Tilbake til Ekspertise

Slik tilbakestiller du NVRAM og SMC.


Oppdatert: Juli 2023


Oppfører Mac-en din seg merkelig? Det kan være flere årsaker til at viktige funsksjoner på maskinen din ikke fungerer optimalt. Finner du ikke en opplagt løsning på problemet, kan det være lurt å prøve en av guidene under og tilbakestille NVRAM og SMC.
 

Hva er NVRAM?

NVRAM (nonvolatile random-access memory) er en liten mengde minne som Mac-maskinen bruker til å lagre enkelte innstillinger, slik at den får tilgang til disse på en rask måte. Både volumkontrollere, valg av tidssone, startdisk og skjermoppløsning er alle innstillinger som ligger lagret i NVRAM. Å tilbakestille NVRAM vil ikke slette noen av filene du har lagret på maskinen. 

Guide for å tilbakestille NVRAM >

 

Hva er SMC?

Går viftene for full hastighet til tross for at du ikke kjører tunge programmer? Eller har maskinen sluttet å reagerer når du trykker på på/av-knappen? SMC (systemadministreringskontroll) er blant annet ansvarlig for batteristyring, varmestyring, tastaturbelysning og reaksjon på trykk av av/på-knapp. Og har du først forsøkt å tilbakestille NVRAM og det ikke løste problemet, da kan du prøve å tilbakestille SMC.

Guider for å tilbakestille SMC >


Tilbakestille NVRAM

 

Slik gjør du det:

 • Slå av maskinen.
 • Slå maskinen på igjen før du holder inne disse fire tastene samtidig: Alt, kommando (⌘), P og R.
 • Vent til det har gått omtrent 20 sekunder før du slipper tastene, eller til du har hørt oppstartslyden for andre gang.
 • Når Mac-en har startet, kan du åpne systemvalg og justere de ulike innstillingene som ble tilbakestilt.  

 


Tilbakestille SMC

Hvordan du skal tilbakestille SMC avhenger av hvilken Mac du har. Følg derfor guiden under som passer din modell.

Bærbare Macer hvor batteriet ikke kan tas ut:

(Gjelder ikke Macer med T2-sikkerhetsbrikken)

 • Trykk på Apple-menyen øverst til venstre -> Slå av
 • Hold følgende tre taster inne samtidig imens Macen slår seg av: Skift, Kontroll og Alt
 • Fortsett å holde tastene inne og deretter av/på-knappen etter at Macen har slått seg av
 • Hold alle tastene og av/på inne i 10 sekunder
 • Slipp alle tastene samtidig
 • Trykk på/av-knappen for å starte på nytt

 

Bærbare Macer hvor batteriet kan tas ut:

 

 • Slå av Macen
 • Ta ut batteriet. Trenger du hjelp til å ta ut batteriet så kan du komme innom et av våre Servicesenter
 • Hold inne av/på-knappen i 5 sekunder
 • Sett batteriet tilbake i Macen
 • Trykk på/av-knappen for å starte på nytt

 


Stasjonære Macer:

(Gjelder ikke Macer med T2-sikkerhetsbrikken)

 • Slå av den stasjonære Macen
 • Når Macen er av, dra ut strømkabelen
 • Vent i 15 sekunder og plugg så inn strømkabelen igjen
 • Vent i 5 sekunder og trykk inn på/av-knappen for å starte den opp på nytt

Har Macen min T2-sikkerhetsbrikken?

For å finne ut av om din Mac har T2-brikken, se under Systeminformasjon.

 • Trykk og hold inne Alt-knappen mens du trykker på Apple-menyen -> Systeminformasjon
 • I sidepanelet under Maskinvare, trykk på enten Kontroller eller iBridge
 • Om det står "Apple T2-sikkerhetsbrikke" så har Macen din denne brikken

Macer med T2-brikken

Prøv dette først. Hvis det ikke løser problemet, følg guidene lenger ned:

 • Trykk på Apple-menyen øverst til venstre -> Slå av
 • Når Macen skrur seg av holder du inne av/på-knappen i 10 sekunder
 • Slipp av/på-knappen og vent i noen sekunder
 • Trykk inne av/på-knappen for å starte opp Macen på nytt

Stasjonære med T2-brikken

Dersom guiden over ikke løste problemet, så kan du prøve følgende metode:

 • Slå av den stasjonære Macen
 • Etter å ha slått den av, dra ut strømkabelen
 • Vent i 15 sekunder og plugg så strømkabelen inn igjen
 • Vent i 5 sekunder og start så Macen opp igjen

Bærbare med T2-brikken

Dersom guiden over ikke løste problemet, så kan du prøve følgende metode:

 • Trykk på Apple-menyen øverst til venstre -> Slå av
 • Etter at den bærbare Macen er helt slått av, hold inne Skift-tasten på høyre side av tastaturet, og Alt- og Kontroll-tastene på venstre side av tastaturet i 7 sekunder
 • Fortsett å holde tastene inne samtidig som du så holder inne av/på-knappen i 7 sekunder til
 • Slipp alle tastene samtidig og vent i noen sekunder
 • Trykk deretter på av/på-knappen igjen for å skru på Macen