Tilbake til Skole og utdanning

Læring for fremtiden.

 

Tilbake til Skole og utdanning

Læring for fremtiden.

 

Hvordan hver og en av oss lærer best er veldig individuelt. Vi trener ferdigheter på ulike måter og vi oppnår kompetanse på ulikt tidspunkt. Med det som utgangspunkt må vi ta i bruk ulike verktøy, variere arbeidsmetoder, lære på nye måter og tilpasse læringsopplevelser til hver enkelt elev i mye større grad. Eplehuset har i samarbeid med Telemark Toppidrett Ungdomsskole lagd en film som gir oss et genuint innblikk i dette.

 

 

Alle lærer forskjellig.

       På Telemark Toppidrett Ungdomsskole har vi en visjon som sier at med idrettsglede, læring og mestring utvikler vi hele menneske. For å få til dette må vi ha kompetente, kreative lærere som kan se elevene, tilrettelegge og utfordre dem. De må kunne bruke verktøy som gjør at elevene våre føler mestring på skolen. Vi satser mye på å gi våre lærere og elever digital kompetanse. Elevene våre skal til slutt ut i en jobb hvor nesten alle er avhengige av å kunne mestre noe med data og derfor må vi legge til rette for at de får denne kompetansen på skolen. Med bruk av iPad og digitale lærings-programmer ønsker vi å gi elevene det de trenger for å mestre fremtiden.    

- Kenneth Nilsen, rektor ved TTU

 

 

En stor takk til elever, lærere og ledelse ved Telemark Toppidrett ungdomsskole for at vi får ta del i - og dele deres hverdag.

 

 

Elever skal utvikle ferdigheter og kompetanser for fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Det å ha digital kompetanse er i dag en forutsetning for å kunne delta på disse arenaene. Vi i Eplehuset er opptatt av dette. Vi ønsker med vår erfaring og kompetanse utgjøre en forskjell i en elev- og lærers hverdag. Vi vil legge til rette for at elever får de beste forutsetningen for å skape, utforske, være kreativ, reflektere, mestre og lære på best mulig måte. Lærerne vil ved å bruke varierte arbeidsmetoder og verktøy inspirere og engasjere på en slik måte at elever lærer å lære, utvikle nødvendige ferdigheter og bygge fremtidens kompetanser over tid.

Marit
Fagansvarlig utdanning i Eplehuset