< Tilbake til Skole og utdanning

Mac motiverer både elever og lærere.

 

Fagfornyelsen stiller helt nye krav til skoler, lærere, elever og – ikke minst – teknologi. På Hans Nielsen Hauges VGS i Fredrikstad opplever de at Mac bidrar til økt kreativitet og motivasjon for både elever og lærere.


< Tilbake til Skole og utdanning

Mac motiverer både elever og lærere.

 

Fagfornyelsen stiller helt nye krav til skoler, lærere, elever og – ikke minst – teknologi. På Hans Nielsen Hauges VGS i Fredrikstad opplever de at Mac bidrar til økt kreativitet og motivasjon for både elever og lærere.

Økt læring

I Kunnskapsdepartementets Strategi for fagfornyelsen definerer de kompetanse som «å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.» I denne forbindelsen blir elevenes egen datamaskin et stadig viktigere verktøy og en sentral plattform for selve læringen.

Per-Kristian Kaldal er lærer i norsk og samfunnsfag ved Hans Nielsen Hauge. Han mener det er svært viktig at elevene har en maskin som de liker.

– Jeg vil tro at de aller fleste bruker Mac på fritiden også, sier han, og jeg tenker at det er en fordel for elevene at de har én maskin både til skole og fritid.

 

Bredt bruksområde

Eplehuset har levert Mac til Hans Nielsen Hauge siden 2014. Alle elevene har en MacBook Air, som de låner i tre år. Deretter kan de som ønsker det, kjøpe ut maskinen til en restverdi.

Christopher Mentzoni, som er administrativ leder ved skolen, mener Mac bidrar til bedre læring.

– Når maskinene fungerer, er det lettere å holde seg engasjert og jobbe produktivt. Vi har ingen lærere som bare står fremst i klasserommet med gammeldags tavleundervisning. Gruppearbeid fungerer sømløst og problemfritt med produktene fra Apple.

Mentzoni bekrefter også at Mac blir viktig for elevene. De fleste velger å kjøpe maskinen etter endt skolegang.

–  Vi opplever ingen problemer med Mac i løpet av de tre årene elevene er her, og de fleste kjøper maskinene når de er ferdige på skolen, så de bruker dem også senere på privaten eller i videre studier.

 

 

Ressursbesparende

– Hovedargumentet for oss i forhold til å bruke Mac handler om driftssikkerhet og stabilitet, sier Mentzoni.

– Her finnes det ikke en stor IT-stab. Vi er to personer som bruker 20 prosent av tiden til IT, og vi har over 200 maskiner og to kopimaskiner – og kopimaskinene krever mer support enn Mac.

Denne erfaringen stemmer godt overens med undersøkelser IBM nylig publiserte, hvor de fortalte at de trengte 7 personer for å supportere 200 000 Mac, mens det var behov for hele 20 personer for å supportere 200 000 PC-er.

 

Enkel å ta i bruk

Christopher Mentzoni kan fortelle at de hittil har brukt fire timer den første skoleuken til å lære opp elevene i skolens ulike datasystemer. Nå forventer han at de skal kunne gjøre dette enda mer effektivt.

– Vi har valgt en MDM-løsning (Mobile Device Management) fra Eplehuset. Det betyr at vi legger inn en profil på Mac, som sier at: «Første gang du starter opp, så skal du laste ned disse programmene». Vi har ikke hatt dette før, men prisen for slike løsninger er gått ned, og da er det plutselig et alternativ. Dermed kan vi også kjøre en strengere kontroll på maskinene, fordi dette blir teknisk mulig, og fordi det er skolen som formelt sett eier maskinene så lenge elevene går her. Med en MDM-løsning, kan vi blokkere mer for uønskede tjenester da, for å si det litt enkelt.

 

Trådløs tilkobling

– Da jeg begynte her, sier Mentzoni, kjøpte vi så mange kabler og overganger, at jeg ble helt fortørnet. Etter et halvt år sa jeg: «Nå kjøper vi Apple TV-er. Nå gidder jeg ikke mer». Det fungerer supert for alle, både for lærere og elever, som skal vise frem presentasjoner eller filmer de har laget. Og dette gleder virkelig en som har måttet løpe mye til klasserom for å hjelpe lærerne med å få ting opp på en skjerm.

 

 

Problemfri overgang til hjemmeundervisning

Mentzoni forteller at koronapandemien ble et godt bevis på at skolen har valgt rett IT-strategi.

– Da beskjeden kom på en torsdag formiddag om at alle de videregående skolene i Viken skulle stenge på grunn av korona, tok det mindre enn én time før vi hadde varslet våre om at vi stenger og går over til digital hjemmeundervisning. På fredag morgen var vi oppe og gikk med vanlig timeplan. Det gikk overraskende bra. Fordelen med å ha såpass lik maskinpark er at du ikke får masse rare utfordringer med drivere som mangler, lydkort som ikke fungerer og programmer som ikke støttes. Fungerer det på én maskin, så fungerer det på alle. Det hele har faktisk gått helt smertefritt.

Ikke dyrere med Mac

Forrester gjennomførte nylig en omfattende studie som viste at Mac totalt sett per enhet var over 5000 kroner rimeligere enn sammenlignbare PC-er når man tok hensyn til support- og driftskostnader over en treårsperiode. Når de også regnet inn programvarekostnader, ble besparelsene enda større.

Undersøkelsen viste også at risikoen for hacking og virus ble redusert med 50 prosent ved bruk av Mac.

– Hvis tid er penger da, noe det ofte er i et budsjett i form av lønning til ansatte, forteller Mentzoni, så er vår erfaring at det ikke nødvendigvis er dyrere å ha Mac. De skolene som har Windows-maskiner, sliter ofte mer, for eksempel med virusproblemer og må kjøpe antiviruspakker. Vi har ikke noe antivirus som vi betaler for.

 

Hyppige skifter

Per-Kristian Kaldal er opptatt av at datamaskinen skal fungere fleksibelt i klassesituasjonen. Han peker på at det særlig i faget samfunnsfag er mange skifter i løpet av en time, og forteller at det er sjeldent elevene bruker Mac hele timen, og like sjeldent at de ikke bruker maskinen i det hele tatt.

–  I lange perioder trenger de ikke Mac, men så kan det være at jeg ber elevene bruke maskinen til å hente inn notater eller se på ulike kilder. Mac er rask, og det er bra at den kan lukkes lett og er klar for bruk straks man åpner den igjen.

 

Enkel tilgang til oppdatert kunnskap

Kunnskapsdepartementet vektlegger hvordan fagfornyelsen skal gi «gode skolefag med relevant innhold», og Kaldal forteller hvordan Mac benyttes flittig i hans timer.

– Det er mye læring i det å kunne fordype seg i ulike kilder, sier Kaldal, og spesielt da digitalt. I hvert fall i samfunnsfag fordi ting forandrer seg, og læreboken er ofte utgått på dato når det gjelder politiske systemer, statistikk og samfunnsfaglige problemer.

 

 

Kjent med Apple

Skolens erfaring er at de aller fleste elevene er kjent med Apple før de begynner på skolen. Svært mange av elevene har allerede en iPhone.
Noah Kristian Eggen skal begynne i 3. klasse på Hans Nielsen Hauge. Han hadde både en iPhone og en iPad da han begynte på skolen.

– Jeg kjente jo Apple veldig godt fra før av. Jeg har jo alltid hatt iPhone, og så kjøpte jeg min første iPad da jeg var … å, hvor gammel var jeg? Når kom iPad 2 ut? (2008) Den var det første Apple-produktet som jeg kjøpte selv. Og den var jeg så glad i. Jeg husker jeg bare kom inn og kjøpte den nede i Eplehuset i Fredrikstad. Jeg gikk forresten på internasjonal barneskole, og der brukte vi iPader.

 

Tilgjengelighet på flere plattformer

– Det er egentlig tilgjengeligheten som er det viktigste for meg, sier Noah. Det selvfølgelige, at du kan bruke alle Microsofts programmer, men nå i korona-tiden har jeg hatt glede av at jeg kan jobbe med skole både på iPhone og Mac. Jeg har kanskje vært ute i ti minutter da, og ikke vært på plassen min hjemme. Da har det vært veldig fint å ha tilgang til undervisningen fra iPhone. Og i gym for eksempel, så har vi programmer som er installert på OneNote, som jeg har tilgang til med iPhone. Og så kan jeg være ute i skogen se: «Okei, det her skal jeg gjøre. Jeg skal løpe så og så langt.» Jeg synes det er helt fantastisk at det er så lett.

 

 

Mye motivasjon i stabile maskiner

Noah snakker så mye om problemene venner av ham har hatt med skole-PC-er, at vi må spørre ham om har aldri har hatt problemer med sin Mac?

– Nei, jeg tror det bare har skjedd én gang at Mac har fryst. Da hadde jeg kanskje holdt på med med syv dokumenter samtidig og hadde mange faner åpne. Men med en gang jeg skrudde av Mac og logget på igjen, så var alle dokumentene mine der, mens kameratene mine kanskje har mistet dokumenter på fem sider.

 

Økt attraktivitet

Christopher Mentzoni mener at det at skolen har valgt Mac bidrar til å øke skolens attraktivitet.

– Jeg har merket meg at noen elever er veldig opptatt av at de får Mac når de begynner på skolen her. For noen er det veldig kult og gjevt, spesielt sammenlignet med andre skoler, men det handler også om helt praktiske ting, som at batteriet varer hele skoledagen.

 

Langsiktig investering i læring

Det er svært mange gode argumenter for å velge Mac i undervisningen. Eplehuset har lang og bred erfaring i å være en utdanningspartner for skoleledere, lærere, IT-ansvarlige og elever. På Hans Nielsen Hauge VGS i Fredrikstad bruker alle Mac. Det bidrar til kreativitet, bedre samarbeid og kommunikasjon. Samtidig sørger Eplehuset for sikker lagring, personlig tilpasning og sømløs samhandling. Flere vitenskapelige studier viser at Mac faktisk er et rimeligere alternativ enn den tradisjonelle skole-PC-en.
 

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

Langsiktig investering i læring

Det er svært mange gode argumenter for å velge Mac i undervisningen. Eplehuset har lang og bred erfaring i å være en utdanningspartner for skoleledere, lærere, IT-ansvarlige og elever. På Hans Nielsen Hauge VGS i Fredrikstad bruker alle Mac. Det bidrar til kreativitet, bedre samarbeid og kommunikasjon. Samtidig sørger Eplehuset for sikker lagring, personlig tilpasning og sømløs samhandling. Flere vitenskapelige studier viser at Mac faktisk er et rimeligere alternativ enn den tradisjonelle skole-PC-en.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >