slik-sparer-du-batteri-pa-iphone

Nødinfo på iPhone

Ved å legge inn nødinformasjon på din iPhone kan du bidra til å redde både ditt eget og andres liv.


Kom i gang ved å lokalisere Helse-appen

 

Ved å ta i bruk Helse-appen som følger med iPhone, har du mulighet til å lagre en rekke helsedata som aktivitet, ernæring og søvnmønster. I appen finner du også «Nødinfo» hvor du kan legge inn viktig helserelatert informasjon om deg selv. I «Nødinfo» kan du blant annet legge til:

  • Nærmeste pårørende med telefonnummer
  • Medisinske tilstander, som ulike sykdommer og allergier
  • Medisiner du bruker
  • Blodtype
  • Høyde og vekt
  • Om du er organdonor

Helse-appen > Nødinfo

Slik legger du inn nødinfo

 

  • Gå inn på Helse-appen
  • Trykk på «Nødinfo» nederst til høyre
  • Trykk deretter på «rediger» for å legge til informasjonen du ønsker
  • Husk å slå på «Vis på låst skjerm» for å gjøre informasjonen tilgjengelig uten kode

 


Derfor er det så viktig

 

Er du allergisk mot ulike matvarer eller reagerer du på noen typer medisiner? Legg det til! Det er lett å tenke at ulykker eller illebefinnende ikke vil skje med deg, men sannheten er at vi aldri kan være helt sikre. Dersom uhellet er ute, kan informasjonen du legger til i «Nødinfo» spille en viktig rolle for hvor raskt og hvor riktig behandlingen du får er. Alt i alt, er dette kanskje den viktigste funsjonen du har på telefonen din.


   

Gjør informasjonen tilgjengelig 

 

Helsepersonell og andre har informasjonen tilgjengelig ved å trykke på «Nødinfo» nederst i venstre hjørne. Dersom du besvimer og blir bevisstløs, er det svært lurt å la omgivelsene få tilgang til opplysningene fra låst skjerm. I tillegg til relevant medisinsk informasjon, kan pårørende bli tidlig varslet.