Mac

Designet for å vare. For skolen og eleven - og årene etter.

 

 

Mac

Designet for å vare.
For skolen og eleven - og årene etter.

 

 

Mac

Designet for å vare. For skolen og eleven - og alle årene etter.

 

 

Når skolen skal investere i digitale verktøy bør dere velge teknologien som støtter elevers læring og utvikling. Den som alltid fungerer - også rett ut av boksen. Teknologien som er designet med eleven og læreren i tankene, med minimalt behov for vedlikehold og et spekter av funksjonalitet som gjør at den kan tilpasses alle og enhver. Det gjør Mac.

Eplehusets pedagogiske rådgivere gir skoler som vurderer å oppgradere eller gå til innkjøp av nytt utstyr et innblikk i noen av de viktigste investeringsfordelene med Mac. I klasserommet og for fremtiden.

 

Når skolen skal investere i digitale verktøy bør dere velge teknologien som støtter elevers læring og utvikling. Den som alltid fungerer - også rett ut av boksen. Teknologien som er designet med eleven og læreren i tankene, med minimalt behov for vedlikehold og et spekter av funksjonalitet som gjør at den kan tilpasses alle og enhver. Det gjør Mac.

Eplehusets pedagogiske rådgivere gir skoler som vurderer å oppgradere eller gå til innkjøp av nytt utstyr et innblikk i noen av de viktigste investeringsfordelene med Mac. I klasserommet og for fremtiden.

 

 

Mac gir kompetanseheving og økt mestring

Marte Næss, pedagogisk rådgiver i Eplehuset, er klar i sin tale om at god pedaogisk opplæring i bruken av Mac først og fremst er nøkkelen for å lykkes.

- For oss er det viktig å gi elevene og lærerne pedagogisk opplæring med utgangspunkt i gode læringsopplevelser. Læringsopplevelsene skal være tilpasset elevene, inneholde variasjon i måter å tilnærme seg læring på, og gi elevene utfordringer alene og sammen med andre.

- Med bruk av Mac kan elevene uttrykke seg muntlig, skriftlig og mer kreativt gjennom å lage bøker, skape film og komponere egen musikk. Det skaper motivasjon for læring hos elevene - og bør derfor være en avgjørende faktor i valg av digitalt verktøy.

 

En god start på arbeidslivet starter i skolen

I skolen som i arbeidslivet er det viktig å kunne velge det verktøyet som gjør en mest produktiv, effektiv og komfortabel med å bruke, legger Inger Lise Petersen, pegagogisk veileder i Eplehuset, til. I over 10 år har Eplehuset levert Mac til elever i videregående skoler via ElevPC-ordningen.

- Kjøp av Mac blant elever i de videregående skolene er stigende, og mer enn halvparten av elevene velger Mac. Elever som kjøper Mac har gjerne allerede en Apple-enhet. De er opptatt av å kunne jobbe mobilt og ha dokumenter tilgjengelige. Denne måten å jobbe på reflekterer godt det arbeidslivet som elevene etterhvert skal ut i.

- Det at elevene via PC-ordningen kan velge maskinen de er mest komfortable med og lærer mest av å bruke, er avgjørende for elevers mestring og motivasjon.

På lik linje med at elever får velge maskin er dette også en stigende trend blant bedrifter, ifølge Inger Lise Petersen, pedagogisk veileder i Eplehuset.

 

 

 

Når ansatte får velge Mac

En undersøkelse gjort av Forrester Research and IBM Studies viser at ansatte som valgte Mac var over gjennomsnittet engasjert, mer produktiv og var mer lojale til sin arbeidsplass.

De fant også ut at sammenlignet med de fleste PC-er, så sparte man over en 3-års periode 658 $ (litt over 7000 norsker kroner) per Mac.

Les mer om undersøkelsen >

Når ansatte får velge Mac

En undersøkelse gjort av Forrester Research and IBM Studies viser at ansatte som valgte Mac var over gjennomsnittet engasjert, mer produktiv og var mer lojale til sin arbeidsplass.

De fant også ut at sammenlignet med de fleste PC-er, så sparte man over en 3-års periode 658 $ (litt over 7000 norsker kroner) per Mac.

Les mer om undersøkelsen >

 

Når ansatte får velge Mac

En undersøkelse gjort av Forrester Research and IBM Studies viser at ansatte som valgte Mac var over gjennomsnittet engasjert, mer produktiv og var mer lojale til sin arbeidsplass.

De fant også ut at sammenlignet med de fleste PC-er, så sparte man over en 3-års periode 658 $ (litt over 7000 norsker kroner) per Mac.

Les mer om undersøkelsen >

 

 

 

Mac gir mer fornøyde ansatte

Når de pedagogiske rådgiverne hjelper skoler å finne frem til de rette verktøyene, så er de opptatt av at lærerne skal få arbeidsverktøy som gjør arbeidsdagen mer effektiv, produktiv og gir muligheter for å variere undervisningen på ulike måter. Og det er nettopp det en Mac gjør, mener Marte.

- Det er avgjørende at skolen velger arbeidsverktøy som gir enkel tilgang til alle læringsopplever, planer og samarbeidsdokumenter. Mac fungerer sømløst med andre Apple-produkter, noe som gjør at alle har tilgang til dokumentene de trenger, uansett hvilken enhet de jobber fra. Det gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, og virkelig ressursbesparende.

- I tillegg er Mac kompatibel med bruk av Microsoft 365. Det gjør at skolen enkelt kan bruke Word, Excel eller Teams, der det er behov for det.

- For meg selv er det viktig å kunne velge et verktøyet der jeg jobber produktivt, effektivt og kan være kreativ i utformingen av læringsopplevelser. Valgfrihet i valg av arbeidsverktøy er sentralt i denne sammenhengen - og vi ser hvordan skoler som legger tilrette for det har lærere som trives bedre.

 

Sterk teknologi som gjør alle sterkere

Men for Marte handler muligheten for variasjon i undervisningen om så mye mer enn bare å tilpasse opplæringen. Med Mac kan man også gjøre personlige tilpasninger, slik at elever og lærere med nedsatt syn, hørsel eller motorikk kan få tilpasset verktøyet ut fra deres individuelle behov.

- Tilgjengelighets-funksjonene på Mac gjør også at skoler kan velge en standardisert løsning, noe som forenkler innkjøp og implementering, samtidig som de får tryggheten om at utstyret kan passe for alle.

 

 

 

 

Tilgjengelighets-funksjoner på Mac

Om skolen trenger råd og veiledning om Tilgjenglighets-funksjonene på Mac eller iPad, ta kontakt >

 

Tilgjengelighets-funksjoner på Mac

Om skolen trenger råd og veiledning om Tilgjenglighets-funksjonene på Mac eller iPad, ta kontakt >

Motorikk: Personer med nedsatt motorikk kan styre Macen med stemmen ved bruk av Talekontroll, eller med ett trykk ved hjelp av Bryterkontroll.

Med bare et lite trykk i AssistiveTouch-menyen kan bevegelser tilpasses og gjøre andre funksjoner tilgjengelige.


Syn: Personer med nedsatt syn kan skrive en tekstmelding eller e-postmelding uten å se skjermen.

Ved å sette på VoiceOver kan de bli fortalt hva som vises på skjermen. For å endre fargeverdiene og skape mer kontrast kan Inverter farger aktiveres.

Hørsel: Personer med nedsatt hørsel kan finjustere høreapparatet via Direktelytting slik at de hører tydeligere.

Skjult teksting brukes til å beskrive musikken og lydeffektene i filmer, og på den måten kan alle få en ekte filmopplevelse.

 

 

 

 

Mac gir besparelser

Lang levetid og fortsatt høy verdi etter flere års bruk er noe som kjennetegner Apple-produktene, mener Marte.

- Sammenlignet med andre produkter har Apple-produkter sjeldent behov for service. Dette gjør at elever og lærere har et produkt som fungerer og er forutsigbart - noe som igjen reduserer henvendelser inn til IT-avdelingen og skolens ressurser.

- Vi ser også at elevene som kjøper Mac første året på videregående skole, bruker den gjerne videre i høyere utdanning og. Dette er med på å få fokuset over på miljøet og begrense det stadig voksende forbrukersamfunnet.

 

Miljøet - Et samfunnsansvar

I Apples verdikjede skisserer de produktets livssyklus, fra valg av resirkulerbart materiale, via hvordan det produseres og tas i bruk av kunde til produktet blir resirkulert og brukt i nye Apple-produkter, kan Rasmussen informere om. I tillegg driftes Apples datasentre, butikker og kontorer med 100% fornybar energi.

-  Nye MacBook Air er for eksempel produsert av 100% prosent resirkulert aluminium. På grunn av dette halverte de produktets karbonavtrykk sammenlignet med 2017 MacBook Air. Med tanke på antall maskiner som produseres er dette av en vesentlig betydning for miljøet.

På samme måte som Apple har også Eplehuset miljø som fokusområde, der miljøet er ett av de fire verdiene i konsernet.

- I praksis betyr det at vi tilbyr returordninger for innlevering av brukte Apple-produkter, der mye av det innleverte utstyr blir videresolgt til nye eiere og på den måten får forlenget levetid. For produkter hvor dette ikke er mulig tilbyr vi kostnadsfri resirkulering, slik at vi kan gjenvinne verdifulle materialer og unngå å utvinne mer. 

 

 

 

Apple er karbonnøytrale. Innen 2030 skal alle produktene være det og.

100%

Nye MacBook Air er produsert med 100% resirkulert aluminium.

4,3M

Ved bruk av kardonfattig og resirkulert aluminium reduserte Apple fotavtrykket deres med 4,3 millioner tonn i 2019.

58%

I løpet av de siste 4 årene har Apple redusert mengden plast i emballasjen med 58%.

Les mer om Apple og miljøet >

Apple er karbonnøytrale. Innen 2030 skal alle produktene være det og.

4,3M

Ved bruk av kardonfattig og resirkulert aluminium reduserte Apple fotavtrykket deres med 4,3 millioner tonn i 2019.

58%

I løpet av de siste 4 årene har Apple redusert mengden plast i emballasjen med 58%.

Les mer om Apple og miljøet >

Apple er karbonnøytrale. Innen 2030 skal alle produktene være det og.

4,3M

Ved bruk av kardonfattig og resirkulert aluminium reduserte Apple fotavtrykket deres med 4,3 millioner tonn i 2019.

58%

I løpet av de siste 4 årene har Apple redusert mengden plast i emballasjen med 58%.

Les mer om Apple og miljøet >

 

 

 

Personvern – En grunnleggende menneskerett

Siden vi er inne på verdier trekker Inger Lise frem personvern. Hun mener bevisstheten rundt elever og læreres data og personvern i skoler og kommuner har økt betraktelig det siste året - og at her leder Apple an.

- Personvernet er integrert hele veien, fra Macen blir åpnet til hver eneste gang en app blir brukt. Hvor elevene eller lærerne beveger seg med Mac, hvilke nettsteder de besøker, og hvilke apper som brukes blir ikke lagret noe annet sted enn på sin egen Mac.

- Vi har det siste året ofte fått spørsmål fra skoleledere og IT-ansvarlige, om hvor data blir lagret og på hvilken måte personvernet blir ivaretatt. Det er veldig positivt at spørsmål rundt personvern blir stilt før beslutningen om hvilket digitalt verktøy kommunene og fylkene skal gå til innkjøp av.

- Akkurat på personvern mener jeg at Apple er unike. Apples forretningsidé er å selge produkter, ikke selge eller lagre informasjon om brukerne. Alle produktene, inkludert Apple School Manager og administrerte Apple-IDer, har innebygde funksjoner og kontroller for personvern. For oss i Eplehuset er det viktig å støtte skoler, kommuner og fylker i dette viktige arbeidet.

 

 

 

Om Apple og personvern

Personvern er en grunnleggende menneskerett. Og i Apple er det en av kjerneverdiene. Enhetene du eier er viktige for mange sider av livet ditt. Hvilke opplevelser du deler, og hvem du deler dem med, bør være opp til deg.

Om funksjoner >

Kontroll over hva du deler >

Åpenhetsrapport >

Om Apple og personvern

Personvern er en grunnleggende menneskerett. Og i Apple er det en av kjerneverdiene. Enhetene du eier er viktige for mange sider av livet ditt. Hvilke opplevelser du deler, og hvem du deler dem med, bør være opp til deg.

Om funksjoner >

Kontroll over hva du deler >

Åpenhetsrapport >

Om Apple og personvern

Personvern er en grunnleggende menneskerett. Og i Apple er det en av kjerneverdiene. Enhetene du eier er viktige for mange sider av livet ditt. Hvilke opplevelser du deler, og hvem du deler dem med, bør være opp til deg.

Om funksjoner >

Kontroll over hva du deler >

Åpenhetsrapport >

 

 

 

Tenk helhetlig og langsiktig

Samtidig som bruken av dagens teknologi har endret seg betraktelig de siste årene, har også våre forventninger og vårt behov med tanke på kvalitet i produktet endret seg. Med dette som bakteppe legger Marte og Inger Lise fram en siste oppfordring.

-  Som beslutningstaker for valg av teknologi oppfordrer vi skolen til å tenke helhetlig og langsiktig i denne prosessen. Dagens investering kan ha stor påvirkning på fremtiden, men sammen med dere kan vi tilrettelegge for at alle barn og elever utvikler kompetansen for fremtidens samfunns- og arbeidsliv - med teknologi som ivaretar miljø og personvern.