Servicevilkår


Sist oppdatert: 8. oktober 2021

Click here for terms of service in English


1. Dersom det ikke blir funnet feil på produktet vil kostnaden for undersøkelsen bli belastet kunde med 500 kr (Mac og skjermer), 300 kr (iOS-enheter og annet originalt tilbehør fra Apple) eller 500 kr eller etter eksternt verksted sine satser (tredjepartsprodukter).

2. Dersom feilen på produktet ikke omfattes av gjeldende garanti- og/eller reklamasjonsvilkår, det oppdages skjulte skader som forhindrer avtalt reparasjon, eller det ikke er mulig å gjennomføre reparasjonen av andre grunner, f.eks. at det ikke lenger er mulig å fremskaffe reservedeler til produktet, vil kostnaden for feilsøkingen bli belastet kunde med 900 kr (Mac og skjermer), 500 kr (iOS- enheter og annet originalt tilbehør fra Apple) eller 500 kr eller etter eksternt verksted sine satser (tredjepartsprodukter). Feil som ikke dekkes er blant annet, men ikke begrenset til, slagskader, væskeskader, feil som følge av overspenning eller feil forårsaket av programvare der feilen kan rettes ved å reinstallere programvaren eller gjenopprette produktet til fabrikkinnstillinger.

3. Ved service på ditt Apple-produkt vil det ofte være nødvendig at tekniker trenger tilgang til produktet, som krever skjermlåskode/passord. Dersom dette er nødvendig for å gjennomføre en reparasjon eller andre bestilte tjenester, vil vi sammen med deg endre skjermlåskode/passord for å sikre at dine koder og passord forblir personlige. Etter endt service vil vi assistere deg i å endre disse tilbake til ønsket skjermlåskode/passord. Vi kan også assistere deg med å slette alt innhold på enheten før service dersom det er en foretrukket løsning.

4. Vi gjør oppmerksom på at Eplehuset ikke er ansvarlig for eventuelle tap av data og anbefaler derfor at det blir tatt backup av informasjon før produktet innleveres til service. Ved service på iOS-enheter vil all data bli slettet i forbindelse med reparasjon/utbytte.

5. iOS-enheter og Apple Watch kan bli byttet i en erstatningsenhet fremfor reparasjon og bestilte erstatningsenheter kan ikke avbestilles. En erstatningsenhet er en ny iOS-enhet som kan inneholde komponenter som tidligere har vært i bruk i andre enheter. Delene som kan ha vært brukt tidligere er begrenset til høyttaleren for øret, frontkameraet, hovedkameraet, vibrasjonsenheten og hovedkortet. Alle andre deler vil være nye, inkludert batteriet. Deler som blir gjenbrukt gjennomgår strengere kvalitetskontroll enn nye deler fra produksjonslinjen og alle erstatningsenheter settes sammen på samme fabrikk som produserer iOS-enheter for Apple. Erstatningsenheten er i bedre stand enn den man leverte inn og batterikapasiteten vil også være som da enheten var ny.

6. Vi gjør oppmerksom på at uautoriserte inngrep eller modifikasjoner på produktet kan medføre ekstra kostnader som i sin helhet vil bli belastet kunde med mindre annet er avtalt skriftlig på forhånd. Kunde forplikter å opplyse Eplehuset om eventuelle uautoriserte inngrep på produktet. Eplehuset står ikke ansvarlig for feil som oppstår etter reparasjoner forutsatt at disse kan relateres til det uautoriserte inngrepet.

7. Reparasjon av skadet iPhone tilbakefører ikke nødvendigvis IP-graden til slik den var ved kjøp.

8. Eplehuset står ikke ansvarlig for skader som oppstår under feilsøking eller reparasjon forutsatt at disse skadene kan relateres til eksisterende skader i produktet.

9. Dersom det avtales at Eplehuset utfører backup vil dine data beholdes på Eplehusets servere minimum fem dager etter at servicesaken er avsluttet, som en sikkerhet tilfelle det oppdages feil i gjenopprettingen på din enhet. Alle data slettes så senest 10 dager etter avsluttet servicesak, og det er etter det ikke mulig å gjenopprette data fra Eplehusets servere igjen. Backup inkluderer ikke lisensiert programvare, annen programvare som ikke fulgte med operativsystemet eller filer utenfor brukermappen. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til, Microsoft Office, Logic og Final Cut Pro. Slike programmer må installeres på nytt av sluttbruker.

10. For alle reparasjoner på Apple-produkter tilfaller de defekte delene Apple Inc. Om kunde ønsker å beholde en reservedel etter reparasjon, må dette opplyses om ved innlevering. Kostnader for dette vil påløpe.

11. Når deler er bestilt og produktet hentes ut i påvente av levering av deler, må produktet leveres inn til reparasjon senest samme dag eller dagen etter mottak av informasjon om at del er ankommet. Forsinket tilbakelevering av produkt kan medføre kostnader som dekkes av kunde i sin helhet.

12. For næringsdrivende gjelder 3 måneder garanti på reservedeler som byttes i Apple-produkter. For forbrukere gis samme garanti, og ellers rettigheter jf Håndverkertjenesteloven.

13. Uavhentede gjenstander blir solgt eller kassert etter 3 mnd. iht bestemmelsene i “Lov om rett for handverkarar o.a. til å selje ting som ikkje vert henta” av 29. mai 1953.

14. Kontaktinformasjon brukt til serviceregistreringen er nødvendig for delebestilling fra Apple ved service på Apple-produkter. Din e-postadresse vil bli gitt til Apple med hensikt om å benytte den for å sende deg en spørreundersøkelse vedr. kundetilfredshet i etterkant av din service. Den vil bli behandlet i henhold til Apples retningslinjer for personvern (www.apple.com/no/privacy) og vil aldri bli brukt til markedsføring. Ved å oppgi din e-postadresse godtar du at denne blir gitt til Apple til dette formål. Alle personopplysninger behandles i henhold til GDPR og Eplehusets personvernerklæring, som du kan lese her: https://eplehuset.no/personvern