Miljø, bærekraft og samfunnsansvar

 

 

Miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Miljø, bærekraft og samfunnsansvar

I Eplehuset har vi som mål at det skal oppleves positivt å ha Eplehuset i nærheten av seg og vi skal være bevisst vårt fotavtrykk. Et mål som aldri vil være 100% fullført, men som vi har troen på hjelper oss til å hele tiden forbedre oss og oppmuntre hverandre til å gjøre mer.

 

 

I Eplehuset har vi som mål at det skal oppleves positivt å ha Eplehuset i nærheten av seg og vi skal være bevisst vårt fotavtrykk. Et mål som aldri vil være 100% fullført, men som vi har troen på hjelper oss til å hele tiden forbedre oss og oppmuntre hverandre til å gjøre mer.

 

I Eplehuset har vi som mål at det skal oppleves positivt å ha Eplehuset i nærheten av seg og vi skal være bevisst vårt fotavtrykk. Et mål som aldri vil være 100% fullført, men som vi har troen på hjelper oss til å hele tiden forbedre oss og oppmuntre hverandre til å gjøre mer.

 

Rapporter

Rapporter

Rapporter