Tilbake til Ekspertise

Bruke iMac som en skjerm med målskjermmodus.


Oppdatert: Juni 2019


I målskjermmodus kan du bruke den innebygde skjermen på en iMac som støttes som ekstern skjerm på en annen Mac-maskin.

Om målskjermmodus

Hvis du vil bruke en iMac som skjerm, kobler du den til en annen Mac-maskin med riktig kabel (se Systemkrav nedenfor). Trykk deretter på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac. Trykk på Kommando-F2 igjen når du er ferdig.

Systemkrav

Du trenger følgende for å bruke målskjermmodus:
 • En bærbar eller stasjonær Mac-maskin med en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port. Hvis Mac-maskinen har Thunderbolt 3 (USB-C)-porter, kan du koble den til med Apple Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapteren.
 • En Thunderbolt-kabel eller en Mini DisplayPort til Mini DisplayPort-kabel  
 • En støttet iMac med OS X v10.6.1 eller nyere

Listen nedenfor viser iMac-modeller som støtter målskjermmodus, typen kabel du trenger for å koble til den modellen av iMac, og typen port du trenger på den andre Mac-maskinen.
 

  
iMac-modeller du kan bruke som skjerm Kabel du trenger Port du trenger på den andre Mac-maskinen
iMac (27-tommers, sent 2009) Mini DisplayPort til Mini DisplayPort Mini DisplayPort eller Thunderbolt
iMac (27-tommers, midten av 2010) Mini DisplayPort til Mini DisplayPort Mini DisplayPort eller Thunderbolt
iMac (midten av 2011 til midten av 2014) Thunderbolt Thunderbolt

iMac (Retina 5K, 27-tommers, sent 2014) og nyere iMac-modeller kan ikke brukes som skjerm i målskjermmodus.


Bruke målskjermmodus

Følg denne framgangsmåten når du skal begynne å bruke iMac-maskinen som en skjerm:

1. Påse at iMac-maskinen er slått på og at den andre Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto.

2. Koble Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen mellom de to maskinene.

3. Trykk på Kommando-F2 på tastaturet på iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.

Når du har trykt på Kommando-F2, vil iMac vise skrivebordet fra den tilkoblede Mac-maskinen.


Hvis Kommando-F2 ikke virker

Hvis iMac ikke bytter til målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2, undersøker du disse tingene:

 • Kontroller at iMac-maskinen du prøver å bruke som skjerm, støtter målskjermmodus
 • Målskjermmodus virker bare når den primære Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto. Hvis for eksempel den første Mac-maskinen er på FileVault-påloggingsskjermen, aktiveres ikke målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2 på iMac-maskinen. Du må først logge på Mac-maskinen (med en vanlig skjerm, hvis det er nødvendig) før du kan bruke en iMac i målskjermmodus.
 • Kontroller at du trykker på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.
 • Hvis avkrysningsruten for «Bruk alle funksjonstastene F1, F2 etc. som standard funksjonstaster» er aktivert under Systemvalg for tastatur, endres tastkombinasjonen til Kommando-Fn-F2.
 • Kontroller at Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen er koblet til begge datamaskinene.
 • Hvis du er logget på iMac-maskinen du vil bruke som skjerm, kan du prøve å logge av for å gå tilbake til påloggingsvinduet. Trykk deretter på Kommando-F2 igjen.
 • Noen eldre Apple-tastaturer og tredjeparts tastaturer tillater kanskje ikke bruk av Kommando-F2 til å veksle mellom skjermmoduser. Hvis det skjer, bruker du tastaturet som fulgte med iMac-maskinen når du skal slå målskjermmodus på og av. 
 • Hvis iMac-maskinen er startet i Windows, vil den ikke gå inn i målskjermmodus. Målskjermmodus støttes ikke i Boot Camp.

Avslutte målskjermmodus

Trykk på Kommando-F2 på iMac-tastaturet igjen for å avslutte målskjermmodus. iMac vil også avslutte målskjermmodus hvis du kobler fra kabelen som kobler sammen de to datamaskinene, eller hvis en av datamaskinene slås av eller settes i dvalemodus.

Hvis den tilkoblede Mac-maskinen går i dvalemodus, slås iMac-skjermen av til du vekker den andre maskinen, eller til du tar iMac ut av målskjermmodus.


Skjermvalg

Du kan styre lysstyrken på iMac-skjermen mens den er i målskjermmodus, fra en tilkoblet Mac-maskin. Bruk Skjermer-panelet i Systemvalg på den tilkoblede Mac-maskinen, eller bruk lysstyrketastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen.

Hvis du vil høre lyd fra en tilkoblet Mac-maskin via de innebygde høyttalerne til en iMac, markerer du iMac-maskinen i Lyd-panelet under Systemvalg. Du kan også bruke lyd- og medietastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen for å justere volumet og styre avspilling fra iTunes og andre medier.
 

Koble til mer enn én skjerm

Du kan bruke flere iMac-maskiner som skjermer så lenge hver iMac-maskin er koblet direkte til en Thunderbolt-port på datamaskinen med en Thunderbolt-kabel. Hver iMac-maskin du kobler til som en skjerm, teller mot maksimalt antall samtidig tilkoblede skjermer som Mac-maskinen støtter.

Unngå å prøve å koble (kjede) iMac-maskiner som er i målskjermmodus, til hverandre. Hver iMac i målskjermmodus må være koblet direkte til en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port på Mac-maskinen der du vil bruke den som en skjerm.
 

Bruke programmer på iMac-maskinen

Alle programmer som er åpne på iMac-maskinen, forblir åpne og aktive mens iMac-maskinen er i målskjermmodus. Hvis du for eksempel begynner å spille av musikk i iTunes på iMac-maskinen og så aktiverer målskjermmodus, vil ikke iTunes stanse på iMac.

Hvis du har konfigurert iMac-maskinen for å logge av automatisk, blir programmet stanset midlertidig eller lukket når dette skjer, men iMac-maskinen forblir i målskjermmodus.
 

Koble enheter til Mac-maskinen

En Mac-maskin som er koblet til en iMac-maskin i målskjermmodus, kan ikke bruke iMac-maskinens innebygde kamera og USB-, Thunderbolt- eller FireWire-porter eller enheter som er koblet til disse portene. Hvis du skal bruke eksterne enheter med Mac-maskinen, må de kobles direkte til Mac-maskinen der du vil bruke dem.