnets velvære og utvikling? EpleBarn gjør det mulig å gjøre nettopp dette.

Det er et verktøy for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer trygt og enkelt for både foreldre, pedagoger og ledere - med barnet i sentrum. Den digitale plattformen er brukervennlig og intuitiv, og gir foreldre innsyn i barnets hverdag i den perioden foreldre og barn ikke er sammen. Den bidrar til høyere kvalitet i samtalen mellom foreldre og barnehagen, og gir barnehagen en hjelpende hånd for å legge til rette for barnets utvikling og god læring. 

 

Bedre dialog med foreldre.

EpleBarn gir foreldre en unik mulighet til å se hva som skjer i barnets hverdag - i sanntid. På denne måten forenkles den daglige toveiskommunikasjonen mellom foreldre og barnehagen, og kvaliteten i dialogen blir høyere. Foreldre får delta i mye større grad i alt som skjer, også når de ikke er sammen med barnet.

Gjennom EpleBarn får foreldre:

 • Tilgang til barnets hverdag med bilder og videoer
 • Viktig informasjon om barnets velvære, relasjoner og hendelser
 • Daglig oversikt over aktiviteter og prosjekter
 • En enkel måte å rapportere sykdom og planlegge ferier på

Fordi EpleBarn er et sentralt verktøy for å dele informasjon og kunnskap om barnet, så blir det også et skritt på veien for å sikre kontinuitet mellom hva som skjer hjemme og hva som skjer i barnehagen.

 

Barnet i sentrum.

EpleBarn har barnet og barnets utvikling i sentrum. Den digitale plattformen er tuftet på et sterkt fokus på de sentrale pedagogiske temaene og aktivitetene i barnehagen, og lar barnehagen følge utviklingen av barn over tid. På denne måten får man bedre støttet opp om, og lagt til rette for hvert enkelte barn, som igjen gir større trygghet i beslutninger og avgjørelser som tas. 

Gjennom EpleBarn kan barnehagen:

 • Samle relevant informasjon om hvert barn hver, eneste dag. Til eksempel søvnmønstre og helse
 • Få hjelp til å planlegge, gjennomføre og evaluere alt som skjer i barnehagen
 • Brukervennlig verktøy for å arbeide med lokale læreplaner og målsetninger
 • Grunnlag for kvalitetsrapporter med klare indikatorer på et barn, gruppe eller avdeling

 

Mer enn et verktøy for dialog.

EpleBarn er så mye mer enn bare et verktøy for dialog. Det er også et intuitivt og raskt hjelpemiddel for administrering, planlegging og styringsressurser. EpleBarn frigjør verdifull tid for å fokusere på barna, og åpner opp for nye og effektive måter å jobbe på. Det betyr mer tid til å være sammen, samtidig som viktig informasjon er lett å finne og dele med de som trenger det.

EpleBarn er laget for og utviklet av pedagoger, og gir:

 • Enkel og effektiv planlegging av arbeidsplaner basert på barns oppmøte
 • Handlingsplaner for å oppnå mål og tilpasset læring
 • Informasjonsdeling på tvers av ansatte på ett sted
 • Sikker, nøyaktig og enkel deling og tilgang til informasjon

 

Sikkert og trygt.

EpleBarn gjør det enkelt å registrere og dele raske oppdateringer på farten, uten behov for å forlate rommet eller logge inn i et komplisert system. Den skybaserte løsningen minimerer også risikoen for å miste viktige data og ivaretar personvern i henhold til personopplysningsloven (GDPR).

Med EpleBarn får man digitale løsninger som:

 • App for iPad, iPhone og Android, slik at man kan registrere og hente nødvendig informasjon der man er
 • Skybaserte løsninger som holder den viktige informasjonen trygg
 • Sikre servere med sertifisering på høyeste internasjonale nivå
 • Imøtekommer kravene til GDPR
 • Prisbelønt brukergrensesnitt laget for og av pedagoger
 • Enkel implemetering på kun 5 trinn og opplæring fra Eplehuset

 

 

Eplehuset - din utdanningspartner.

Vi har laget EpleBarn i samarbeid med det danske selskapet Assemble, tilpasset den norske rammeplanen og skreddersydd for norske barnehager basert på vår kunnskap og lange erfaring som din utdanningspartner. Ønsker du å vite mer om EpleBarn eller få en demonstrasjon? Send en epost til en av våre utdanningseksperter, så hjelper vi deg! 

E-post: skole@eplehuset.no