Bli med på webinar!

Vi vet det kan være krevende å sikre gode prosesser og suksess ved implementering av digitale verktøy. Vi vet at det å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Vi vet at de pedagogiske mulighetene for bruk av digital teknologi er uendelige. I den forbindelse ønsker vi i Eplehuset å bidra med vår erfaring og kompetanse på området.

Med jevne mellomrom vil Eplehusets pedagoger og tekniske konsulenter gjennomføre webinar som retter seg mot skoleledere, lærere og IT-ansvarlige.

 

Bli med på webinar!

 

Vi vet det kan være krevende å sikre gode prosesser og suksess ved implementering av digitale verktøy. Vi vet at det å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Vi vet at de pedagogiske mulighetene for bruk av digital teknologi er uendelige. I den forbindelse ønsker vi i Eplehuset å bidra med vår erfaring og kompetanse på området.

Med jevne mellomrom vil Eplehusets pedagoger og tekniske konsulenter gjennomføre webinar som retter seg mot skoleledere, lærere og IT-ansvarlige.

 

 

 

Oversikt over

tilgjengelige webinar

Her finner du alle webinarer som er åpne for påmelding.

 

 

 

Oversikt over tilgjengelige webinar

Her finner du alle webinarer som er åpne for påmelding.

 

Nytt!

Apple Teacher

Veiledning for hvordan komme i gang

 

Apple Teacher er et gratis faglig utviklingsprogram som er utarbeidet for å støtte og løfte frem lærere som bruker Apple-produkter i undervisningen. Programmet hjelper lærere med å tilegne seg ferdigheter på iPad og Mac som er direkte knyttet til aktiviteter med elevene, og gir dem anerkjennelse for det nye de lærer.

I dette webinaret vil våre pedagoger gi deg en veiledning for innføring av Apple Teacher, tips til anbefalte ressurser som hjelper deg å komme raskt i gang og inspirasjon til nye måter å undervise på. Webinarene tar for seg både iPad og Mac, og du må gjerne melde deg på begge.

Apple Teacher og iPad

Dato: 9. desember
Klokken: 14:00 - 14:45
Via Teams

Meld deg på >

Apple Teacher og Mac

Dato: 10. desember
Klokken: 14:00 - 14:45
Via Teams

Meld deg på >


 

 

Oversikt over

kommende webinar

Her finner du en oversikt over planlagte webinar, men som ikke har fått en fastsatt dato eller påmelding enda. Du er allikevel velkommen til å melde din interesse. Er det flere på din skole som er interessert så kan vi også sette opp en dato kun for dere.

 

 

 

Oversikt over kommende webinar

Her finner du en oversikt over planlagte webinar, men som ikke har fått en fastsatt dato eller påmelding enda. Du er allikevel velkommen til å melde din interesse. Er det flere på din skole som er interessert så kan vi også sette opp en dato kun for dere.

 

Kommer!

Strategisk planlegging

Elementer for å lykkes med implementering

 

Som Authorized Education Specialist har vi erfart at strategisk planlegging er selve nøkkelen til å lykkes med implementering av digitale verktøy i skolen. Bli med på vårt webinar hvor vi tar deg gjennom de grunnleggende elementene i strategisk planlegging, og våre refleksjoner rundt god implementering.

Fra Eplehuset blir du kjent med Marit Tuko Rasmussen, fagansvarlig for utdanning i Eplehuset, som har mange års erfaring med implementering av iPad og Mac i skolen. Sammen med oss har vi Simon Jara, tidligere skoleleder ved Akademiet Ypsilon Drammen og nå skoleleder ved Stasjonsfjellet skole i Oslo, som vil dele sine erfaringer knyttet til temaet.

Dato: Ikke fastsatt
Klokken: Ikke fastsatt
Via Teams


 

 

Kommer!

Digital underveisvurdering

Eksempler på underveisvurdering med iPad

 

Vi reflektere rundt hva som er god underveisvurdering og gir konkrete eksempler på hvordan digital underveisvurdering kan gjennomføres med iPad.

Møt Marit Tuko Rasmussen, fagansvarlig for utdanning i Eplehuset, som har mange års erfaring med bruk av iPad i undervisningen. Sammen med oss har vi Merete Barr, kontaktlærer ved Elvebakken skole i Alta, som vil dele sine erfaringer knyttet til egen vurderingspraksis med bruk av iPad.

Dato: Ikke fastsatt
Klokken: Ikke fastsatt
Via Teams


 

 

Kommer!

iPad i barnehagen

Elementer for å lykkes med iPad i barnehagen

 

Med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehage skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Hvordan kan vi bruke digital verktøy for å støtte denne praksisen?

Vi i Eplehuset ønske å ta deg som barnehagelærer og barnehagestyrer gjennom gode læringsopplevelser som viser hvordan iPad kan styrke barnehagens digitale praksis i fagområdene. I dette webinaret vil vi gi deg et helhetlig bilde av hvilke elementer som må på plass for å lykkes med implementering av digitale verktøy.

 

Dato: Ikke fastsatt
Klokken: Ikke fastsatt
Via Teams


 

 

 

 

Forslag til andre webinar

Er det et særskilt tema du har lyst til å lære mer om eller ønsker at vi i Eplehuset skal sette opp et webinar for? Gjerne gi oss beskjed! Våre pedagoger elsker å dele av deres kunnskap, og de setter gjerne opp noe for dere.

Send oss forslag >

 

 

 

 

Forslag til andre webinar

Er det et særskilt tema du har lyst til å lære mer om eller ønsker at vi i Eplehuset skal sette opp et webinar for? Gjerne gi oss beskjed! Våre pedagoger elsker å dele av deres kunnskap, og de setter gjerne opp noe for dere.

Send oss forslag >