Koding i klasserommet.

De som best kjenner til mulighetene og fordelene med koding i klasserommet, er våre fageksperter innenfor skole og utdanning. Bli kjent med Marte og Marit – og les hvorfor de anbefaler å lære barna å kode!

 

Koding i klasserommet.

De som best kjenner til mulighetene og fordelene med koding i klasserommet, er våre fageksperter innenfor skole og utdanning. Bli kjent med Marte og Marit – og les hvorfor de anbefaler å lære barna å kode!

 

Koding i klasserommet.

De som best kjenner til mulighetene og fordelene med koding i klasserommet, er våre fageksperter innenfor skole og utdanning.

Bli kjent med Marte og Marit – og les hvorfor de anbefaler å lære barna å kode!

 

For en stund siden startet dere begge to i Eplehuset, og tok resten av oss med på ny og spennende reise. Hvem er dere og hva jobber dere med?

Marit: Vi er utdannede pedagoger med mange års erfaring fra skoler i Oslo og Akershus. Før vi startet i Eplehuset har vi sammen med skoleledere/skoleeier jobbet med implementering og opplæring i bruk av digitale verktøy i hele utdanningssektoren, i små og store kommuner, med fokus på læring.

Marte: Vår oppgave i Eplehuset er å veilede barnehager, skoler og kommuner med å forene pedagogikk, fag og digitale verktøy på en måte som gir mestring og økt læring – hver dag! Vi samarbeider med dem som ønsker å oppnå dette og vi er deres sparringspartner – fra start til mål.

 

Hva er det med koding som gjør at det er – og burde være, en så viktig del av utdanning?

Marte: Koding er vår hverdag! Teknologi er koding. Bare ta en titt rundt oss. Hva er ikke kodet? Vi må gi elevene de ferdighetene og kompetansen som trengs for å få en forståelse av hvordan ting rundt oss fungerer og er bygd opp. Dette vil forberede dem på fremtidige jobber.

 

For foreldre og skoleledere som lurer på når de skal begynne å introdusere barna for koding, hva anbefaler dere?

Marte: Vi setter ingen nedre aldersgrense for når barna bør lære seg å kode, og det er ingen tvil om at koding engasjerer og skaper nysgjerrighet hos barn allerede i barnehagealder. Men det vi tenker er essensielt i den sammenheng er at vi må være bevisste på hvordan koding introduseres og jobbes med. Vi må finne en god balanse mellom bruk av teknologi og konkreter for å styrke barnas forståelse. Det er her vår jobb med å forene pedagogikk, fag og digitale verktøy kommer inn.

 

Dette er et ganske nytt felt, så hvor kan man gå for å komme i gang?

Marit: Det finnes apper med tilhørende veiledninger som loser deg og elevene trygt gjennom koding steg for steg. Ett eksempel på det er Apples egen Swift Playgrounds som lærer elevene å mestre nivåer, oppgaver og konsepter for koding.

Et lite tips på veien: Bruk elevene som de ressursene de er. Det er garantert noen elever i klassen som allerede har kompetanse i å kode. Og hva gir vel mer læring enn om eleven selv forteller og forklarer til dine medelever – og deg?

På hvilken måte støtter koding opp om de overordnede målene i læreplanen?

Marte: Et viktig sitat er: «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt.»

I en verden som forandrer seg lynraskt, skal vi bidra til at fremtidige arbeidstakere har den kompetansen de trenger i et arbeidsmarked vi ikke vet hvordan ser ut. Vi vil ved bruk av koding trene elevene i grunnleggende ferdigheter og kompetanser som problemløsning, kritisk tenkning og samarbeid. Så sånn sett går det hånd-i-hånd, men på nye og ulike måter.

 

Det kan være vanskelig å se for seg fremtiden og hva som skjer 10-15 år frem i tid. Så hva er noen av fordelene dere ser koding har her og nå?

Marit: Fordelene med koding er at eleven blir utfordret til å skape, utforske, finne kreative løsninger, være løsningsorientert og hele tiden underveis i prosessen gjøre kritiske vurderinger. Dette er alle kompetanser som skolen skal legge til rette for. Ved bruk av koding i læringsøkta opplever vi elever, som med et smil om munnen, gyver løs på en utfordring, finner nye og spennende løsninger og ivrig forteller sine medelever hvordan oppgaven ble løst. Så at koding engasjerer og utvikler kompetanser er det ingen tvil om. Det er oppskriften på digital begeistring.

 

 

For utdanningssektoren

Et team av pedagogiske rådgivere. Her for å inspirere og støtte lærere og ledere.

Les mer >

 

Bloggen

Siste nytt og oppdatering, direkte fra Eplehuset.

Les mer >