Tilbake til Skole og utdanning

Utvidet virkelighet (AR).

Barn og ungdoms utforskertrang og nysgjerrighet er uendelig. De lurer på alt mulig. Det å være nysgjerrig er absolutt en sterk motivasjonkraft for å lære noe nytt.  Nysgjerrighet trigger læring og det å huske mer og bedre. Skolen skal legge tilrette og tilpasse for at elevene mestrer, lærer og utvikler seg. Dette forutsetter at de ansatte i skolen har den kunnskapen som trengs for å variere og tilpasse læringsaktivitetene, slik at alle elevene har den beste muligheten for å lykkes.

 

 

Tilbake til Skole og utdanning

Utvidet virkelighet (AR).

Barn og ungdoms utforskertrang og nysgjerrighet er uendelig. De lurer på alt mulig. Det å være nysgjerrig er absolutt en sterk motivasjonkraft for å lære noe nytt. Nysgjerrighet trigger læring og det å huske mer og bedre. Skolen skal legge tilrette og tilpasse for at elevene mestrer, lærer og utvikler seg. Dette forutsetter at de ansatte i skolen har den kunnskapen som trengs for å variere og tilpasse læringsaktivitetene, slik at alle elevene har den beste muligheten for å lykkes.

AR + læring.

Augmented Reality (AR), eller utvidet virkelighet, er en ny måte å bruke teknologi på. Den endrer måten du underviser, hvordan elevene lærer og ikke minst hvordan du samhandler med verden rundt deg på. Denne teknologien oppfordrer til utforskertrang og nysgjerrighet. Og ikke minst så forbereder det elevene på arbeidslivet, hvor AR i stadig økende grad tas i bruk. Det brukes blant annet av ingeniører for å visualisere, bygge og reparere industrielt maskineri og i byggekonstruksjon. 
 

AR på iPhone og iPad.

Apples maskinvare og programvare har alltid vært utviklet sammen for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Nå inkluderer brukeropplevelsen også utvidet virkelighet som hjelper med analysere omgivelsene på en mer nøyaktig måte enn tidligere. iPad og iPhone kommer med kraftig teknologi skapt for bevegelse, som akselerometere, bevegelsessensorer og kamera. De innebygde sensorene sørger for rask og jevn reaksjon på hver minste bevegelse. Den raske prosessorkraften og avanserte kameraer knytter virtuelle objekter og den virkelige verden sømløst sammen, og får det til å komme til liv gjennom en vakker og oppslukende skjermer.

I tillegg til et tynt og lett design gjør dette iPhone og iPad til fantastiske læringsverktøy for elever og studenter som ønsker å utforske verden, og for lærere som ønsker å skape nye læringsopplevelser. 

Fang elevenes oppmerksomhet.

Som lærer kan du enkelt ta i bruk apper med utvidet virkelighet i eksisterende undervisningsopplegg for å skape engasjement og lærerglede. Det vil garantert inspirere elever og studenter til å delta og yte ekstra. Bare tenk hvor spennende det er om klasserommet forvandles til verdensrommet hvor elevene kan bevege seg rundt og reise til Mars. Eller reise på utflukt til kunstgalleri og studere maleri, se realistiske modeller fra alle sider, både utenpå og innvendig - ved bruk av iPad eller iPhone.

Gjennom å ta i bruk AR i klasserommet kan lærere gjøre abstrakte begreper mer konkrete for elevene, hjelpe dem å utforske og forstå systemer, og skape enda mer engasjerende læringsopplevelser. Ved å ta i bruk ressurser som ellers ikke hadde vært tilgjengelig får man supplert og utvidet eksisterende pensum på en ny og spennende måte. Under viser vi deg tips til apper du kan ta i bruk i klasserommet - allerede i dag.

 

Prøv noe av disse appene.

  Sky Guide AR.

Tenk deg at du kan ta verdensrommet inn i klasserommet. Ved å bruke Sky Guide AR kan elevene se opp og lære om planeter, kometer og stjerner. De kan lese, lytte til og lære om stjernebildene og deres historie eller følge banen til en internasjonale romstasjon.

Last ned Sky Guide her.

  JigSpace.

I JigSpace kan denne læringsopplevelsen forsterkes ved at elevene får se på og ta fra hverandre lagene i jordkloden, sjekke ut bestanddelene og se hvordan Nasa Luna Lander eller Nasa Curiosity Mars Rover fungerer.

Som pedagog vil du i JigSpace ha muligheten til å snakke om, vise og forklare hva ting består av og hvordan det fungerer. Du vil i samfunnsfag kunne fortelle om Gutenbergs trykkpresse, Leonardo da Vincis krigsmaskin og hvordan en katapult fungerer. I naturfag vil du kunne vise hvordan bestanddelene til øret og øyet er satt sammen, vise årsaken til hjerteinfarkt, hvordan et piano virker og hvordan en generator fungerer. Mulighetene er mange. Elevene kan i sitt tempo utforske og trigge nysgjerrigheten gjennom AR- utvidet virkelighet.

Last ned JigSpace her.

 

 

Froggipedia.

I Froggipedia kan elevene følge syklusen til en frosk, fra egg til fullvoksen tilstand. Videre kan elevene utforske ved å dissekere og observere de ulike organsystemene til frosken. Elevene har muligheten til å ta bilder underveis i læreprosessen og samtidig ta video med opptaksfunksjonen på iPad og iPhone. Videoen vil kunne settes inn i andre dokumenter, som for eksempel Pages, for videre bearbeiding av kunnskap.  Multimodale tekster vil kunne skapes i Pages ved å sette inn video og bilde av froskens syklus. I tillegg vil elevene ha mulighet til å skrive, lese inn, fortelle og forklare om hva som skjer - og på den måten trene de grunnleggende ferdighetene.

Last ned Froggipedia her.

 

 

  Monster Park - AR Dino World.

Hva kan være mer spennende enn å inkludere dinosaurer i læringen? Monster Park gir elevene mulighet til å observere og styre utrolig livaktige dinosaurer. De kan se og følge 3D dinosaurer i ekte størrelse, ta dem inn i sin egen verden som i klasserommet, skolegården eller i gata der de bor.

Elevene kan ta bilder og filme dinosaurenes aktivitet via kameraet på iPad, og så bruke videoen som motivasjonskilde for tekstskaping. Videoen kan settes inn i andre dokumenter og apper, som Pages og Keynote, der elevene kan legge til bilder, lyd, tegning, tekst og tale. Med en selvlagd video som utgangspunkt, kan elevene skape spennende multimodale tekster og de får trent de grunnleggende ferdighetene på en mer inspirerende måte.

Last ned AR Dino World her.

 

 

  Human Anatomy Atlas.

Ved hjelp av appen Human Anatomy Atlas kan du ta med elever og studenter på ungdomsskolen, videregående, høyskole og universitet inn i en 3D verden som blant annet viser strukturer av kroppens systemer og funksjoner. Det vil også være mulig å dypdykke inn i mikroanatomien av vev og spesifikke organer. I tillegg er det mulig å lagre, notere og dele de visuelle fremstillingene som pedagog eller elev/student har laget.

Last ned Human Anatomy Atlas 2018 her.

 

 

  Skattejakt GoldHunt Education.

Skattejakt vil aldri bli kjedelig, uansett alder. Gold Hunt Education er en digital skattejakt som gjennomføres ute, der elevene løser oppgaver underveis ved først å finne angitte steder ved å følge kart og GPS.  For å lage skattekartet må pedagogen opprette bruker i https://locatify.com/signup/ Pedagogen lager oppgaver som gjenspeiler det elevene skal lære i ulike fag. I oppgavene kan det settes inn bilder, tekst, lyd eller video. Elevene kan delta individuelt eller som i en gruppe. Gold Hunt Education kombinerer læring og utendørs aktivitet på en slik måte at elevene blir engasjert og aktive i hele læreprosessen.

Last ned GoldHunt Education her.

  GeoGebra Augmented Reality.

I GeoGebra kan elevene plassere ulike matematiske objekter på hvilken som helst overflate og utforske dem fra ulike vinkler. Elevene må fysisk forflytte seg rundt objektet for å kunne fullføre oppgavene ved å ta bilder fra påkrevde vinkler. Formler og former blir visualisert og vil kunne være med på å styrke elevens forståelse i matematikk på en unik måte. Visualiseringen styrker pedagogens mulighet til å kunne vise, fortelle og forklare hvordan, og på hvilken måte ting fungerer slik de gjør. GeoGebra gjør det abstrakte konkret for eleven.

Last ned GeoGebra her.