Ro i sinnet. Inkludert med
AppleCare+ for iPhone.

Med AppleCare+ og AppleCare+ med dekning for tyveri og tap får du tilgang til service og support fra Apple-eksperter som kan hjelpe deg med å løse de fleste utfordringer i løpet av én samtale.

Se video om AppleCare+

Legg til ved kjøp av iPhone >

 

Ro i sinnet. Inkludert med
AppleCare+ for iPhone.

Med AppleCare+ og AppleCare+ med dekning for tyveri og tap får du tilgang til service og support fra Apple-eksperter som kan hjelpe deg med å løse de fleste utfordringer i løpet av én samtale.

Se video om AppleCare+

Legg til ved kjøp av iPhone >

 

Ro i sinnet. Inkludert med AppleCare+ for iPhone.

Med AppleCare+ og AppleCare+ med dekning for tyveri og tap får du tilgang til service og support fra Apple-eksperter som kan hjelpe deg med å løse de fleste utfordringer i løpet av én samtale.

Se video om AppleCare+

Legg til ved kjøp av iPhone >

 

 

Service og support fra Apple-eksperter

 

 

Service og support fra Apple-eksperter

 

 

Service og support fra Apple-eksperter

 

Apple-sertifisert
service og support

Apple-sertifisert service og support

Prioritert tilgang
til teknisk support1

Prioritert tilgang til teknisk support1

Dekning for ubegrenset
antall skader som
følge av uhell2

Dekning for ubegrenset antall skader som følge av uhell2

Batteriservice3

Batteriservice3


 


 

Velg dekningen som passer best for deg

Velg dekningen som passer best for deg

Velg dekningen som passer best for deg

 

AppleCare+
 

AppleCare+ for iPhone inkluderer dekning for et ubegrenset antall skader som følge av uhell2

Kan legges til i butikk ved kjøp av iPhone


Oversikt over egenandeler

Skade på skjermen eller glasset på baksiden

kr 290

Annen skade som følge av uhell

kr 890


 

AppleCare+
med dekning for tyveri og tap

Få alt som er inkludert i AppleCare+, samt dekning av opptil to tilfeller av tyveri eller tap hver tolvte måned2

Kan legges til i butikk og på eplehuset.no ved kjøp av iPhone


Oversikt over egenandeler

Skade på skjermen eller glasset på baksiden

kr 290

Annen skade som følge av uhell

kr 890

Tyveri eller tap

kr 1590


Oversikt over egenandeler

Skade på skjermen eller glasset på baksiden

kr 290

Annen skade som følge av uhell

kr 890


Oversikt over egenandeler

Skade på skjermen eller glasset på baksiden

kr 290

Annen skade som følge av uhell

kr 890

Tyveri eller tap

kr 1590

 

For hvert tilfelle påløper det en egandel som vist over.

Dekning av tyveri og tap krever Hvor er? er aktivert på enheten når den blir stjålet eller forlagt, samt gjennom hele skadebehandlingen.*


 

.


 

Reparasjoner, erstatninger og service

AppleCare+ dekker reparasjoner eller erstatninger – inkludert deler og arbeid – av en Apple-autorisert tekniker som bruker originale Apple-deler. Og Apple-eksperter kan hjelpe deg med å feilsøke problemer med iPhone, iOS og iPhone-apper fra Apple.

Reparasjoner, erstatninger og service

AppleCare+ dekker reparasjoner eller erstatninger – inkludert deler og arbeid – av en Apple-autorisert tekniker som bruker originale Apple-deler. Og Apple-eksperter kan hjelpe deg med å feilsøke problemer med iPhone, iOS og iPhone-apper fra Apple.

Reparasjoner, erstatninger og service

AppleCare+ dekker reparasjoner eller erstatninger – inkludert deler og arbeid – av en Apple-autorisert tekniker som bruker originale Apple-deler. Og Apple-eksperter kan hjelpe deg med å feilsøke problemer med iPhone, iOS og iPhone-apper fra Apple.
 

Maskinvaredekning

Din iPhone
iPhone-batteri3
Ubegrenset antall skader som følge av uhell, og minst to tilfeller av tyveri eller tap hvert tolvte måned2. For hvert tfilelle påløper det en egenandel på kr 290 for skader på skjermen eller glasset på baksiden3, kr 890 for annen skade som følge av uhell, og kr 1590 for tyveri eller tap.


 

Support for programvare

Bruk av iOS og iCloud
Tilkobling til trådløse nettverk
Spørsmål om iPhone-apper fra Apple
 


 

.


 

Slik får du
support

Få service og support fra Apple-eksperter.

Slik får du support

Få service og support fra Apple-eksperter.

Slik får du support

Få service og support fra Apple-eksperter.
 

Service samme dag

Få service samme dag i de fleste større byer over hele verden.5


Dekning for tyveri og tap

Hvis iPhone blir stjålet eller forlagt, kan en erstatningsenhet sendes til deg i alle land der AppleCare+ med dekning for tyveri og tap er tilgjengelig.6


Ekspressutskiftning

Apple kan sende en erstatningsenhet, slik at du ikke trenger å vente på reparasjonen.6


 

.


 

Slik kjøper du

Slik kjøper du

Slik kjøper du

Kjøp nå

Legg til AppleCare+ når du kjøper en iPhone på nettet eller i butikken.

Legg til ved kjøp av iPhone >


 


 

 1. Lokale samtaleutgifter kan påløpe. Telefonnumre og åpningstider kan variere og bli endret.
 2. Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøps­datoen for AppleCare+. Med skade som følge av uhell menes fysisk skade som følge av uventede og utilsiktede hendelser. Ubenyttede tilfeller av tyveri og tap utløper etter tolv måneder, og du får to nye tilfeller av tyveri eller tap som kan brukes de neste tolv månedene av dekningen.
 3. Service­dekningen gjelder kun for iPhone og original­tilbehør som følger med, og dekker batterier med mindre enn 80 prosent av originalkapasiteten. Erstatningsutstyr som Apple tilbyr som en del av reparasjons- eller erstatningsservicen, kan inneholde nye eller brukte Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonalitets­krav. Det påløper ingen egenandel for mekaniske feil. Egen­andelen for skade på glasset på baksiden er kun tilgjengelig for iPhone 12-, iPhone 13-, iPhone 14- og iPhone 15-modeller. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 4. Dekning for tyveri og tap krever at du har Hvor er? aktivert på enheten når den blir stjålet eller forlagt. Hvor er? skal fortsatt være på og iPhonen skal være knyttet til Apple-ID-en din gjennom saksbehandlingen av tyveriet eller tapet. Under saksbehandlingen av tyveriet eller tapet blir du bedt om å slette enheten som har blitt borte, deaktivere den og overføre eierskapet før du får en ny enhet. For å sikre at du kan logge på og få tilgang til Hvor er? er det viktig at du husker Apple-ID-en din og passordet ditt, og at kontoinformasjonen din er oppdatert. Hvis du bruker tofaktorautentisering for Apple-ID-en din, anbefales det at du legger til et ekstra, pålitelig telefonnummer i kontoen din, slik at du kan motta den sekssifrede koden som du trenger for å logge deg på hvis iPhonen blir borte. Når du har startet prosessen for tyveri eller tap hos Apple, blir du bedt om å fullføre kravet på AIGs nettsted www.aigtheftandloss.no.
 5. Tilgjengelighet for og type hjelp samme dag kan variere etter region og iPhone-modell. Ved internasjonal service kan Apple tilby en tilsvarende iPhone eller reparere den med deler som oppfyller lokale krav. Erstatningsenhet samme dag er ikke tilgjengelig ved tyveri eller tap. Dekningen er underlagt vilkårene for AppleCare+ eller AppleCare+ med dekning for tyveri og tap. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 6. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land eller område tjenesten etterspørres i, og hvor den Apple-autoriserte service­leverandøren befinner seg. Servicedekningen kan være underlagt enkelte restriksjoner. Ekspressutskiftning er ikke tilgjengelig under egenandelen for bytte av skjerm eller skade på glasset på baksiden. Internasjonal erstatningsenhet ved tyveri eller tap avhenger av tilgjengelighet og kan variere avhengig av region og iPhone-modell.

AppleCare+-avtalen er separat fra og gjelder i tillegg til Apples begrensede garanti og juridiske rettigheter du har som forbruker i landet der du bor. AppleCare+-produkter forutsetter at du har godtatt vilkårene. Kjøp av avtalen kreves ikke for å kjøpe en iPhone. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.   

AppleCare+ produkter tilbys av Apple Distribution International Limited («ADI»), som har hovedkontor i Cork og adresse i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Irland. ADI er registrert med registreringsnummer 470672 ved Registreringskontoret for virksomheter og er regulert av Central Bank of Ireland som forsikringsformidler, med tillatelse til å tilby sine tjenester i Norge under direktivet for fri utveksling av tjenester. Du finner mer informasjon på http://registers.centralbank.ie. ADI har rett til å motta forsikringspremier på vegne av AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap som er registrert i R.C.S. Luxembourg med registreringsnummer B 218806. AIG Europe S.A.s hovedkontor har adresse 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. er godkjent av Luxembourg Ministère des Finances og er underlagt tilsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.   

AIG Europe S.A.s norske filial har forretningsadresse Rosenkrantz' gate 22, 6. etasje, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, med organisasjonsnummer 920 957 854, og har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Kontaktopplysninger for Finanstilsynet er Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, telefon: 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no.

 1. Lokale samtaleutgifter kan påløpe. Telefonnumre og åpningstider kan variere og bli endret.
 2. Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøps­datoen for AppleCare+. Med skade som følge av uhell menes fysisk skade som følge av uventede og utilsiktede hendelser. Ubenyttede tilfeller av tyveri og tap utløper etter tolv måneder, og du får to nye tilfeller av tyveri eller tap som kan brukes de neste tolv månedene av dekningen.
 3. Service­dekningen gjelder kun for iPhone og original­tilbehør som følger med, og dekker batterier med mindre enn 80 prosent av originalkapasiteten. Erstatningsutstyr som Apple tilbyr som en del av reparasjons- eller erstatningsservicen, kan inneholde nye eller brukte Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonalitets­krav. Det påløper ingen egenandel for mekaniske feil. Egen­andelen for skade på glasset på baksiden er kun tilgjengelig for iPhone 12-, iPhone 13-, iPhone 14- og iPhone 15-modeller. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 4. Dekning for tyveri og tap krever at du har Hvor er? aktivert på enheten når den blir stjålet eller forlagt. Hvor er? skal fortsatt være på og iPhonen skal være knyttet til Apple-ID-en din gjennom saksbehandlingen av tyveriet eller tapet. Under saksbehandlingen av tyveriet eller tapet blir du bedt om å slette enheten som har blitt borte, deaktivere den og overføre eierskapet før du får en ny enhet. For å sikre at du kan logge på og få tilgang til Hvor er? er det viktig at du husker Apple-ID-en din og passordet ditt, og at kontoinformasjonen din er oppdatert. Hvis du bruker tofaktorautentisering for Apple-ID-en din, anbefales det at du legger til et ekstra, pålitelig telefonnummer i kontoen din, slik at du kan motta den sekssifrede koden som du trenger for å logge deg på hvis iPhonen blir borte. Når du har startet prosessen for tyveri eller tap hos Apple, blir du bedt om å fullføre kravet på AIGs nettsted www.aigtheftandloss.no.
 5. Tilgjengelighet for og type hjelp samme dag kan variere etter region og iPhone-modell. Ved internasjonal service kan Apple tilby en tilsvarende iPhone eller reparere den med deler som oppfyller lokale krav. Erstatningsenhet samme dag er ikke tilgjengelig ved tyveri eller tap. Dekningen er underlagt vilkårene for AppleCare+ eller AppleCare+ med dekning for tyveri og tap. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 6. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land eller område tjenesten etterspørres i, og hvor den Apple-autoriserte service­leverandøren befinner seg. Servicedekningen kan være underlagt enkelte restriksjoner. Ekspressutskiftning er ikke tilgjengelig under egenandelen for bytte av skjerm eller skade på glasset på baksiden. Internasjonal erstatningsenhet ved tyveri eller tap avhenger av tilgjengelighet og kan variere avhengig av region og iPhone-modell.

AppleCare+-avtalen er separat fra og gjelder i tillegg til Apples begrensede garanti og juridiske rettigheter du har som forbruker i landet der du bor. AppleCare+-produkter forutsetter at du har godtatt vilkårene. Kjøp av avtalen kreves ikke for å kjøpe en iPhone. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.   

AppleCare+ produkter tilbys av Apple Distribution International Limited («ADI»), som har hovedkontor i Cork og adresse i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Irland. ADI er registrert med registreringsnummer 470672 ved Registreringskontoret for virksomheter og er regulert av Central Bank of Ireland som forsikringsformidler, med tillatelse til å tilby sine tjenester i Norge under direktivet for fri utveksling av tjenester. Du finner mer informasjon på http://registers.centralbank.ie. ADI har rett til å motta forsikringspremier på vegne av AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap som er registrert i R.C.S. Luxembourg med registreringsnummer B 218806. AIG Europe S.A.s hovedkontor har adresse 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. er godkjent av Luxembourg Ministère des Finances og er underlagt tilsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.   

AIG Europe S.A.s norske filial har forretningsadresse Rosenkrantz' gate 22, 6. etasje, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, med organisasjonsnummer 920 957 854, og har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Kontaktopplysninger for Finanstilsynet er Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, telefon: 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no.

 1. Lokale samtaleutgifter kan påløpe. Telefonnumre og åpningstider kan variere og bli endret.
 2. Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøps­datoen for AppleCare+. Med skade som følge av uhell menes fysisk skade som følge av uventede og utilsiktede hendelser. Ubenyttede tilfeller av tyveri og tap utløper etter tolv måneder, og du får to nye tilfeller av tyveri eller tap som kan brukes de neste tolv månedene av dekningen.
 3. Service­dekningen gjelder kun for iPhone og original­tilbehør som følger med, og dekker batterier med mindre enn 80 prosent av originalkapasiteten. Erstatningsutstyr som Apple tilbyr som en del av reparasjons- eller erstatningsservicen, kan inneholde nye eller brukte Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonalitets­krav. Det påløper ingen egenandel for mekaniske feil. Egen­andelen for skade på glasset på baksiden er kun tilgjengelig for iPhone 12-, iPhone 13-, iPhone 14- og iPhone 15-modeller. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 4. Dekning for tyveri og tap krever at du har Hvor er? aktivert på enheten når den blir stjålet eller forlagt. Hvor er? skal fortsatt være på og iPhonen skal være knyttet til Apple-ID-en din gjennom saksbehandlingen av tyveriet eller tapet. Under saksbehandlingen av tyveriet eller tapet blir du bedt om å slette enheten som har blitt borte, deaktivere den og overføre eierskapet før du får en ny enhet. For å sikre at du kan logge på og få tilgang til Hvor er? er det viktig at du husker Apple-ID-en din og passordet ditt, og at kontoinformasjonen din er oppdatert. Hvis du bruker tofaktorautentisering for Apple-ID-en din, anbefales det at du legger til et ekstra, pålitelig telefonnummer i kontoen din, slik at du kan motta den sekssifrede koden som du trenger for å logge deg på hvis iPhonen blir borte. Når du har startet prosessen for tyveri eller tap hos Apple, blir du bedt om å fullføre kravet på AIGs nettsted www.aigtheftandloss.no.
 5. Tilgjengelighet for og type hjelp samme dag kan variere etter region og iPhone-modell. Ved internasjonal service kan Apple tilby en tilsvarende iPhone eller reparere den med deler som oppfyller lokale krav. Erstatningsenhet samme dag er ikke tilgjengelig ved tyveri eller tap. Dekningen er underlagt vilkårene for AppleCare+ eller AppleCare+ med dekning for tyveri og tap. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.
 6. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land eller område tjenesten etterspørres i, og hvor den Apple-autoriserte service­leverandøren befinner seg. Servicedekningen kan være underlagt enkelte restriksjoner. Ekspressutskiftning er ikke tilgjengelig under egenandelen for bytte av skjerm eller skade på glasset på baksiden. Internasjonal erstatningsenhet ved tyveri eller tap avhenger av tilgjengelighet og kan variere avhengig av region og iPhone-modell.

AppleCare+-avtalen er separat fra og gjelder i tillegg til Apples begrensede garanti og juridiske rettigheter du har som forbruker i landet der du bor. AppleCare+-produkter forutsetter at du har godtatt vilkårene. Kjøp av avtalen kreves ikke for å kjøpe en iPhone. Se vilkårene for AppleCare+ eller vilkårene for AppleCare+ med dekning for tyveri og tap for mer informasjon.   

AppleCare+ produkter tilbys av Apple Distribution International Limited («ADI»), som har hovedkontor i Cork og adresse i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Irland. ADI er registrert med registreringsnummer 470672 ved Registreringskontoret for virksomheter og er regulert av Central Bank of Ireland som forsikringsformidler, med tillatelse til å tilby sine tjenester i Norge under direktivet for fri utveksling av tjenester. Du finner mer informasjon på http://registers.centralbank.ie. ADI har rett til å motta forsikringspremier på vegne av AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap som er registrert i R.C.S. Luxembourg med registreringsnummer B 218806. AIG Europe S.A.s hovedkontor har adresse 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. er godkjent av Luxembourg Ministère des Finances og er underlagt tilsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.   

AIG Europe S.A.s norske filial har forretningsadresse Rosenkrantz' gate 22, 6. etasje, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, med organisasjonsnummer 920 957 854, og har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Kontaktopplysninger for Finanstilsynet er Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, telefon: 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no.