Slik setter du opp e-post på iPhone

   

Følg disse trinnene for å legge til en e-postkonto på iOS-enheten.

    1.    Trykk på Innstillinger
    2.    Rull ned og trykk på Mail, Kontakter, Kalender
    3.    Trykk på Legg til konto
    4.    Velg din e-postleverandør

1.

2.

3.

4.

Dersom du ikke ser din e-postleverandør, trykker du på Annen > Legg til e-postkonto.
Følg trinnene på skjermen, og oppgi den nødvendige informasjonen for å konfigurere kontoen.

Gjenta trinnene ovenfor hvis du vil legge til flere e-postkontoer.

Apple vedlikeholder en database med de mest vanlige leverandørene av e-posttjenester. iOS vil automatisk konfigurere de innstillingene på enheten under oppsettet. Hvis iOS ikke konfigurerer innstillingene og du ikke kjenner dem, må du kontakte e-postleverandøren og få denne informasjonen fra dem:

• Min e-postadresse
• Kontotype (POP eller IMAP)
• Tjener for innkommende og utgående e-post
• Brukernavn og passord