Opplæring for bedrifter

Opplæring for bedrifter

Opplæring for bedrifter

 

 

Kompetansen som utgjør den store forskjellen.

 

Kompetansen som utgjør den store forskjellen.

 

 

Kompetansen som utgjør den store forskjellen.

 

 

 

Invester i opplæring av dine ansatte og skap de mest utrolige forvandlingene.

Med bare et par timers opplæring i de kraftigste forretningsverktøyene gjør våre veiledere og rådgivere det enkelt å ta i bruk Apple i bedriften. Med kompetansehevingen kan dere løse problemer mer kreativt, fullføre oppgavene raskere og samarbeide med teamet som aldri før.

 


 

Invester i opplæring av dine ansatte og skap de mest utrolige forvandlingene.

Med bare et par timers opplæring i de kraftigste forretningsverktøyene gjør våre veiledere og rådgivere det enkelt å ta i bruk Apple i bedriften. Med kompetansehevingen kan dere løse problemer mer kreativt, fullføre oppgavene raskere og samarbeide med teamet som aldri før.

 


 

Invester i opplæring av dine ansatte og skap de mest utrolige forvandlingene.

Med bare et par timers opplæring i de kraftigste forretningsverktøyene gjør våre veiledere og rådgivere det enkelt å ta i bruk Apple i bedriften. Med kompetansehevingen kan dere løse problemer mer kreativt, fullføre oppgavene raskere og samarbeide med teamet som aldri før.


 

 

 

Hvorfor velge opplæring?

Investering i digitalt utstyr er ikke nok.

For mange bedrifter vil det være nødvendig med en digital omstilling for å sikre at bedriften er klar for fremtiden. Det kan handle om å tilby mer konkurransedyktige produkter og tjenester, der kundefokus og kundeopplevelsen er selve kjernen i endringen. Eller endre hvordan bedriftens ansatte utfører sine oppgaver med nye bransjeledende løsninger.

Det å finne fram til og investere i produkter, apper og tjenester er én del av den prosessen, men det er ikke nok. Manglende ferdigheter i grunnleggende bruk av verktøyene kan forsinke selv den minste oppgaven. Uklare retningslinjer for mappestruktur, kommunikasjon og prosjektstyring skaper flaskehalser og misnøye. Og flytter de ansattes produktivitet bort fra de faktiske oppgavene og over på unødvendig merarbeid.

Den viktigste ressursen bedriften har er ikke det digitale verktøyet, men menneskene. Som leder skal du sikre at dine ansatte har det beste utgangspunktet for å lykkes med bruken. Det handler om å legge til rette for at de ansatte tilegner seg den solide kompetansen de trenger for å bruke verktøyene på en effektiv og hensiktsmessig måte i møte med kunder, og i arbeidsoppgaver som skal løses i samarbeid med kollegaer.

Ledere som er bevisst den betydningen lykkes også bedre. Implementeringen går raskere, effektiviteten og produktiviteten øker, og de ansatte trives og samarbeider bedre.

 

 

Hvorfor velge opplæring?

Investering i digitalt utstyr er ikke nok.

For mange bedrifter vil det være nødvendig med en digital omstilling for å sikre at bedriften er klar for fremtiden. Det kan handle om å tilby mer konkurransedyktige produkter og tjenester, der kundefokus og kundeopplevelsen er selve kjernen i endringen. Eller endre hvordan bedriftens ansatte utfører sine oppgaver med nye bransjeledende løsninger.

Det å finne fram til og investere i produkter, apper og tjenester er én del av den prosessen, men det er ikke nok. Manglende ferdigheter i grunnleggende bruk kan forsinke selv den minste oppgaven. Uklare retningslinjer for mappestruktur, kommunikasjon og prosjektstyring skaper flaskehalser og misnøye. Og flytter de ansattes produktivitet bort fra de faktiske oppgavene og over på unødvendig merarbeid.

Den viktigste ressursen bedriften har er ikke det digitale verktøyet, men menneskene. Som leder skal du sikre at dine ansatte har det beste utgangspunktet for å lykkes med bruken. Det handler om å legge til rette for at de ansatte tilegner seg den solide kompetansen de trenger for å bruke verktøyene på en effektiv og hensiktsmessig måte i møte med kunder, og i arbeidsoppgaver som skal løses i samarbeid med kollegaer.

Ledere som er bevisst den betydningen lykkes også bedre. Implementeringen går raskere, effektiviteten og produktiviteten øker, og de ansatte trives og samarbeider bedre.

 

 

Hvorfor velge opplæring?

Investering i digitalt utstyr er ikke nok.

For mange bedrifter vil det være nødvendig med en digital omstilling for å sikre at bedriften er klar for fremtiden. Det kan handle om å tilby mer konkurransedyktige produkter og tjenester, der kundefokus og kundeopplevelsen er selve kjernen i endringen. Eller endre hvordan bedriftens ansatte utfører sine oppgaver med nye bransjeledende løsninger.

Det å finne fram til og investere i produkter, apper og tjenester er én del av den prosessen, men det er ikke nok. Manglende ferdigheter i grunnleggende bruk kan forsinke selv den minste oppgaven. Uklare retningslinjer for mappestruktur, kommunikasjon og prosjektstyring skaper flaskehalser og misnøye. Og flytter de ansattes produktivitet bort fra de faktiske oppgavene og over på unødvendig merarbeid.

Den viktigste ressursen bedriften har er ikke det digitale verktøyet, men menneskene. Som leder skal du sikre at dine ansatte har det beste utgangspunktet for å lykkes med bruken. Det handler om å legge til rette for at de ansatte tilegner seg den solide kompetansen de trenger for å bruke verktøyene på en effektiv og hensiktsmessig måte i møte med kunder, og i arbeidsoppgaver som skal løses i samarbeid med kollegaer.

Ledere som er bevisst den betydningen lykkes også bedre. Implementeringen går raskere, effektiviteten og produktiviteten øker, og de ansatte trives og samarbeider bedre.

 

 

 

“Det å bare dele ut et digitalt verktøy er ikke ensartet med at det blir tatt i bruk på en produktiv og hensiktsmessig måte. For å sikre at bedriften lykkes med investeringen som er gjort og at digitaliseringen får god fremdrift er det avgjørende at de ansatte blir trygge på verktøyet og tilegner seg den kompetansen som trengs.

Carl, Account Manager i Eplehuset

 

“Det å bare dele ut et digitalt verktøy er ikke ensartet med at det blir tatt i bruk på en produktiv og hensiktsmessig måte. For å sikre at bedriften lykkes med investeringen som er gjort og at digitaliseringen får god fremdrift er det avgjørende at de ansatte blir trygge på verktøyet og tilegner seg den kompetansen som trengs.

Carl, Account Manager i Eplehuset

 

“Det å bare dele ut et digitalt verktøy er ikke ensartet med at det blir tatt i bruk på en produktiv og hensiktsmessig måte. For å sikre at bedriften lykkes med investeringen som er gjort og at digitaliseringen får god fremdrift er det avgjørende at de ansatte blir trygge på verktøyet og tilegner seg den kompetansen som trengs.

Carl, Account Manager i Eplehuset

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi gir dine ansatte kompetansen de trenger.

I samarbeid med bedriftens ledelse legger vi opp til en opplæring som er i tråd med bedriftens mål og strategi for digitaliseringsprosessen. For å sikre at det er samsvar mellom opplæringen vi gir og bedriftens behov, legger vi alltid opp opplæringen slik at den imøtekommer kompetansebehovet hos den ansatte. En fast ramme passer ikke for alle, men sluttresultatet skal være den samme.

I vår opplæring tar vi utgangspunkt i det vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte det vi ønsker å oppnå i arbeidshverdagen til de ansatte. Dette gjør vi i samspill med gode refleksjoner rundt egen praksis. Vi vet at det å være aktiv i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og opplæringen består derfor av praksisnære oppgaver som de ansatte jobber seg gjennom for å bli trygge på verktøyet og få et godt innblikk i hvilke muligheter arbeidsverktøyet gir.  

All opplæring gjennomføres av dyktige pedagoger fra Eplehuset med mange års solid erfaring. Selve opplæringen kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi må nok innrømme at vi elsker å møte folk, men digitalt fungerer også helt fint.

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi gir dine ansatte kompetansen de trenger.

I samarbeid med bedriftens ledelse legger vi opp til en opplæring som er i tråd med bedriftens mål og strategi for digitaliseringsprosessen. For å sikre at det er samsvar mellom opplæringen vi gir og bedriftens behov, legger vi alltid opp opplæringen slik at den imøtekommer kompetansebehovet hos den ansatte. En fast ramme passer ikke for alle, men sluttresultatet skal være den samme.

I vår opplæring tar vi utgangspunkt i det vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte det vi ønsker å oppnå i arbeidshverdagen til de ansatte. Dette gjør vi i samspill med gode refleksjoner rundt egen praksis. Vi vet at det å være aktiv i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og opplæringen består derfor av praksisnære oppgaver som de ansatte jobber seg gjennom for å bli trygge på verktøyet og få et godt innblikk i hvilke muligheter arbeidsverktøyet gir.  

All opplæring gjennomføres av dyktige pedagoger fra Eplehuset med mange års solid erfaring. Selve opplæringen kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi må nok innrømme at vi elsker å møte folk, men digitalt fungerer også helt fint.

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi gir dine ansatte kompetansen de trenger.

I samarbeid med bedriftens ledelse legger vi opp til en opplæring som er i tråd med bedriftens mål og strategi for digitaliseringsprosessen. For å sikre at det er samsvar mellom opplæringen vi gir og bedriftens behov, legger vi alltid opp opplæringen slik at den imøtekommer kompetansebehovet hos den ansatte. En fast ramme passer ikke for alle, men sluttresultatet skal være den samme.

I vår opplæring tar vi utgangspunkt i det vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte det vi ønsker å oppnå i arbeidshverdagen til de ansatte. Dette gjør vi i samspill med gode refleksjoner rundt egen praksis. Vi vet at det å være aktiv i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og opplæringen består derfor av praksisnære oppgaver som de ansatte jobber seg gjennom for å bli trygge på verktøyet og få et godt innblikk i hvilke muligheter arbeidsverktøyet gir.  

All opplæring gjennomføres av dyktige pedagoger fra Eplehuset med mange års solid erfaring. Selve opplæringen kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi må nok innrømme at vi elsker å møte folk, men digitalt fungerer også helt fint.

 

 

«Det handler om at ledelsen må starte med å ta en kartlegging av dagens situasjon, for å vite hvor de skal sette ny retning og gjennomføre den. Dette danner grunnlaget for strategien som legges for selve digitaliseringen, der målbilder og fremtidsbilder skisseres før selve gjennomføringen og realiseringen starter.»

Mia, Account Manager i Eplehuset

 

«Det handler om at ledelsen må starte med å ta en kartlegging av dagens situasjon, for å vite hvor de skal sette ny retning og gjennomføre den. Dette danner grunnlaget for strategien som legges for selve digitaliseringen, der målbilder og fremtidsbilder skisseres før selve gjennomføringen og realiseringen starter.»

Mia, Account Manager i Eplehuset

 

«Det handler om at ledelsen må starte med å ta en kartlegging av dagens situasjon, for å vite hvor de skal sette ny retning og gjennomføre den. Dette danner grunnlaget for strategien som legges for selve digitaliseringen, der målbilder og fremtidsbilder skisseres før selve gjennomføringen og realiseringen starter.»

Mia, Account Manager i Eplehuset

 

 

Vår opplæring

Hva tilbyr Eplehuset?

 

 

Vår opplæring

Hva tilbyr Eplehuset?

 

Vår opplæring

Hva tilbyr Eplehuset?

La oss kontakte deg

 

 

1. Strategisk planlegging.

Passer for: Bedriftens ledelse + IT-ansvarlig som skal innføre iPad i bedriften
Antall: Max 20 personer
Tid: 4 timer

Sammen reflekterer vi rundt sentrale elementer i implementering av digitale verktøy, som infrastruktur, produktivitet og samhandling, og implementering.  Bedriften definerer praksis innenfor ulike områder og ender dagen med en milepælsplan som viser retningen videre. Dette er en god forankring i ledelsen og gir et godt grunnlag for implementering av digitale verktøy i bedriften.

 

1. Strategisk planlegging.

Passer for: Bedriftens ledelse + IT-ansvarlig som skal innføre iPad i bedriften
Antall: Max 20 personer
Tid: 4 timer

Sammen reflekterer vi rundt sentrale elementer i implementering av digitale verktøy, som infrastruktur, produktivitet og samhandling, og implementering.  Bedriften definerer praksis innenfor ulike områder og ender dagen med en milepælsplan som viser retningen videre. Dette er en god forankring i ledelsen og gir et godt grunnlag for implementering av digitale verktøy i bedriften.

 

1. Strategisk planlegging.

Passer for: Bedriftens ledelse + IT-ansvarlig som skal innføre iPad i bedriften
Antall: Max 20 personer
Tid: 4 timer

Sammen reflekterer vi rundt sentrale elementer i implementering av digitale verktøy, som infrastruktur, produktivitet og samhandling, og implementering.  Bedriften definerer praksis innenfor ulike områder og ender dagen med en milepælsplan som viser retningen videre. Dette er en god forankring i ledelsen og gir et godt grunnlag for implementering av digitale verktøy i bedriften.

 

2. Grunnleggende bruk.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Dere skal nå i gang med å bruke iPad i arbeidshverdagen og har behov for grunnleggende kunnskap om hvordan bruke iPad på en effektiv og hensiktsmessig måte. Vi loser dere trygt gjennom læringsoppgaver i blant annet Notater, Safari mm. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

2. Grunnleggende bruk.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Dere skal nå i gang med å bruke iPad i arbeidshverdagen og har behov for grunnleggende kunnskap om hvordan bruke iPad på en effektiv og hensiktsmessig måte. Vi loser dere trygt gjennom læringsoppgaver i blant annet Notater, Safari mm. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

2. Grunnleggende bruk.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Dere skal nå i gang med å bruke iPad i arbeidshverdagen og har behov for grunnleggende kunnskap om hvordan bruke iPad på en effektiv og hensiktsmessig måte. Vi loser dere trygt gjennom læringsoppgaver i blant annet Notater, Safari mm. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

3. Struktur, lagring og deling.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Har dere hørt at ansatte sier det er kaos i mappene, er usikre på hvor dokumentet ble lagret, eller lurer på hvordan de kan dele et dokument? Sammen etablerer vi standarder for god og oversiktlig mappestruktur, lagring og deling i programmer bedriften bruker som Filer, OneDrive, Dropbox, Sharepoint og Outlook. Hvilke lagringsplattformer det gjennomføres opplæring på avklares med bedriften i forkant. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

3. Struktur, lagring og deling.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Har dere hørt at ansatte sier det er kaos i mappene, er usikre på hvor dokumentet ble lagret, eller lurer på hvordan de kan dele et dokument? Sammen etablerer vi standarder for god og oversiktlig mappestruktur, lagring og deling i programmer bedriften bruker som Filer, OneDrive, Dropbox, Sharepoint og Outlook. Hvilke lagringsplattformer det gjennomføres opplæring på avklares med bedriften i forkant. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

3. Struktur, lagring og deling.

Passer for: Alle i bedriften som har fått utdelt iPad og skal bruke det som en integrert del i sin arbeidshverdag
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Har dere hørt at ansatte sier det er kaos i mappene, er usikre på hvor dokumentet ble lagret, eller lurer på hvordan de kan dele et dokument? Sammen etablerer vi standarder for god og oversiktlig mappestruktur, lagring og deling i programmer bedriften bruker som Filer, OneDrive, Dropbox, Sharepoint og Outlook. Hvilke lagringsplattformer det gjennomføres opplæring på avklares med bedriften i forkant. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

4. Microsoft Teams - kommunikasjon og samhandling

Passer for: Alle i bedrift
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Hvordan kan vi bruke Teams til god kommunikasjon og samhandling? Sammen oppretter vi struktur for teams og kanaler, hvor vi deler og samarbeider på dokumenter.  Vi gir opplæring på grunnleggende funksjoner som legger fundamentet for å organiserer informasjon, kommuniserer, samarbeide og produserer innhold. I tillegg diskuterer vi god praksis rundt gjennomføring av Teams-møter. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

4. Microsoft Teams - kommunikasjon og samhandling

Passer for: Alle i bedrift
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Hvordan kan vi bruke Teams til god kommunikasjon og samhandling? Sammen oppretter vi struktur for teams og kanaler, hvor vi deler og samarbeider på dokumenter.  Vi gir opplæring på grunnleggende funksjoner som legger fundamentet for å organiserer informasjon, kommuniserer, samarbeide og produserer innhold. I tillegg diskuterer vi god praksis rundt gjennomføring av Teams-møter. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

4. Microsoft Teams - kommunikasjon og samhandling

Passer for: Alle i bedrift
Antall: Max 20 personer
Tid: 3 timer

Hvordan kan vi bruke Teams til god kommunikasjon og samhandling? Sammen oppretter vi struktur for teams og kanaler, hvor vi deler og samarbeider på dokumenter.  Vi gir opplæring på grunnleggende funksjoner som legger fundamentet for å organiserer informasjon, kommuniserer, samarbeide og produserer innhold. I tillegg diskuterer vi god praksis rundt gjennomføring av Teams-møter. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

5. Trello - Oppgave- og prosjektstyringsverktøy

Passer for: Alle i bedriften som jobber med mange parallelle oppgaver og prosjektstyring
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

Har dere mange oppgaver, både små og store,  som pågår parallelt og ønsker oversikt over alt på et sted? Jobber dere med prosjektstyring og vil ha stålkontroll på prosjektene?  Vel, da er Trello verktøyet for dine ansatte. Sammen lager vi gode tavler med oppgaver, tilpasser og produserer tavler basert på maler,  eget oppsett og behov. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

5. Trello - Oppgave- og prosjektstyringsverktøy

Passer for: Alle i bedriften som jobber med mange parallelle oppgaver og prosjektstyring
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

Har dere mange oppgaver, både små og store,  som pågår parallelt og ønsker oversikt over alt på et sted? Jobber dere med prosjektstyring og vil ha stålkontroll på prosjektene?  Vel, da er Trello verktøyet for dine ansatte. Sammen lager vi gode tavler med oppgaver, tilpasser og produserer tavler basert på maler,  eget oppsett og behov. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

5. Trello - Oppgave- og prosjektstyringsverktøy

Passer for: Alle i bedriften som jobber med mange parallelle oppgaver og prosjektstyring
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

Har dere mange oppgaver, både små og store,  som pågår parallelt og ønsker oversikt over alt på et sted? Jobber dere med prosjektstyring og vil ha stålkontroll på prosjektene?  Vel, da er Trello verktøyet for dine ansatte. Sammen lager vi gode tavler med oppgaver, tilpasser og produserer tavler basert på maler,  eget oppsett og behov. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

6. Padlet - samhandlingsverktøy

Passer for: Ansatte i bedrifter som har behov for et samhandlingsverktøy
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

De ansatte jobber kanskje på hjemmekontor, på ulike avdelinger, og  i forskjellige land? Da vil Padlet være et godt samhandlingsverktøy i sanntid for ansatte. I opplæringen viser vi hvordan dere kan bruke det som en oppgave tavle, diskusjonsforum, idemyldring og prosjektstyring. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.

 

6. Padlet - samhandlingsverktøy

Passer for: Ansatte i bedrifter som har behov for et samhandlingsverktøy
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

De ansatte jobber kanskje på hjemmekontor, på ulike avdelinger, og  i forskjellige land? Da vil Padlet være et godt samhandlingsverktøy i sanntid for ansatte. I opplæringen viser vi hvordan dere kan bruke det som en oppgave tavle, diskusjonsforum, idemyldring og prosjektstyring. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.
 

6. Padlet - samhandlingsverktøy

Passer for: Ansatte i bedrifter som har behov for et samhandlingsverktøy
Antall: Max 20 personer
Tid: 3,5 timer

De ansatte jobber kanskje på hjemmekontor, på ulike avdelinger, og  i forskjellige land? Da vil Padlet være et godt samhandlingsverktøy i sanntid for ansatte. I opplæringen viser vi hvordan dere kan bruke det som en oppgave tavle, diskusjonsforum, idemyldring og prosjektstyring. Underveis i læringsoppgavene reflektere vi rundt egen praksis. iPaden kommer til å bli brukt flittig av dere gjennom hele læringsøkta.