Leie i skolen

Mer for utdanning

Leie i skolen

Leie i skolen

 

 

En mer lønnsom og bærekraftig investering for fremtiden.

Finn ut hvordan du får mest mulig ut av budsjettet til skolen - og gi elevene og lærerne de Apple-produktene de trenger, når de trenger dem.

 

 

En mer lønnsom og bærekraftig investering for fremtiden.

Finn ut hvordan du får mest mulig ut av budsjettet til skolen - og gi elevene og lærerne de Apple-produktene dere trenger, når dere trenger dem.


 

En mer lønnsom og bærekraftig investering for fremtiden.

Finn ut hvordan du får mest mulig ut av budsjettet til skolen - og gi elevene og lærerne de Apple-produktene dere trenger, når dere trenger dem.


 


 

 

 

Resirkuler. Og ta en omstart.

Har dere eldre enheter liggende? Gammelt utstyr har fortsatt en verdi - og en verdi som skolen og andre kan ha nytte av. Eplehuset tilbyr gratis verdivurdering av gamle Mac og iPad som skolen kan ha liggende. Summen fra disse kan brukes til å investere i nytt utstyr eller for å redusere leiekostnaden.

Sjekk hva du kan få, eller ta kontakt med oss for gratis prisvurdering.

 

 

 

Resirkuler. Og ta en omstart.

Har dere eldre enheter liggende? Gammelt utstyr har fortsatt en verdi - og en verdi som skolen og andre kan ha nytte av. Eplehuset tilbyr gratis verdivurdering av gamle Mac og iPad som skolen kan ha liggende. Summen fra disse kan brukes til å investere i nytt utstyr eller for å redusere leiekostnaden.

Sjekk hva du kan få, eller ta kontakt med oss for gratis prisvurdering.

 

 

 

Resirkuler. Og ta en omstart.

Har dere eldre enheter liggende? Gammelt utstyr har fortsatt en verdi - og en verdi som kolen og andre kan ha nytte av.

Eplehuset tilbyr gratis verdivurdering av gamle Mac og iPad som skolen kan ha liggende. Summen fra disse kan brukes til å investere i nytt utstyr eller for å redusere leiekostnaden.

Sjekk hva du kan få, eller kontakt oss for gratis prisvurdering.

 

 

 

Økt sikkerhet

Med sikker retur av utstyret sikrer skolen og Eplehuset at elevenes data aldri kommer på avveie. Vår samarbeidspartner sørger for at det gamle utstyret gjennomgår en omfattende dataslettingsprosess av teknikere i et sikkert område.

 

Bevisst vårt miljøravtrykk

Avhengig av om utstyret egner seg for gjenbruk eller ikke, så blir de enten destruert med full sporbarhet eller klargjort for videresalg. Ved videresalg går det meste til blant annet utdanningsinstitusjoner i utviklingsland, slik at utstyret fortsetter å være i bruk og til stor nytte.

 

 

Sjekk hva du kan få

 

 

Økt sikkerhet

Med sikker retur av utstyret sikrer skolen og Eplehuset at elevenes data aldri kommer på avveie. Vår samarbeidspartner sørger for at det gamle utstyret gjennomgår en omfattende dataslettingsprosess av teknikere i et sikkert område.

 

Bevisst vårt miljøravtrykk

Avhengig av om utstyret egner seg for gjenbruk eller ikke, så blir de enten destruert med full sporbarhet eller klargjort for videresalg. Ved videresalg går det meste til blant annet utdanningsinstitusjoner i utviklingsland, slik at utstyret fortsetter å være i bruk og til stor nytte.

 

Sjekk hva du kan få

 

 

 

 

100 % forutsigbarhet. 0 % kontant.

Apple-produkter er bygget for å vare, og er en smart investering på grunn av den høye restverdien. Ved leie er den høye restverdien tatt høyde for i forkant, noe som gjør at vi kan tilby skoler lavere kostnader fra dag én. I tillegg kan skolen bruke det eksisterende utstyret som innbytte når det er tid for å oppgradere. På denne måten kan skoler som velger å leie, tilby sine elever og lærere mer utstyr enn hva mange skoler ville hatt råd til å kjøpe.

 

 

 

100 % forutsigbarhet. 0 % kontant.

Apple-produkter er bygget for å vare, og er en smart investering på grunn av den høye restverdien. Ved leie er den høye restverdien tatt høyde for i forkant, noe som gjør at vi kan tilby skoler lavere kostnader fra dag én. I tillegg kan skolen bruke det eksisterende utstyret som innbytte når det er tid for å oppgradere. På denne måten kan skoler som velger å leie, tilby sine elever og lærere mer utstyr enn hva mange skoler ville hatt råd til å kjøpe.

 

 

 

100 % forutsigbarhet. 0 % kontant.

Apple-produkter er bygget for å vare, og er en smart investering på grunn av den høye restverdien.

Ved leie er den høye restverdien tatt høyde for i forkant, noe som gjør at vi kan tilby skoler lavere kostnader fra dag én. I tillegg kan skolen bruke det eksisterende utstyret som innbytte når det er tid for å oppgradere. På denne måten kan skoler som velger å leie, tilby sine elever og lærere mer utstyr enn hva mange skoler ville hatt råd til å kjøpe.
 

 

 

Mer forutsigbare kostander

Skolen får mer forutsigbare utgifter med en fast månedlig leiesum. Og gjennom å fordelene kostnadene over f.eks. 3 år, kan skolen lettere skaffe bedre og nok enheter til elever og lærere, og slipper å velge bort klasser og trinn.

 

Slipper å binde opp kapital

Fordi utgiftene til leie føres på driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet, slipper skolen å bruke kapital på et stort engangskjøp. I stedet kan dere styrke egenkapitalen eller investere i annet utstyr.

 

Alltid oppdatert utstyr

Regelmessige utskiftninger gir skolen stadig nytt og oppdatert utstyr, og sikrer høyere grad av IT-sikkerhet,  produktivitet og kreativitet. Det gir også mer fornøyde ansatte.

 

Enkel og mer miljøvennlig retur

Ved utløp av leieavtalen kan skolen kjøpe ut enhetene, starte ny avtale med nye og oppgraderte enheter, eller forlenge avtalen. Valget er skolen sitt. Sammen med våre samarbeidspartnere står Eplehuset for henting og sikker datasletting av de gamle enhetene.

 

 

 

 

Mer forutsigbare kostander

Skolen får mer forutsigbare utgifter med en fast månedlig leiesum. Gjennom å fordelene kostnadene over f.eks. 3 år, kan skolen lettere skaffe bedre og nok enheter til elever og lærere, og slipper å velge bort klasser og trinn.

 

Slipper å binde opp kapital

Fordi utgiftene til leie føres på driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet, slipper skolen å bruke kapital på et stort engangskjøp. I stedet kan dere styrke egenkapitalen eller investere i annet utstyr.

 

Alltid oppdatert utstyr

Regelmessige utskiftninger gir skolen stadig nytt og oppdatert utstyr, og sikrer høyere grad av IT-sikkerhet, høyere produktivitet og kreativitet. Det gir også mer fornøyde ansatte, da ansatte som får velge selv er mer fornøyde. 

 

Enkel og mer miljøvennlig retur

Ved utløp av leieavtalen kan skolen kjøpe ut enhetene, starte ny avtale med nye og oppgraderte enheter, eller forlenge avtalen. Valget er skolen sitt. Sammen med våre samarbeidspartnere står Eplehuset for henting og sikker datasletting av de gamle enhetene.