Gi tilbake til samfunnet

 

 

Gi tilbake til samfunnet

 

Gi tilbake til samfunnet

Eplehuset har lenge vært opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og har siden 2011 satt av betydelige beløp hvert år til å støtte ulike organisasjoner og aktiviteter. 2020 var intet unntak og vi er veldig stolte over at innsatsen til hver og en av våre ansatte i annerledsåret 2020 ga oss muligheten til å gi mer til veldedige formål enn noen gang tidligere.

 

Eplehuset har lenge vært opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og har siden 2011 satt av betydelige beløp hvert år til å støtte ulike organisasjoner og aktiviteter. 2020 var intet unntak og vi er veldig stolte over at innsatsen til hver og en av våre ansatte i annerledsåret 2020 ga oss muligheten til å gi mer til veldedige formål enn noen gang tidligere.

 

Eplehuset har lenge vært opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og har siden 2011 satt av betydelige beløp hvert år til å støtte ulike organisasjoner og aktiviteter. 2020 var intet unntak og vi er veldig stolte over at innsatsen til hver og en av våre ansatte i annerledsåret 2020 ga oss muligheten til å gi mer til veldedige formål enn noen gang tidligere.

 

Samarbeidspartner

Fornybarsenteret Om i morgen


Fotograf: Mads Schmidt Rasmussen


Vi har gjort mye i de siste årene for å sikre et godt arbeidsmiljø, best mulig miljø for kundene våre og for nærmiljøet, og har inspirert både kunder og andre selskap i Norge. Men fremover skal vi gjøre enda mer for at bærekraft og godt miljø blir en mer intergrert del av vår drift og kultur. I september 2020 startet derfor Eplehuset et samarbeid med fornybarsenteret Om i morgen som skal hjelpe oss med analyser og forslag til hvordan vi kan lykkes med vårt miljøarbeid enda bedre, og ikke minst måle fremgangen underveis. Vi har som mål å ikke bare lene oss mot arbeidet andre gjør, vi skal være med på utgjøre en forskjell vi også!
 

Les mer på Om i morgen sine sider

 

Samarbeidspartner

Hold Norge Rent


Fotograf: Bo Eide


Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Vi inviterer hvert år alle våre ansatte og kunder med på Norges største kollektive ryddedugnad, arrangert av Hold Norge Rent. Våre avdelinger er også utleveringsstasjoner for hansker og sekker, og du kan når som helst stikke innom oss og hente utstyr du trenger for å rydde i ditt nærmiljø. Alle som rydder langs kysten, f.eks. på strender, øyer og havbunnen, eller i innlandet langs vassdrag, innsjøer og stier, bidrar til kampen mot marin forsøpling. Hold Norge Rent arrangerer årlig flere ryddedugnader, deriblant Strandryddeuka i september, Vårryddedagen i april, Før fuglene kommer og Min bit av Norge. Men husk at hver dag kan bli en ryddedag, og alle står selvsagt fritt til å rydde når som helst på året.
 

Les mer på Hold Norge Rent sine sider

 

Samfunnsansvar

Et hav av muligheter


Fotograf: Naja Bertolt Jensen


Avfall på avveie er en sak som vi i Eplehuset er ekstra opptatt av. Plasten truer ikke bare dyreliv, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst gikk TV-aksjonen 2020 til å ta plasten ved rota. Målet med TV-aksjonen var å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallsystemer for mer enn 900 000 mennesker. Eplehuset ga 50 000 kr til TV-aksjonen. Estimert vil det bidra til å forhindre at 40 tonn plastavfall kommer på avveie.
 

Les mer på WWF sine sider

 

Samarbeidspartner

SOS Barnebyer


Fotograf: SOS Barnebyer


Det er nå mer enn tre og et halvt år siden SOS sin barneby i Mwanza sto ferdig. Barnebyen som Eplehuset har vært med på å bygge opp gjennom årlig støtte, fra Eplehuset sentralt og gjennom frivillig bidrag fra våre ansatte. I dag bor det omlag 80 barn i barnebyen, i tillegg til barn i forsterfamilier utenfor barnebyen i SOS sin regi. Dette er barn som enten er foreldreløse eller der foreldre av ulike grunner ikke kan ta vare på dem. SOS sitt arbeid sikrer en trygg oppvekst for barn i barnebyen, men går også ut på å støtte familier i nærområdet og legge til rette for at barn skal kunne fortsette å bo hos sine biologiske foreldre eller én dag kunne flytte tilbake til familien gjennom Familieprogrammet.
 

Les mer om effekten av omsorg

Les mer på SOS Barnebyer sine sider

 

Mer om SOS Barnebyer

Bli en Digital Village partner


Fotograf: SOS Barnebyer


346 millioner barn og unge står utenfor den digitale verden i dag. Det er et enormt digitalt gap, som Covid-19-pandemien har gjort enda bredere. Igjen er det barna som lever i de mest utsatte situasjonene hver eneste dag, og som har det tøffeste utgangspunktet, som lider mest. SOS Barnebyer jobber for å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Som bedrift i Norge kan man involvere seg ved å bidra med fiansielle midler, kompetanse, engasjement og kunnskap til prosjektet Digital Village.
 

Les mer om Digital Village

 

Samarbeidspartner

Oslo Pride


Fotograf: Joshua Stitt


Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet, mangfold og feirer at alle skal ha lov til å være akkurat den de er. Det er naturlig for alle oss som jobber i Eplehuset å støtte arbeidet som Pride gjør. Vårt ønske er at det skal være positivt for våre kunder, ansatte og nærmiljø å ha Eplehuset i nærheten av seg. For å få til det er vi helt avhengige av at Eplehuset er en trygg arbeids- og møteplass der alle, uansett bakgrunn, vet at de kan være den de er og elske hvem de vil.
 

Les mer på Oslo Pride sine sider

 

Samfunnsansvar

Ikke dårlig etter


Fotograf: Dose Juice


Selv er det små ting hver og en av oss kan gjøre som til slutt bidrar stort. Eplehuset og Miljørådet samarbeider derfor med Mette Nygård Havre, som siden 2017 har jobbet som matredder på fulltid. Nylig ga hun ut boken Spis opp maten og fikk Q-meieriene og Tine med på å endre holbarhetsdatoen på melkekartonene fra best før til best før, men ikke dårlig etter. Havre har deltatt på Epleheim, vår årlige festival for alle ansatte, og bidratt med kompetanseheving på de reelle konsekvensene av matsvinn og hvordan vi kan bidra til å snu avfallsstatistikken. I dag kaster hver nordmann omlag 42 kg mat og 430 kg avfall i året - og da er det helt naturlig at Eplehuset skal være med på å redusere avfallet. På jobb og hjemme.
 

Les mer på Spis opp maten sine sider

 

 

Samarbeidspartner

Kreftforeningen


Fotograf: Jorunn Valle Nilsen


Som tidligere stolt samarbeidspartner av Kreftforeningen har Eplehuset i flere år vært med på å støtte og synliggjøre Kreftforeningen gjennom engasjement og deltagelse i deres aksjoner Krafttak mot kreft og Stjerneaksjon, og årlige pengegaver. Pengene gikk til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for mennesker som rammes. Hver november kan du være med å bidra ved å kjøpe Kreftforeningens pin i alle våre butikker og servicesenter eller vippse et valgfritt beløp til vår innsamlingsaksjon (Vipps til 2255). Alle bidrag går direkte til Kreftforeningen.
 

Les mer på Kreftforeningen sine sider