Flere og flere overlever kreft,
men å overleve er ikke det samme som å leve.
Minst én av tre rammes av senskader etter
kreftbehandling, og hverdagen kan bli preget
av smerter, begrensninger og kanskje sorg
over at livet aldri blir slik det var før man
ble syk. I årets aksjon samler Kreftforeningen inn penger
for at færre skal få senskader og at flere skal
få et godt liv etter kreftsykdommen.
Et reddet liv skal også leves.

Vi gir 100 kr til Kreftforeningen per solgte iPhone og Mac.

Vi gir 100 kr til Kreftforeningen for hver iPhone og Mac som kjøpes i en av våre fysiske butikker i perioden 1. mars - 31.mars.

Flere og flere overlever kreft, men å overleve er ikke det samme som å leve. Minst én av tre rammes av senskader etter kreftbehandling, og hverdagen kan bli preget av smerter, begrensninger og kanskje sorg over at livet aldri blir slik det var før man ble syk. I årets aksjon samler Kreftforeningen inn penger for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.

Et reddet liv skal også leves.

 

 

Vi gir 100 kr til Kreftforeningen per solgte iPhone og Mac.

Vi gir 100 kr til Kreftforeningen for hver iPhone og Mac som kjøpes i en av våre fysiske butikker i perioden 1. mars - 31.mars.

 

 

Å leve er mer enn å overleve

 

Flere og flere overlever kreft, men minst én av tre rammes av senskader. Håvard er en av dem. Han har i dag 17 forskjellige senskader som hindrer ham i å leve livet han selv ønsker. 

Les Håvard sin historie, "Litt mindre Håvard"

 

 

 

Flere og flere overlever kreft, men minst én av tre rammes av senskader. Håvard er en av dem. Han har i dag 17 forskjellige senskader som hindrer ham i å leve livet han selv ønsker. 

Les Håvard sin historie, "Litt mindre Håvard"

 

 

 

Slik kan du støtte

 

Vipps for eksempel 200 kroner til 2277


Send sms GAVE til 2277 (200,-)


Ønsker du å støtte Kreftforeningen månedlig? Send sms HÅP til 2277. Da støtter du kreftsaken med 100 kroner i måneden.


Kontonummer: 1503.07.66056

Andre måter å støtte på .

 

 

 

Slik kan du støtte

Vipps for eksempel 200 kroner til 2277


Send sms GAVE til 2277 (200,-)


Ønsker du å støtte Kreftforeningen månedlig? Send sms HÅP til 2277. Da støtter du kreftsaken med 100 kroner i måneden.


Kontonummer: 1503.07.66056

Andre måter å støtte på

 

 

 

 

 

 

Minst én av tre som overlever kreft rammes av senskader.

I år samler vi inn penger for at flere skal få et bedre liv etter kreft.

 

Les mer på www.krafttakmotkreft.no

 

 

 

 

 

Minst én av tre som overlever kreft rammes av senskader. I år samler vi inn penger for at flere skal få et bedre liv etter kreft.

 

Les mer på www.krafttakmotkreft.no