Skole og utdanning.

Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. En solid leverandør for lærestedet, en trygg støttespiller for eleven, en kunnskapsrik og motiverende ressurs for læreren og en betryggende partner for foreldrene.

Ta kontakt med EDU-teamet vårt - så hjelper vi dere og eleven!

 

Skole og utdanning.

Gjennom mange år har Eplehuset bygget opp solid erfaring og kompetanse for å være en trygg, lokal og tilstedeværende ressurs for alle aktørene i utdanningsløpet. En solid leverandør for lærestedet, en trygg støttespiller for eleven, en kunnskapsrik og motiverende ressurs for læreren og en betryggende partner for foreldrene.

Ta kontakt med EDU-teamet vårt - så hjelper vi dere og eleven!

 

 

Din utdanningspartner

Apple Solution Expert.

Som Apple Solution Expert har vi mer å tilby enn bare produkter. Vi er sparringsparnter for hele utdanningssektoren, fra idefase til felles oppnådde mål og visjon.

Se alt vi kan hjelpe dere med >

 

 

 

 

For skoler

Mac som lærerverktøy.

Åpne opp for nye inspirernde måter å undervise på. På verktøy du og elevene elsker.

Se hvorfor flere velger Mac >

 

 

 

 

Apple i skolen

Apple gjør det sterkt i alle studier.

Bærbare, robuste, praktiske og fulle av krefter - Apple-produktene er klare for studiene. Og alt mulig annet.

Apple i skolen >

 

 

 

 

For barnehagen

EpleBarn.

EpleBarn er et verktøy for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer trygt og enkelt for både foreldre, pedagoger og ledere - med barnet i sentrum.

Om EpleBarn >

 

Ta kontakt

Eplehuset EDU-team.

Vi vil inspirere, begeistre, øke kunnskap og danne gode arenaer for læring - og sammen med dere legge tilrette for at barn og elever utvikler ferdigheter og kompetanser for fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

Ta kontakt med oss >