Tilbake til Skole og utdanning

Eplehusets EDU-team.


 

Vi vil inspirere, begeistre, øke kunnskap og danne gode arenaer for læring - og sammen med dere legge tilrette for at barn og elever utvikler ferdigheter og kompetanser for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

 

Anders
Key Account Manager for utdanning

Marit
Fagansvarlig utdanning

Svein Olav
Key Account Manager

 

 

Hvem er vi?

Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. En solid leverandør for ledelsen og organisasjonen, en trygg støttespiller for eleven, en kunnskapsrik og motiverende ressurs for læreren og en betryggende partner for foreldrene. Vi har et eget team som jobber med fullt fokus på hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Teamet består av tekniske konsulenter, pedagoger og rådgivere med mange års fartstid. Vi har erfaring og kompetanse på implementering av og opplæring i bruk av digitale verktøy i små og store kommuner.

Hva gjør vi?

Vi vet at læringsmålene ikke nås ved å bare dytte datautstyr inn i klasserommet. Derfor er vårt fokus på den pedagogiske bruken av utstyret, og Eplehuset er med i alle delene av økosystemet. Vi vet også at for å få til den utviklingen din skole eller organisasjon ønsker, så er det mange elementer å holde oversikt over og samtidig følge opp - men vi er din samarbeidspartner i hele prosessen. Våre tekniske og pedagogiske konsulenter vil sammen med deg og din organisasjon finne de beste løsningene i 4 steg:

Kartlegging


 • Mål og visjon
 • Pedagogiske muligheter
 • Produkter
 • Finansiering
 • Nettverksløsninger
 • Styringsløsninger

 

Planlegging


 • Pedagogisk rådgivning
 • Teknisk rådgivning
 • Plan for implementering

Implementering


 • Oppsett
 • Opplæring
 • Evaluering

Oppfølging


 • Plan for videreføring

 

Ta kontakt, så hjelper vi dere å komme i gang.

 

 

Telefon:
73 87 87 90

E-post:
skole@eplehuset.no

 

 

 

 

Vi vil at pedagogene får det beste utgangspunktet for å skape gode læringsopplevelser tilpasset hvert enkelt barn og elev, så de får det beste utgangspunktet for å lære.