Tilbake til Skole og utdanning

Fra kaos til kontroll i hverdagen. Med Apple Watch.

Teknologien og hjelpemidlene innebygget i Apple-produktene hjelper spesiallærere verden rundt til å fremme selvstendig læring. Og sammen med Eplehuset gjennomførte Kongsberg Kommune et prosjekt som ga elever med Asperger eller ADHD mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen.

 

 

Tilbake til Skole og utdanning

Fra kaos til kontroll i hverdagen. Med Apple Watch.

Teknologien og hjelpemidlene innebygget i Apple-produktene hjelper spesiallærere verden rundt til å fremme selvstendig læring. Og sammen med Eplehuset gjennomførte Kongsberg Kommune et prosjekt som ga elever med Asperger eller ADHD mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen.

 

Enkelt og intuitivt.

For enkelte elever er kravet om forutsigbarhet større enn hos andre. Det kan til og med være en forutsetning. Og når det er de små detaljene i hverdagen som legger føringen for om eleven har en god eller dårlig dag, så blir det enda viktigere å ha tilgjengelige ressurser som gir den nødvendige kontrollen lærer og eleven trenger.

Og det er her Eplehuset kom på banen. Om skolen skulle vedlikeholde eller opprettholde et verktøy i deres allerede fulle hverdag, måtte det være enkelt og intuitivt. Valget falt på Apple Watch og kalender- og påminnelsefunksjonene.

Bedre struktur. Rett på armen.

Kalenderfunksjonen ble delt opp i 3 nivåer: En kalender som bare inneholder timeplanen og som alle elever abonnerer på. Denne kalenderen er kun styrt av lærerne. En kalender som inneholder alle individuelle beskjeder som eleven trenger, og som settes opp av læreren sammen med eleven, samt foresatte og andre.

Eksmpler på varslinger satt opp sammen med lærer:

  • Om 10 minutter må du kle på deg og gå til skolen
  • Om 5 minutter ringer det inn - du skal ha norsk med Einar
  • Nå må du gjøre lekser før du skal på trening

 

Eksempler på varslinger satt opp sammen med foresatte og andre:

  • Husk å gå til tannlegen klokka 12
  • I morgen er det turdag på skolen
  • I dag skal du gå til farmor og farfar etter skolen

Slipper å være "annerledes".

Siden alle kan ha en klokke på armen så skiller ikke eleven seg ut fra de andre i klassen. Og ingen merker at vedkommende får beskjeder, foruten eleven selv. Dette gjør det enklere - og bedre å bruke en Apple Watch fremfor andre spesielle apparater. Siden beskjedene kommer rett på armen slipper eleven også mas fra foresatt og lærere. Klokken er i tillegg der hele tiden, og glemmes ikke bort eller mistes.

Bruk av Apple Watch og kalendefunksjonen er i seg selv enkel, men gir brukeren mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen, og blir på denne måten et viktig hjelpemiddel som støtter opp om det samme - faste rammer.

Vi skal gjøre en forskjell.

Vi skal gjøre en forskjell, og vi er stolte av det. Eplehusets innsats skal gi seg utslag i resultatene lærestedet og elevene oppnår. Ønsker du å vite mer om hvordan ta i bruk Apple i skolen og innovative hjelpefunksjoner for elever med spesielle behov? Send oss gjerne en e-post på skole@eplehuset.no eller ring 73 87 87 90 for å komme i kontakt med oss for løsninger tilpasset din skole.