Bli kjent med vårt utdanningsteam og Eplehuset som din utdanningspartner.

Vi i Eplehuset er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i skolens møte med teknologi. Vårt mål er å inspirere og danne gode arenaer for elevers læring og utvikling. Sammen med skoler og kommuner legger vi til rette for at alle elever utvikler kompetanse for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

Bli kjent med vårt utdanningsteam og Eplehuset som din utdanningspartner.

Vi i Eplehuset er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i skolens møte med teknologi. Vårt mål er å inspirere og danne gode arenaer for elevers læring og utvikling. Sammen med skoler og kommuner legger vi til rette for at alle elever utvikler kompetanse for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

Bli kjent med vårt utdanningsteam og Eplehuset som din utdanningspartner.

Vi i Eplehuset er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i skolens møte med teknologi. Vårt mål er å inspirere og danne gode arenaer for elevers læring og utvikling. Sammen med skoler og kommuner legger vi til rette for at alle elever utvikler kompetanse for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

 

 

Vår løsning: Elevens læring og utvikling

 

Vår løsning: Elevens læring og utvikling

 

Vår løsning: Elevens læring og utvikling

Pedagogisk opplæring

Hvordan jobbe pedagogisk for å tilnærme oss læring?
Vi vil at skolen skal ha det beste utgangspunktet for å skape gode læringsopplevelser der elevens læring og utvikling står i sentrum. Våre pedagogiske veiledere i Eplehuset ønsker å være den motiverende ressurs for læreren. I den forbindelse tilbyr vi opplæring i god pedagogisk bruk av iPad til elever og lærere.

 

Strategi - Strategisk planlegging

Hvordan lykkes med implementeringen?
Å få til gode digitaliseringsprosesser i skolen er krevende. Alle må være med på laget. Eplehusets rådgivere og pedagoger jobber tett med skoleledelsen i det strategiske arbeidet med å sikre gode prosesser ved implementering av digitale verktøy.

 

Infrastruktur

Hvordan sikre sømløs utrulling og administrering av enheter?
Vi brenner for at skolens erfaring med Apple-produkter skal være like god og intuitiv som produktene selv. I samarbeid med IT-avdelingen til skolen, sikrer Eplehusets tekniske konsulenter for at alt fungerer optimalt.

 

Finansiering

Hvilke finansieringsløsninger passer best for skolen?
Utgangspunktet og behovene på hver enkelt skole er forskjellige. Med det som basis reflektere vi med skoleledelsen og gir veiledning i hvilke finansielle løsninger som passer best for skolen.

 

 

 

Pedagogisk opplæring

Hvordan jobbe pedagogisk for å tilnærme oss læring?
Vi vil at skolen skal ha det beste utgangspunktet for å skape gode læringsopplevelser der elevens læring og utvikling står i sentrum. Våre pedagogiske veiledere i Eplehuset ønsker å være den motiverende ressurs for læreren. I den forbindelse tilbyr vi opplæring i god pedagogisk bruk av iPad til elever og lærere.

 

Strategi - Strategisk planlegging

Hvordan lykkes med implementeringen?
Å få til gode digitaliseringsprosesser i skolen er krevende. Alle må være med på laget. Eplehusets rådgivere og pedagoger jobber tett med skoleledelsen i det strategiske arbeidet med å sikre gode prosesser ved implementering av digitale verktøy.

 

Infrastruktur

Hvordan sikre sømløs utrulling og administrering av enheter?
Vi brenner for at skolens erfaring med Apple-produkter skal være like god og intuitiv som produktene selv. I samarbeid med IT-avdelingen til skolen, sikrer Eplehusets tekniske konsulenter for at alt fungerer optimalt.

 

Finansiering

Hvilke finansieringsløsninger passer best for skolen?
Utgangspunktet og behovene på hver enkelt skole er forskjellige. Med det som basis reflektere vi med skoleledelsen og gir veiledning i hvilke finansielle løsninger som passer best for skolen.

 

 

 

En stor takk til elever, lærere og ledelse ved Telemark Toppidrett ungdomsskole for at vi får ta del i - og dele deres hverdag.

 

 

Våre pedagoger

 

Våre pedagoger

 

Våre pedagoger

Svein Olav Riple
Key Account Manager
svein.olav.riple@eplehuset.no

Svein Olav Riple har vært med helt siden etableringen av Eplehuset Bergen i 2004. I løpet av sin lange karriere har han levert et variert utvalg av skreddersydde løsninger til både bedrift- og utdanningskunder. Svein Olav har i tillegg lang erfaring med oppsett for fotografer, grafikere og arkitekter, og har som praktiserende musikant bidratt til løsninger for musikk og lyd. Svein Olav lar seg særlig begeistre av styringsløsninger til iPad og Mac, og slår gjerne av en prat med dere om løsninger på backup, fildeling, programvarelisenser og finansiering.

 

Marte Næss
Account Manager / Pedagogisk veileder
marte.nass@eplehuset.no

Marte er nyutdannet pedagog og har en bachelor i spesialpedagogikk med fokus på tilrettelegging for alle elever i skolehverdagen, samt mastergrad i pedagogikk innen temaet kommunikasjon, design og læring. Hun brenner for en motiverende og tilgjengelig opplæring som fremmer mestring i skolehverdagen, og mener det er avgjørende å møte elevene der de er. La de få lov til å briljere med den teknologien som dagens elevgenerasjon allerede har i blodet.

 

Lars Johan Wessel Verpe
Account Manager / Pedagogisk veileder
lars.verpe@eplehuset.no

Lars har lang erfaring som lærer, og har en allsidig bakgrunn og utdanning. Han er opptatt av relasjoner og samarbeid, og brenner for at hver enkelt elev skal bli sett.  Sammen med elevene har han fokus på hvordan hver enkelt kan se alle sine styrker og muligheter, i stedet for begrensninger. Lars jobber hele tiden med å finne nye løsninger for hvordan teknologien kan støtte elever og lærerens utvikling, og lar seg begeistre av hvordan det digitale bidrar til å skape en god arbeidsflyt hos både lærere og elever.

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Vårt EDU-team vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Vårt EDU-team vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Vårt EDU-team vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat