Fra KAOS til kontroll. I hverdagen med Apple Watch.

For elever med Asperger og ADHD kan kravet om struktur og forutsigbarhet være større enn hos andre. Det kan til og med være en forutsetning. Og når det er de små detaljene i hverdagen som legger føringen for om eleven har en god eller dårlig dag, da blir det enda viktigere å ha tilgjengelige ressurser som gir den nødvendige kontrollen eleven og lærer trenger. Apple Watch er en slik ressurs.


 Sist oppdatert: 9. desember 2018


Med mål om å gjøre skoledagen bedre for elever med spesielle behov, ønsket Kongsberg Kommune å teste nye verktøy som kunne gi elevene mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen. Og det var her vi kom på banen. Om skolen skulle vedlikeholde eller opprettholde et nytt verktøy i deres allerede fulle hverdag, måtte det være enkelt og intuitivt. Valget falt på Apple Watch og kalender- og påminnelsesfunksjonene.

ENKELT OG INTUITIVT. Kalenderfunksjonen ble delt opp i flere nivåer. En kalender som bare inneholder timeplanen og som styres av læreren. Og en kalender som inneholder alle individuelle beskjeder som eleven trenger, og som settes opp av læreren sammen med eleven og foreldre eller andre. Eksempler på påminnelser kunne være: «Om 5 minutter er friminuttet ferdig» eller «Om 10 minutter starter timen.

 Du skal ha matte med Kjetil». Og fordi en god skoledag starter før den første timen – og kan være påvirket av hva som skjer utenfor skolen, kunne andre påminnelser være: «Om 10 minutter må du kle på deg og gå til skolen» eller «I dag skal du til farmor og farfar etter skolen».

BEDRE STRUKTUR. RETT PÅ ARMEN. Med dette fikk man i samspill med eleven og foreldre gode muligheter for individuelle tilpasninger fra starten av, samt en effektiv måte å legge inn ufor- utsette hendelser og fortløpende gjøre endringer etter hvert som man så hva som var best for den enkelte eleven. Og det var et viktig punkt. Vi har alle ulikt utgangspunkt, og derfor er det helt nødvendig å tilpasse verktøyet til brukeren som skal bruke det.

Men enten det er behov for mange påminnelser om at friminuttet snart er slutt eller beskjed hvis den vanlige læreren er syk, så hjelper Apple Watch den enkelte eleven med å huske på ting som kommer og å være forberedt på det som skjer. Den er på hele tiden, og glemmes ikke bort eller mistes. Og siden beskjedene kommer rett på armen slipper eleven mas fra foreldre og lærere. Det gir mer kontroll og selvstendighet.

SLIPPER Å VÆRE ANNERLEDES. En annen stor fordel med Apple Watch er at eleven ikke skiller seg ut fra de andre i klassen. Alle kan ha en klokke på armen, og ingen merker om man får beskjeder, foruten eleven selv. Det gjør det enklere – og bedre å bruke en Apple Watch fremfor andre spesielle og dyre apparater. 

For foreldrene var dette særlig viktig, at en nytt hjelpemiddel ikke skulle være stigmatiserende. Så når det nye verktøyet som skulle testes ut var et diskre apparat som ingen trenger å legge merke til, kom det tydelige positive tilbemeldinger. For eleven, kanskje også noe som gjør dem litt kul?

EN BEDRE HVERDAG. Gjennom å tenke enkelt – og med evnen til å se individuelle behov, lykkes Kongsberg Kommune godt i målet sitt. Kalenderfunksjonen er i seg selv enkel, men den gir brukeren mer kontroll og forutsigbarhet i hverdagen, og blir på denne måten et viktig hjelpemiddel som støtter opp om det samme faste rammer. Og er ikke det egentlig noe vi alle har behov for? Uten en liten påminnelse eller notis i kalenderen hadde vi neppe husket eller vært forberedt på alt vi skal gjøre i hverdagen.

 

 

Les også:

Kan du klokka?

Skjermtid - nytt, nyttig verktøy i iOS 12.

AirPlay 2. Lyd i alle rom.

Det enkle vinner.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer om nyheter, tilbud og kataloger direkte via e-post.