Eplehusets EDU-team.

Vi vil inspirere, begeistre, øke kunnskap og danne gode arenaer for læring - og sammen med dere legge tilrette for at barn og elever utvikler ferdigheter og kompetanser for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

E-post:
Utdanning: skole@eplehuset.no

 

Telefon:
73 87 87 90

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00-16:00

 

Chat:
Våre kunnskapsrike kollegaer er tilgjengelig på chat, som du finner nederst til høyre på siden.

Åpningstider:
Mandag - fredag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 10:00-16:00

 

Marit Rasmussen
Fagansvarlig utdanning
marit.rasmussen@eplehuset.no

Marit er utdannet pedagog og har jobbet med implementering av digitale verktøy i nærmere hundre kommuner rundt om i landet. I Eplehuset jobber hun som fagansvarlig for utdanning, hvor hun med sin erfaring og kompetanse rådgir barnehager, grunnskoler og høyere utdanning i deres prosesser ved implementering av digitale verktøy. I dialog med kunden har hun fokus på alt fra infrastruktur, produkter, styringsløsninger av enheter til pedagogisk opplæring.

 

Svein Olav Riple
Key Account Manager
svein.olav.riple@eplehuset.no

Svein Olav Riple har vært med helt siden etableringen av Eplehuset Bergen i 2004. I løpet av sin lange karriere har han levert et variert utvalg av skreddersydde løsninger til både bedrift- og utdanningskunder. Svein Olav har i tillegg lang erfaring med oppsett for fotografer, grafikere og arkitekter, og har som praktiserende musikant bidratt til løsninger for musikk og lyd. Svein Olav lar seg særlig begeistre av styringsløsninger til iPad og Mac, og slår gjerne av en prat med dere om løsninger på backup, fildeling, programvarelisenser og finansiering.

 

Inger Lise Petersen
Account Manager / Pedagogisk veileder
inger.petersen@eplehuset.no

Inger Lise er nyutdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn i fagene matematikk, kroppsøving, krle og mat og helse. Hun har også tatt utdanning innenfor organisasjon og ledelse. Inger Lise brenner for at hver enkelt elev på skolen skal bli sett både faglig og sosialt. På denne måten vil man kunne skape personlig tilpassede læringsopplevelser, inspirere til kreativitet samt variere undervisningen slik at man imøtekommer mangfoldet.

Marte Næss
Account Manager / Pedagogisk veileder
marte.nass@eplehuset.no

Marte er nyutdannet pedagog og har en bachelor i spesialpedagogikk med fokus på tilrettelegging for alle elever i skolehverdagen, samt mastergrad i pedagogikk innen temaet kommunikasjon, design og læring. Hun brenner for en motiverende og tilgjengelig opplæring som fremmer mestring i skolehverdagen, og mener det er avgjørende å møte elevene der de er. La de få lov til å briljere med den teknologien som dagens elevgenerasjon allerede har i blodet.

 

Hvem er vi?

Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. En solid leverandør for ledelsen og organisasjonen, en trygg støttespiller for eleven, en kunnskapsrik og motiverende ressurs for læreren og en betryggende partner for foreldrene. Vi har et eget team som jobber med fullt fokus på hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Teamet består av tekniske konsulenter, pedagoger og rådgivere med mange års fartstid. Vi har erfaring og kompetanse på implementering av og opplæring i bruk av digitale verktøy i små og store kommuner.

Hva gjør vi?

Vi vet at læringsmålene ikke nås ved å bare dytte datautstyr inn i klasserommet. Derfor er vårt fokus på den pedagogiske bruken av utstyret, og Eplehuset er med i alle delene av økosystemet. Vi vet også at for å få til den utviklingen din skole eller organisasjon ønsker, så er det mange elementer å holde oversikt over og samtidig følge opp - men vi er din samarbeidspartner i hele prosessen. Våre tekniske og pedagogiske konsulenter vil sammen med deg og din organisasjon finne de beste løsningene i 4 steg:

Kartlegging


 • Mål og visjon
 • Pedagogiske muligheter
 • Produkter
 • Finansiering
 • Nettverksløsninger
 • Styringsløsninger

 

Planlegging


 • Pedagogisk rådgivning
 • Teknisk rådgivning
 • Plan for implementering

Implementering


 • Oppsett
 • Opplæring
 • Evaluering

Oppfølging


 • Plan for videreføring