Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

 

 

 

 

Strategisk planlegging

Vi i Eplehuset ønsker like mye som dere å lykkes med implementering av teknologi i skolen. For å få til de endringene skolen ønsker må det forankres i skolens ledelse og videre ut i organisasjonen. Sammen med skolens ledelse lager vi gode strategiske planer for å lykkes med dette.

 

 

Strategisk planlegging

Vi i Eplehuset ønsker like mye som dere å lykkes med implementering av teknologi i skolen. For å få til de endringene skolen ønsker må det forankres i skolens ledelse og videre ut i organisasjonen. Sammen med skolens ledelse lager vi gode strategiske planer for å lykkes med dette.

 

Strategisk planlegging

 

 

 

Hvorfor gjennomføre strategisk planlegging?

Vi mener det må starte hos skolens ledere og eiere.

VISJON OG STRATEGI. Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det er ledelsen som skal lede utviklingsarbeidet, opprette gode møteplasser for utvikling, etablere gode rutiner og former for samarbeid, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling. Skoleledelsen skal være sterkt deltakende i det å etablere et profesjonsfaglig fellesskap som gir rom for blant annet å vurdere og videreutvikle egen praksis. Derfor må vi starte med skoleledelsen og skoleeier.

For å lykkes med endringene må mål for læring og undervisningspraksisen forankres i en klar visjon. Hele organisasjonen må vite hva som er visjonen, og i hvilken retning alle skal gå sammen. Målene som settes må gjenspeile det som skolen ønsker å oppnå i ledelsens strategiske arbeid, lærernes undervisningspraksis og elevenes læring.

 

 

Hvorfor gjennomføre strategisk planlegging?

Vi mener det må starte hos skolens ledere og eiere.

VISJON OG STRATEGI. Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det er ledelsen som skal lede utviklingsarbeidet, opprette gode møteplasser for utvikling, etablere gode rutiner og former for samarbeid, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling. Skoleledelsen skal være sterkt deltakende i det å etablere et profesjonsfaglig fellesskap som gir rom for blant annet å vurdere og videreutvikle egen praksis. Derfor må vi starte med skoleledelsen og skoleeier.

For å lykkes med endringene må mål for læring og undervisningspraksisen forankres i en klar visjon. Hele organisasjonen må vite hva som er visjonen, og i hvilken retning alle skal gå sammen. Målene som settes må gjenspeile det som skolen ønsker å oppnå i ledelsens strategiske arbeid, lærernes undervisningspraksis og elevenes læring.

 

Hvorfor gjennomføre strategisk planlegging?

Vi mener det må starte hos skolens ledere og eiere.

VISJON OG STRATEGI. Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det er ledelsen som skal lede utviklingsarbeidet, opprette gode møteplasser for utvikling, etablere gode rutiner og former for samarbeid, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling. Skoleledelsen skal være sterkt deltakende i det å etablere et profesjonsfaglig fellesskap som gir rom for blant annet å vurdere og videreutvikle egen praksis. Derfor må vi starte med skoleledelsen og skoleeier.

For å lykkes med endringene må mål for læring og undervisningspraksisen forankres i en klar visjon. Hele organisasjonen må vite hva som er visjonen, og i hvilken retning alle skal gå sammen. Målene som settes må gjenspeile det som skolen ønsker å oppnå i ledelsens strategiske arbeid, lærernes undervisningspraksis og elevenes læring.

 

 

 

 

PROFESJONSFELLESSKAP. I den overordnede delen av LK20 er det definert at skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De har et felles ansvar for at praksisen på skolen skal være i samsvar med innholdet i læreplanverket, og er faglig oppdatert. Samfunnet endrer seg og teknologien like så. Dette krever en jevnlig vurdering og oppdatering av lærernes egen pedagogiske undervisningspraksis. Vi reflektere sammen med skoleledelsen om det å etablere gode profesjonsfaglige fellesskap og definere hvordan dette kan gjennomføres.

 

RAMMEFAKTORER. For å få til den undervisningspraksisen og tilnærmingen skolen ønsker til læring må infrastrukturen være på plass. Vi må ha med IT-ansvarlig helt fra start av. Nettverket må ha den kapasiteten som enhetene krever, og det må være enkelt å rulle ut og administrere det digitale verktøyet. I tillegg må det også diskuteres hvilke lagringsløsninger som skal brukes, hvor dokumenter skal deles og hvilke kommunikasjonsformer elevene og lærerne skal ha tilgang til.

 

 

 

PROFESJONSFELLESSKAP. I den overordnede delen av LK20 er det definert at skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De har et felles ansvar for at praksisen på skolen skal være i samsvar med innholdet i læreplanverket, og er faglig oppdatert. Samfunnet endrer seg og teknologien like så. Dette krever en jevnlig vurdering og oppdatering av lærernes egen pedagogiske undervisningspraksis. Vi reflektere sammen med skoleledelsen om det å etablere gode profesjonsfaglige fellesskap og definere hvordan dette kan gjennomføres.

 

RAMMEFAKTORER. For å få til den undervisningspraksisen og tilnærmingen skolen ønsker til læring må infrastrukturen være på plass. Vi må ha med IT-ansvarlig helt fra start av. Nettverket må ha den kapasiteten som enhetene krever, og det må være enkelt å rulle ut og administrere det digitale verktøyet. I tillegg må det også diskuteres hvilke lagringsløsninger som skal brukes, hvor dokumenter skal deles og hvilke kommunikasjonsformer elevene og lærerne skal ha tilgang til.

 

 

PROFESJONSFELLESSKAP. I den overordnede delen av LK20 er det definert at skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De har et felles ansvar for at praksisen på skolen skal være i samsvar med innholdet i læreplanverket, og er faglig oppdatert. Samfunnet endrer seg og teknologien like så. Dette krever en jevnlig vurdering og oppdatering av lærernes egen pedagogiske undervisningspraksis. Vi reflektere sammen med skoleledelsen om det å etablere gode profesjonsfaglige fellesskap og definere hvordan dette kan gjennomføres.

 

RAMMEFAKTORER. For å få til den undervisningspraksisen og tilnærmingen skolen ønsker til læring må infrastrukturen være på plass. Vi må ha med IT-ansvarlig helt fra start av. Nettverket må ha den kapasiteten som enhetene krever, og det må være enkelt å rulle ut og administrere det digitale verktøyet. I tillegg må det også diskuteres hvilke lagringsløsninger som skal brukes, hvor dokumenter skal deles og hvilke kommunikasjonsformer elevene og lærerne skal ha tilgang til.

 

 

 

«Skolene som gjennomfører strategisk planlegging får et veldig godt grunnlag som gjør at de står støtte i hele digitaliseringsprosessen. Noe av grunnen tenker jeg er at planen vi utarbeider sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit, steg for steg

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Skolene som gjennomfører strategisk planlegging får et veldig godt grunnlag som gjør at de står støtte i hele digitaliseringsprosessen. Noe av grunnen tenker jeg er at planen vi utarbeider sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit, steg for steg

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Skolene som gjennomfører strategisk planlegging får et veldig godt grunnlag som gjør at de står støtte i hele digitaliseringsprosessen. Noe av grunnen tenker jeg er at planen vi utarbeider sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit, steg for steg

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset

 

 

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi vet hva som gir god læring for elevene, uavhengig av digitale verktøy.

LÆRING. Den læringen skal vi selvfølgelig fortsette med. Vi skal fortsatt etablere gode elev-og lærere relasjoner, bruke konkreter til å øke elevenes forståelse, gi god underveisvurdering, tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og la elevene være delaktige i egne læringsprosesser og i samhandling med andre. DETTE fortsette vi med.

Det store spørsmålet er HVORDAN kan vi bruke det digitale verktøyet til å styrke og støtte dette arbeidet som gir læring. Dette reflektere vi rundt med skoleledelsen og definere ønsket praksis.

 

DEN STRATEGISKE PLANLEGGINGEN: Sammen med skoleledelsen setter vi av en hel dag der vi reflekterer, diskuterer og definerer praksis rundt sentrale elementer som er avgjørende for å lykkes. Vi etablere en systematisk tilnærming til prosessen og avslutter dagen med en milepælsplan som gir skolen retning for veien videre.

Deltakere: Skoleledelsen, skoleeier, IT-ansvarlig og fyrtårnslærere.

Sentrale elementer i den strategiske planleggingen er:
•    Visjon og strategi
•    Læring
•    Profesjonsfellesskap
•    Rammefaktorer

La oss kontakte deg for strategisk planlegging >

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi vet hva som gir god læring for elevene, uavhengig av digitale verktøy.

LÆRING. Den læringen skal vi selvfølgelig fortsette med. Vi skal fortsatt etablere gode elev-og lærere relasjoner, bruke konkreter til å øke elevenes forståelse, gi god underveisvurdering, tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og la elevene være delaktige i egne læringsprosesser og i samhandling med andre. DETTE fortsette vi med.

Det store spørsmålet er HVORDAN kan vi bruke det digitale verktøyet til å styrke og støtte dette arbeidet som gir læring. Dette reflektere vi rundt med skoleledelsen og definere ønsket praksis.

 

DEN STRATEGISKE PLANLEGGINGEN: Sammen med skoleledelsen setter vi av en hel dag der vi reflekterer, diskuterer og definerer praksis rundt sentrale elementer som er avgjørende for å lykkes. Vi etablere en systematisk tilnærming til prosessen og avslutter dagen med en milepælsplan som gir skolen retning for veien videre.

Deltakere: Skoleledelsen, skoleeier, IT-ansvarlig og fyrtårnslærere.

Sentrale elementer i den strategiske planleggingen er:
•    Visjon og strategi
•    Læring
•    Profesjonsfellesskap
•    Rammefaktorer

La oss kontakte deg for strategisk planlegging >

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi vet hva som gir god læring for elevene, uavhengig av digitale verktøy.

LÆRING. Den læringen skal vi selvfølgelig fortsette med. Vi skal fortsatt etablere gode elev-og lærere relasjoner, bruke konkreter til å øke elevenes forståelse, gi god underveisvurdering, tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og la elevene være delaktige i egne læringsprosesser og i samhandling med andre. DETTE fortsette vi med.

Det store spørsmålet er HVORDAN kan vi bruke det digitale verktøyet til å styrke og støtte dette arbeidet som gir læring. Dette reflektere vi rundt med skoleledelsen og definere ønsket praksis.

 

DEN STRATEGISKE PLANLEGGINGEN: Sammen med skoleledelsen setter vi av en hel dag der vi reflekterer, diskuterer og definerer praksis rundt sentrale elementer som er avgjørende for å lykkes. Vi etablere en systematisk tilnærming til prosessen og avslutter dagen med en milepælsplan som gir skolen retning for veien videre.

Deltakere: Skoleledelsen, skoleeier, IT-ansvarlig og fyrtårnslærere.

Sentrale elementer i den strategiske planleggingen er:
•    Visjon og strategi
•    Læring
•    Profesjonsfellesskap
•    Rammefaktorer

La oss kontakte deg for strategisk planlegging >

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >