Send oss gjerne en e-post
Vår innboks er alltid åpen og vi svarer normalt innen 48 timer. Send en e-post til skole@eplehuset.no!

 

Chat med oss
Chatten finner du alltid nederst til høyre. Vi svarer som oftest innen 5 minutter. Åpningstider for chatten finner du her.

 

Følg oss på Facebook
På våre skole og utdanningside på Facebook kan du delta i samtalen - og alltid være først ut med siste nytt. Vi ses der!

 

 

Din utdanningspartner

Læringsopplevelser.

 

 

Din utdanningspartner

Læringsopplevelser.

 


 

 

Velg klassetrinn

 

 

1. - 2. trinn

 

Emne: Kulturminner

Kompetansemål:

 • Utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskap i nærmiljøet.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å utforske og beskrive kulturminner i nærmiljøet ved bruk av Pages»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Geometriske figurer

Kompetansemål:

 • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å utforske og beskrive geometriske figurer fra eget nærmiljø ved bruk av Kidspiration og Pages»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Stille og svare på spørsmål

Kompetansemål:

 • Stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og bruke noen høflighetsuttrykk.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å stille og svare på spørsmål i Pages og Puppet Pals»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Fortellinger

Kompetansemål:

 • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

«Ferdig arbeidsbok for kreativ skriving og muntlig trening. La elevene få lage en fortelling. Læringsopplevelsen kan distribueres rett ut til elevene

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

3. - 4. trinn

 

Emne:  Verdier

Kompetansemål:

 • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål.

«Lag et tankekart over gode etiske verdier og transformer det om til et filmmanus! Følg elevene  i rollene som både regissør og skuespiller, og la de vise sin kunnskap og tanker rundt verdier i Puppet Pals»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Preposisjoner

Kompetansemål:

 • Identifisere ordklasser i tilpassede tekster.

«Gi elevene mer eierskap til sitt arbeid med engelske preposisjoner. La de lage kreative myldrebilder av figurer, som grunnlag for arbeid med ordklasser»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Fortellinger

Kompetansemål:

 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative
  måter

«Ferdig arbeidsbok med oppgaver for kreativ skriving i Pages. La elevene tegne sin egen hovedkarakter, inspirert av Minecraftuniverset. Følg karakteren gjennom et eventyr basert på spennende bilder, som fremmer elevens fortellerevne og fantasi»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

5. - 7. trinn

 

Emne: Buddhismen

Kompetansemål:

 • Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å utforske, tegne og beskrive den buddhistiske levemåten i Pages, Sketches School og iMovie»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Undersøkelse

Kompetansemål:

 • Logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av fremstilling.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å gjennomføre en undersøkelse samt sortere data i Pages, Numbers og Explain Everything»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: USA

Kompetansemål:

 • Skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker.
 • Uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å stille spørsmål, uttrykke meninger samt bruke et variert ordforråd i Pages, Clips, Sketches School og Explain Everything»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Menneskekroppen

Kompetansemål:

 • Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å utforske og beskrive menneskekroppens systemer i Pages/iMovie og Complete Anatomy»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Fortellinger

Kompetansemål:

 • Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting

«Ferdig arbeidsbok for kreativ skriving i Pages. La elevene gå inn i rollen som forfatter hvor de skriver, lager lydbok og egen forside til fortellingen. Læringsopplevelsen kan distribueres rett ut til elevene!»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Budsjett

Kompetansemål:

 • Lage å løyse oppgåver i regneark som
  omhandler personleg økonomi
 • La elevene få sette sammen sin egen drømmebursdag! På bakgrunn av budsjett, prisliste og antall gjester må elevene utforske hvilke kombinasjoner som er mulige

«Har du råd til både sukkerspinnmaskin og hoppeslott? Da må det kanskje serveres brødskiver?»

Last ned Læringsopplevelse >

 

Emne: Kildekritisk vurdering

Om veiledningsguiden:

 • Dette er en veiledningsguide til elever og lærere i hvordan søke, vurdere og referer til kilder fra internett.
 • Sammen med veiledningsguiden har vi lagd læringsopplevelser som kan brukes i arbeidet med å trene elevenes ferdigheter i vurdering av kilder, for å sikre at gode søk blir gjort og kritiske vurderinger blir tatt

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

8 -10. trinn

 

Emne: Koke og stekemetoder

Kompetansemål:

 • Planleggje og bruke eigna reiskap, teknikker og matlagingsmetodar til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse.

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å ta i bruk ulike matlagingsmetoder i Pages og iMovie/Clips»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Polygoner

Kompetansemål:

 • Utforske eigenskapane ved ulike polygon og forklare omgrepa formlikskap og kongruens

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene å utforske ulike polygoner fra eget nærmiljø ved bruk av Numbers og Keynote»

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Emne: Fortellinger

Kompetansemål:

 • Norsk: Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
 • Musikk: Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

«Ferdig arbeidsbok for kreativ skriving i Pages. La elevene gå inn i rollen som forfatter hvor de skriver, lager lydbok samt komponerer egen musikk til fortellingen. Læringsopplevelsen kan distribueres rett ut til elevene!»

Last ned Læringsopplevelse >

 

Emne: Kildekritisk vurdering

Om veiledningsguiden:

 • Dette er en veiledningsguide til elever og lærere i hvordan søke, vurdere og referer til kilder fra internett.
 • Sammen med veiledningsguiden har vi lagd læringsopplevelser som kan brukes i arbeidet med å trene elevenes ferdigheter i vurdering av kilder, for å sikre at gode søk blir gjort og kritiske vurderinger blir tatt

Last ned Læringsopplevelse >

 

 

Send oss gjerne en e-post
Vår innboks er alltid åpen og vi svarer normalt innen 48 timer. Send en e-post til skole@eplehuset.no!

 

Chat med oss
Chatten finner du alltid nederst til høyre. Vi svarer som oftest innen 5 minutter. Åpningstider for chatten finner du her.

 

Følg oss på Facebook
På våre skole og utdanningside på Facebook kan du delta i samtalen - og alltid være først ut med siste nytt. Vi ses der!