Tilbake til Læringsressurser

Froskens anatomi.

Kombinasjonen av virkelighet og utvidet virkelighet styrker elevens forståelse i faget.


1. Inspirer.

Lag en miniatyrdam slik at elevene kan følge froskens utvikling fra egg, rumpetroll til ferdig utviklet frosk. Til det trenger du: Plastbalje, vannplanter, mose, stein, selvfølgelig noen froskeegg og etterhvert fiskemat. Vannet bør skiftes en gang i uka, med vann fra dammen der froskeeggene ble funnet. Bruker du vann fra springen, skal det kun skiftes ett glass om dagen.

Snakk med elevene om viktige begreper som: Livssyklus, utvikling, egg, rumpetroll(larve), svømmehale, gjeller og amfibie.

Still spørsmål som skaper nysgjerrighet:

  • Hvorfor er ikke froskeegg grønne?
  • Hvorfor må vi ha en stein i baljen?
  • Hva spiser rumpetroll?

 

2. Utforske.

La elevene få følge og dokumentere froskens utvikling uke for uke.

Introduser Froggipedia for elevene der dere sammen utforsker froskens utvikling uke for uke. Parallellt med dette følger elevene med i miniatyrdammen de var med på sette i stand. La elevene lage hver sin digital bok i Pages der de dokumenterer froskens utvikling. I Pages har elevene mulighet til å  velge en ferdig oppsatt mal for bøker eller designe sin egen som de fyller med tekst, bilder og egenproduserte tegninger. Underveis i prosessen kan elevene legge inn tale i dokumentet der de forklarer sentrale begrep og selve utviklingen til amfibien.

Last ned Froggipedia.
 

Elevene kan til og med se froskens hjerte slå i blodets kretsløp!

Etter arbeidet med froskens livssyklus vil det være naturlig å ta en kikk på froskens anatomi - hva froskens kropp og struktur er bygd opp av. I Froggipedia kan elevene blant annet se froskens skjelett, nervesystem, indre organer og blodomløp fra ulike vinkler ved å snu på objektet. Ved bruk av opptaksfunksjonen i iOS-systemet kan elevene lage video der de forklarer hva froskens kropp og struktur er bygd opp av. For å systematisere all informasjon om froskens anatomi, kan elevene fylle på med nye sider i Pages der de setter inn bilder/video, tegner, beskriver eller gjør rede for funksjonen til kroppens struktur og bestanddeler.

For å lære mer om de indre organene kan elevene ved bruk av finger eller Apple Pencil dissekere frosken på iPad. Etterhvert som frosken dissekeres kan de flytte på og se de indre organene fra ulike vinkler. Disseksjonen avsluttes med en liten quiz for å sjekke om de kan navnene på organene.

 


 

3. Dele.

Underveis i hele læreprosessen er det viktig at elevene får delt og vist arbeidet sitt. På den måten kan de få tips og ideer av hverandre, samtidig som de får anledning til å trene muntlige ferdigheter og det å lære bort til andre.

Som avslutning kan du få elevene til å gjøre en egenvurdering av:

  • Hva har jeg lært?
  • Hva lærte jeg som jeg kan bruke i andre emner?
  • Hva kan jeg endre på til neste gang?

 


 

Vil du lære mer om Augmented Reality (AR) og læring?

Som lærer kan du enkelt ta i bruk apper med utvidet virkelighet, som Froggipedia, i eksisterende undervisningsopplegg for å skape engasjement og lærerglede. Les mer om AR og få tips til andre gode apper du kan ta i bruk her.