Tilbake til Ekspertise

Bruke iMac som en skjerm med målskjermmodus.


Oppdatert: Mai 2021


I målskjermmodus kan du bruke den innebygde skjermen på en iMac som støttes som ekstern skjerm på en annen Mac-maskin.

Om målskjermmodus

Hvis du vil bruke en iMac som skjerm, kobler du den til en annen Mac-maskin med riktig kabel (se Systemkrav nedenfor). Trykk deretter på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac. Trykk på Kommando-F2 igjen når du er ferdig.

Systemkrav

Du trenger følgende for å bruke målskjermmodus:

 • 27-tommers iMac-modeller introdusert i 2009 og 2010: Bruk en Mini DisplayPort-kabel for å koble iMac til en Mini DisplayPort eller Thunderbolt- eller Thunderbolt 2-port på den andre Macen

 • Alle iMac-modeller introdusert i 2011, 2012, 2013 og midten på 2014: Bruk en Thunderbolt-kabel for å koble iMac til en Thunderbolt- eller Thunderbolt 2-port på den andre Macen. Hvis den andre Macen bruker Thunderbolt 3, kan du bruke Apple Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapteren med kabelen din

 • For å koble til støttede iMac, en annen Mac som er fra 2019 eller tidligere

 • Målskjermmodus krever macOS High Sierra eller eldre på iMacen som brukes som ekstern skjerm


Følgende Macer kan ikke bruke målskjermmodus

 • iMac som er nyere enn midten av 2014

 • En annen Mac som er nyere enn 2019

 • Målskjermmodus fungerer ikke med macOS Mojave eller nyere.

Det betyr f.eks. at du ikke kan koble en iMac fra 2010 til en nyere MacBook Air M1, selv om iMacen din støtter målskjermmodus, eller en MacBook Pro fra 2017 til en nyere iMac med M1, selv om MacBook Pro'en støtter det. Begge Macene må være eldre modeller, som beskrevet i punktet over.
 


Bruke målskjermmodus

Følg denne framgangsmåten når du skal begynne å bruke iMac-maskinen som en skjerm:

1. Påse at iMac-maskinen er slått på og at den andre Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto.

2. Koble Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen mellom de to maskinene.

3. Trykk på Kommando-F2 på tastaturet på iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.

Når du har trykt på Kommando-F2, vil iMac vise skrivebordet fra den tilkoblede Mac-maskinen.


Hvis Kommando-F2 ikke virker

Hvis iMac ikke bytter til målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2, undersøker du disse tingene:

 • Kontroller at iMac-maskinen du prøver å bruke som skjerm, støtter målskjermmodus
 • Målskjermmodus virker bare når den primære Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto. Hvis for eksempel den første Mac-maskinen er på FileVault-påloggingsskjermen, aktiveres ikke målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2 på iMac-maskinen. Du må først logge på Mac-maskinen (med en vanlig skjerm, hvis det er nødvendig) før du kan bruke en iMac i målskjermmodus.
 • Kontroller at du trykker på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.
 • Hvis avkrysningsruten for «Bruk alle funksjonstastene F1, F2 etc. som standard funksjonstaster» er aktivert under Systemvalg for tastatur, endres tastkombinasjonen til Kommando-Fn-F2.
 • Kontroller at Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen er koblet til begge datamaskinene.
 • Hvis du er logget på iMac-maskinen du vil bruke som skjerm, kan du prøve å logge av for å gå tilbake til påloggingsvinduet. Trykk deretter på Kommando-F2 igjen.
 • Noen eldre Apple-tastaturer og tredjeparts tastaturer tillater kanskje ikke bruk av Kommando-F2 til å veksle mellom skjermmoduser. Hvis det skjer, bruker du tastaturet som fulgte med iMac-maskinen når du skal slå målskjermmodus på og av. 
 • Hvis iMac-maskinen er startet i Windows, vil den ikke gå inn i målskjermmodus. Målskjermmodus støttes ikke i Boot Camp.

Avslutte målskjermmodus

Trykk på Kommando-F2 på iMac-tastaturet igjen for å avslutte målskjermmodus. iMac vil også avslutte målskjermmodus hvis du kobler fra kabelen som kobler sammen de to datamaskinene, eller hvis en av datamaskinene slås av eller settes i dvalemodus.

Hvis den tilkoblede Mac-maskinen går i dvalemodus, slås iMac-skjermen av til du vekker den andre maskinen, eller til du tar iMac ut av målskjermmodus.


Skjermvalg

Du kan styre lysstyrken på iMac-skjermen mens den er i målskjermmodus, fra en tilkoblet Mac-maskin. Bruk Skjermer-panelet i Systemvalg på den tilkoblede Mac-maskinen, eller bruk lysstyrketastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen.

Hvis du vil høre lyd fra en tilkoblet Mac-maskin via de innebygde høyttalerne til en iMac, markerer du iMac-maskinen i Lyd-panelet under Systemvalg. Du kan også bruke lyd- og medietastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen for å justere volumet og styre avspilling fra iTunes og andre medier.
 

Koble til mer enn én skjerm

Du kan bruke flere iMac-maskiner som skjermer så lenge hver iMac-maskin er koblet direkte til en Thunderbolt-port på datamaskinen med en Thunderbolt-kabel. Hver iMac-maskin du kobler til som en skjerm, teller mot maksimalt antall samtidig tilkoblede skjermer som Mac-maskinen støtter.

Unngå å prøve å koble (kjede) iMac-maskiner som er i målskjermmodus, til hverandre. Hver iMac i målskjermmodus må være koblet direkte til en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port på Mac-maskinen der du vil bruke den som en skjerm.
 

Bruke programmer på iMac-maskinen

Alle programmer som er åpne på iMac-maskinen, forblir åpne og aktive mens iMac-maskinen er i målskjermmodus. Hvis du for eksempel begynner å spille av musikk i iTunes på iMac-maskinen og så aktiverer målskjermmodus, vil ikke iTunes stanse på iMac.

Hvis du har konfigurert iMac-maskinen for å logge av automatisk, blir programmet stanset midlertidig eller lukket når dette skjer, men iMac-maskinen forblir i målskjermmodus.
 

Koble enheter til Mac-maskinen

En Mac-maskin som er koblet til en iMac-maskin i målskjermmodus, kan ikke bruke iMac-maskinens innebygde kamera og USB-, Thunderbolt- eller FireWire-porter eller enheter som er koblet til disse portene. Hvis du skal bruke eksterne enheter med Mac-maskinen, må de kobles direkte til Mac-maskinen der du vil bruke dem.