Tilbake til Læringsressurser

Verdensrommet.

Aktiver elevenes forkunnskaper for å legge grunnlag for den beste læringsopplevelsen.


1. Inspirer.

I oppstarten av et emne aktiveres elevenes forkunnskaper. La elevene lage hvert sitt tankekart der de skriver ned alt det de vet og tenker på når de hører ordet verdensrommet. Som en fin variasjon kan du også gjøre det sammen med elevene eller de kan jobbe sammen to og to om oppgaven. Til dette arbeidet kan elevene benytte apper som Kidspiration, Mindomo eller iThoughts.

Ta en felles oppsummering der du systematisere og setter begrepene i sammenheng med emnet verdensrommet.

Kjerneelementer: Planeter, stjerner, sola, stjernebilder, galakser, melkeveien, asteroider, sorte hull, kometer og måner.

Still spørsmål som skaper nysgjerrighet:

  • Hva kan du se på himmelen om kvelden?
  • Er det liv på andre planeter?
  • Hva skjer om sola slutter å lyse?

Opplev verdensrommet som aldri før ved bruk av Night Sky. Ta elevene med på en rundtur i verdensrommet der du snakker om begrepene dere noterte og sorterte i tankekartet. I samtalen med elevene, setter du begrepene i sammenheng med hverandre.


2. Utforsk verdensrommet.

Elevene lærer best ved å utforske og gjøre selv. Sjekk ut hva elevene vil lære mer om. På denne måten kan man tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og la elevene fordype seg i det som engasjerer dem.

«La elevene i Night Sky få utforske stjernehimmelen, satelitter, melkeveien og  planeter i flerlags animerte 3D-modeller.»

La elevene ta bilder, lese tekst og se film om emnet som engasjerer dem. På forhand kreves det at du har funnet gode ressurser elevene kan bruke som bøker, nettsider og videoer som er med på å forsterke læringsopplevelsen og øke forståelsen. Sjekk gjerne ut siden vår Augmented Reality (AR), hvor vi viser en rekke ulike AR-apper som knytter virtuelle objekter og den virkelige verden sømløst sammen, blant annet ved å omgjøre klasserommet til verdensrommet.


3. Dele tanker og ny kunnskap.

Når elevene har økt forståelsen om emnet får de oppgaver å velge mellom, slik at de kan vise hva de har lært. De kan lage en video i iMovie der de forteller om planetene i solsystemet og illustrerer ved hjelp av bilder og egne forklaringsvideoer. Elevene kan lage multimodale og interaktive bøker om asteroider og kometer i Pages eller BookCreator . Mens andre elever kan velger å lage en presentasjon i et tankekart om emnet i Mindomo. La elevene få uttrykke seg på ulike måter

Som avslutning kan du få elevene til å gjøre en vurdering av:

  • Hva har jeg gjort?
  • Hva har jeg lært?
  • Hva var lurt?
  • Hva lærte jeg som jeg kan bruke i andre emner?