Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

 

 

 

 

Pedagogisk opplæring

Som helhetlig utdanningspartner tilbyr vi pedagogisk opplæring i bruk av digitale verktøy til elever og lærere. Det vi ønsker er å hjelpe lærere til å øke sin kompetanse ved bruk av teknologi i undervisningen, slik at elevene får det beste utgangspunktet for læring og utvikling.

 

 

Pedagogisk opplæring

Som helhetlig utdanningspartner tilbyr vi pedagogisk opplæring i bruk av digitale verktøy til elever og lærere. Det vi ønsker er å hjelpe lærere til å øke sin kompetanse ved bruk av teknologi i undervisningen, slik at elevene får det beste utgangspunktet for læring og utvikling.

 

Pedagogisk opplæring

 

 

 

Lærerens betydning

Nøkkelen og essensen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

Bruk av teknologi i skolehverdagen åpner for både nye måte å lære på og muligheter for å videreutvikle undervisningspraksisen. LÆREREN er fremdeles ELEVENS VIKTIGSTE RESSURS i læringsprosessen. Det er de som skal skape god relasjon med elevene og etablere et godt miljø for læring. Når det er gjort kan mye læring skje. Det digitale verktøyet skal støtte elevers læring og for å få det til må vi med vår opplæring sikre at lærerne har den nødvendige kompetanse i å bruke teknologien på en pedagogisk måte. Dette gjør vi i opplæringen ved å reflektere rundt teknologiens betydning knyttet til lærerrollen, klasseledelse, underveisvurdering og kommunikasjon med elevene.

Vi mener at læreren evne til å adaptere digitale verktøy i læreprosessen er selve essensen for å lykkes med digital UNDERVISNINGSPRAKSIS. For at lærerne skal lykkes med det trenger de å se hvordan verktøyet kan settes i sammenheng med det elevene skal lære. I vår opplæring bygger vi broa mellom kunnskapen som skal læres, ferdighetene som skal trenes og det digitale verktøyet.

 

 

Lærerens betydning

Nøkkelen og essensen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

Bruk av teknologi i skolehverdagen åpner for både nye måte å lære på og muligheter for å videreutvikle undervisningspraksisen. LÆREREN er fremdeles ELEVENS VIKTIGSTE RESSURS i læringsprosessen. Det er de som skal skape god relasjon med elevene og etablere et godt miljø for læring. Når det er gjort kan mye læring skje. Det digitale verktøyet skal støtte elevers læring og for å få det til må vi med vår opplæring sikre at lærerne har den nødvendige kompetanse i å bruke teknologien på en pedagogisk måte. Dette gjør vi i opplæringen ved å reflektere rundt teknologiens betydning knyttet til lærerrollen, klasseledelse, underveisvurdering og kommunikasjon med elevene.

Vi mener at læreren evne til å adaptere digitale verktøy i læreprosessen er selve essensen for å lykkes med digital UNDERVISNINGSPRAKSIS. For at lærerne skal lykkes med det trenger de å se hvordan verktøyet kan settes i sammenheng med det elevene skal lære. I vår opplæring bygger vi broa mellom kunnskapen som skal læres, ferdighetene som skal trenes og det digitale verktøyet.

 

 

Lærerens betydning

Nøkkelen og essensen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

I vår inspirerende opplæring tar vi utgangspunkt i det som vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte den læringen vi ønsker å oppnå i arbeidet med elevenes læring. Vi legger vekt på at elevene og lærerne skal være aktive i læringsopplevelsen ved å selv får utforske, skape og erfare i samhandling med andre. Vi vet at det at å være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på.

Vår pedagogiske opplæring er basert på fagenes kjerneelementer, tverrfaglige tema, underveisvurdering, grunnleggende ferdigheter, og kompetansemål fra Læreplanverket. Gjennom engasjerende læringsopplevelser jobber vi med å innhente kunnskap, trene ferdigheter, for å oppnå den ønskede kompetansen.

Lærerne får opplæring i hvordan de kan tilnærme seg læring på og etablere ny undervisningspraksis ved bruk av digitale verktøy. De får også innsikt i hvordan det digitale verktøyet kan være en betydningsfull støtte i arbeidet med å blant annet inspirere til kreativitet, få elevene aktive i egen læring og tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.

 

 

 

 

Elevens læring

Alle elever er fulle av kreativitet og lærer best ved å være aktive i egen læringsprosess.

Alle elever er fulle av KREATIVITET. Å stimulere den evnen er noe av det viktigste og mest spennende en lærer kan gjøre.

Med en iPad kan elevene få i oppgave å lage en video i Clips, der de skal presentere et tema ved hjelp av rollespill eller ta en tur i skolegården og ta bilder av ulike insekter og beskrive disse i en bok i Pages eller lage en video i iMovie. Videre kan de komponere melodier som passer til teksten eller videoen i Garageband. Elevene kan også bruke iPaden til å tegne i Sketches School, lage en podcast i Garageband eller en animasjonsfilm i PuppetPals. Læringsopplevelsene inneholder varierte oppgaver der elevene kan uttrykke seg på ulike måter og være kreativ. Kreativiteten gjør elevene i bedre stand til å se muligheter og løse utfordringer.

 

 

Elevens læring

Alle elever er fulle av kreativitet og lærer best ved å være aktive i egen læringsprosess.

Alle elever er fulle av KREATIVITET. Å stimulere den evnen er noe av det viktigste og mest spennende en lærer kan gjøre.

Med en iPad kan elevene få i oppgave å lage en video i Clips, der de skal presentere et tema ved hjelp av rollespill eller ta en tur i skolegården og ta bilder av ulike insekter og beskrive disse i en bok i Pages eller lage en video i iMovie. Videre kan de komponere melodier som passer til teksten eller videoen i Garageband. Elevene kan også bruke iPaden til å tegne i Sketches School, lage en podcast i Garageband eller en animasjonsfilm i PuppetPals. Læringsopplevelsene inneholder varierte oppgaver der elevene kan uttrykke seg på ulike måter og være kreativ. Kreativiteten gjør elevene i bedre stand til å se muligheter og løse utfordringer.

 

Elevens læring

Alle elever er fulle av kreativitet og lærer best ved å være aktive i egen læringsprosess.

Alle elever er fulle av KREATIVITET. Å stimulere den evnen er noe av det viktigste og mest spennende en lærer kan gjøre.

Med en iPad kan elevene få i oppgave å lage en video i Clips, der de skal presentere et tema ved hjelp av rollespill eller ta en tur i skolegården og ta bilder av ulike insekter og beskrive disse i en bok i Pages eller lage en video i iMovie. Videre kan de komponere melodier som passer til teksten eller videoen i Garageband. Elevene kan også bruke iPaden til å tegne i Sketches School, lage en podcast i Garageband eller en animasjonsfilm i PuppetPals. Læringsopplevelsene inneholder varierte oppgaver der elevene kan uttrykke seg på ulike måter og være kreativ. Kreativiteten gjør elevene i bedre stand til å se muligheter og løse utfordringer.

 

 

 

«Noen barn og unge har utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte. Da er det utrolig kjekt å se i praksis hvordan god bruk av læringsbrettet bidrar til at elever med ulike forutsetninger og læringsstiler opplever mestring. Læringsbrettet gjør tilpasset opplæring lettere og ikke minst mindre synlig.

Vi erfarer for eksempel at elever som sliter med skrivevansker, får unnagjort arbeidet like raskt som sine medelever ved hjelp av funksjonen Diktering. Dette gjør at elevene får lik mulighet til å vise sin forståelse.»

Marte, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Noen barn og unge har utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte. Da er det utrolig kjekt å se i praksis hvordan god bruk av læringsbrettet bidrar til at elever med ulike forutsetninger og læringsstiler opplever mestring. Læringsbrettet gjør tilpasset opplæring lettere og ikke minst mindre synlig.

Vi erfarer for eksempel at elever som sliter med skrivevansker, får unnagjort arbeidet like raskt som sine medelever ved hjelp av funksjonen Diktering. Dette gjør at elevene får lik mulighet til å vise sin forståelse.»

Marte, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Noen barn og unge har utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte. Da er det utrolig kjekt å se i praksis hvordan god bruk av læringsbrettet bidrar til at elever med ulike forutsetninger og læringsstiler opplever mestring. Læringsbrettet gjør tilpasset opplæring lettere og ikke minst mindre synlig.

Vi erfarer for eksempel at elever som sliter med skrivevansker, får unnagjort arbeidet like raskt som sine medelever ved hjelp av funksjonen Diktering. Dette gjør at elevene får lik mulighet til å vise sin forståelse.»

Marte, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

 

 

 

Vi vet at elevene lærer best ved å være AKTIV I EGEN LÆRINGSPROSESS.  Elevene skal være aktive ved at de får skape, utforske og lærer å lære. Dette fordrer at læringsopplevelsene lærerne lager inspirerer til kreativitet, er åpne og varierte. Resultatet er at elevene kan få uttrykt seg på ulike måter og trent mange ferdigheter via tankekart, multimodale tekster, video og musikk.

Å være aktiv i egen læringsprosess handler også om å veilede elevene i og gi de gode strategier for hvordan de lærer best. Med iPad kan elevene systematisere informasjon og kunnskap i tankekart, annotere i pdf-er eller notere og systematisere ved å skrive og tegne i Sketches School.

Vi har stor bruk av produksjonsapper som gir lærerne mulighet til å enkelt variere undervisningen og lar elevene være aktive i egen læringsprosess. Det å kunne lære seg å lære vil være en ettertraktet ferdighet i fremtidige yrker, og noe vi vektlegger i opplæringen.

 

 

Vi vet at elevene lærer best ved å være AKTIV I EGEN LÆRINGSPROSESS.  Elevene skal være aktive ved at de får skape, utforske og lærer å lære. Dette fordrer at læringsopplevelsene lærerne lager inspirerer til kreativitet, er åpne og varierte. Resultatet er at elevene kan få uttrykt seg på ulike måter og trent mange ferdigheter via tankekart, multimodale tekster, video og musikk.

Å være aktiv i egen læringsprosess handler også om å veilede elevene i og gi de gode strategier for hvordan de lærer best. Med iPad kan elevene systematisere informasjon og kunnskap i tankekart, annotere i pdf-er eller notere og systematisere ved å skrive og tegne i Sketches School.

Vi har stor bruk av produksjonsapper som gir lærerne mulighet til å enkelt variere undervisningen og lar elevene være aktive i egen læringsprosess. Det å kunne lære seg å lære vil være en ettertraktet ferdighet i fremtidige yrker, og noe vi vektlegger i opplæringen.

 

 

Vi vet at elevene lærer best ved å være AKTIV I EGEN LÆRINGSPROSESS.  Elevene skal være aktive ved at de får skape, utforske og lærer å lære. Dette fordrer at læringsopplevelsene lærerne lager inspirerer til kreativitet, er åpne og varierte. Resultatet er at elevene kan få uttrykt seg på ulike måter og trent mange ferdigheter via tankekart, multimodale tekster, video og musikk.

Å være aktiv i egen læringsprosess handler også om å veilede elevene i og gi de gode strategier for hvordan de lærer best. Med iPad kan elevene systematisere informasjon og kunnskap i tankekart, annotere i pdf-er eller notere og systematisere ved å skrive og tegne i Sketches School.

Vi har stor bruk av produksjonsapper som gir lærerne mulighet til å enkelt variere undervisningen og lar elevene være aktive i egen læringsprosess. Det å kunne lære seg å lære vil være en ettertraktet ferdighet i fremtidige yrker, og noe vi vektlegger i opplæringen.

 

 

 

 

«Vi opplever at elevene i større grad får mulighet til å være selv mer aktive deltakere i egen kunnskapskonstruksjon. Bruk av eksempelvis forklaringsfilmer laget av både lærer og elev, gir alle elever lik mulighet på tilgang til gjennomgang av fagstoff. Vi erfarer for eksempel at 8. klassinger som lager forklaringsfilmer i matematikk, får en dypere forståelse av fagstoffet. I tillegg blir det lettere for oss å gi tilbake- og fremovermeldinger på arbeidet, da elevenes kunnskap blir lettere tilgjengelig for oss.»

Inger Lise, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Vi opplever at elevene i større grad får mulighet til å være selv mer aktive deltakere i egen kunnskapskonstruksjon. Bruk av eksempelvis forklaringsfilmer laget av både lærer og elev, gir alle elever lik mulighet på tilgang til gjennomgang av fagstoff. Vi erfarer for eksempel at 8. klassinger som lager forklaringsfilmer i matematikk, får en dypere forståelse av fagstoffet. I tillegg blir det lettere for oss å gi tilbake- og fremovermeldinger på arbeidet, da elevenes kunnskap blir lettere tilgjengelig for oss.»

Inger Lise, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

«Vi opplever at elevene i større grad får mulighet til å være selv mer aktive deltakere i egen kunnskapskonstruksjon. Bruk av eksempelvis forklaringsfilmer laget av både lærer og elev, gir alle elever lik mulighet på tilgang til gjennomgang av fagstoff. Vi erfarer for eksempel at 8. klassinger som lager forklaringsfilmer i matematikk, får en dypere forståelse av fagstoffet. I tillegg blir det lettere for oss å gi tilbake- og fremovermeldinger på arbeidet, da elevenes kunnskap blir lettere tilgjengelig for oss.»

Inger Lise, Pedagogisk veileder i Eplehuset

 

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi hjelper lærere å tilnærme seg læring på nye måter og styrke undervisningspraksisen.

I vår inspirerende opplæring tar vi utgangspunkt i det som vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte den læringen vi ønsker å oppnå i arbeidet med elevenes læring. Vi legger vekt på at elevene og lærerne skal være aktive i læringsopplevelsen ved å selv får utforske, skape og erfare i samhandling med andre. Vi vet at det at å være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på.

Vår pedagogiske opplæring er basert på fagenes kjerneelementer, tverrfaglige tema, underveisvurdering, grunnleggende ferdigheter, og kompetansemål fra Læreplanverket. Gjennom engasjerende læringsopplevelser jobber vi med å innhente kunnskap, trene ferdigheter, for å oppnå den ønskede kompetansen.

Lærerne får opplæring i hvordan de kan tilnærme seg læring på og etablere ny undervisningspraksis ved bruk av digitale verktøy. De får også innsikt i hvordan det digitale verktøyet kan være en betydningsfull støtte i arbeidet med å blant annet inspirere til kreativitet, få elevene aktive i egen læring og tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi hjelper lærere å tilnærme seg læring på nye måter og styrke undervisningspraksisen.

I vår inspirerende opplæring tar vi utgangspunkt i det som vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte den læringen vi ønsker å oppnå i arbeidet med elevenes læring. Vi legger vekt på at elevene og lærerne skal være aktive i læringsopplevelsen ved å selv får utforske, skape og erfare i samhandling med andre. Vi vet at det at å være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på.

Vår pedagogiske opplæring er basert på fagenes kjerneelementer, tverrfaglige tema, underveisvurdering, grunnleggende ferdigheter, og kompetansemål fra Læreplanverket. Gjennom engasjerende læringsopplevelser jobber vi med å innhente kunnskap, trene ferdigheter, for å oppnå den ønskede kompetansen.

Lærerne får opplæring i hvordan de kan tilnærme seg læring på og etablere ny undervisningspraksis ved bruk av digitale verktøy. De får også innsikt i hvordan det digitale verktøyet kan være en betydningsfull støtte i arbeidet med å blant annet inspirere til kreativitet, få elevene aktive i egen læring og tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.

 

 

Hvordan jobber Eplehuset?

Vi hjelper lærere å tilnærme seg læring på nye måter og fornye undervisningspraksisen.

I vår inspirerende opplæring tar vi utgangspunkt i det som vi vet gir læring, og synliggjør hvordan teknologien kan støtte den læringen vi ønsker å oppnå i arbeidet med elevenes læring. Vi legger vekt på at elevene og lærerne skal være aktive i læringsopplevelsen ved å selv får utforske, skape og erfare i samhandling med andre. Vi vet at det at å være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på.

Vår pedagogiske opplæring er basert på fagenes kjerneelementer, tverrfaglige tema, underveisvurdering, grunnleggende ferdigheter, og kompetansemål fra Læreplanverket. Gjennom engasjerende læringsopplevelser jobber vi med å innhente kunnskap, trene ferdigheter, for å oppnå den ønskede kompetansen.

Lærerne får opplæring i hvordan de kan tilnærme seg læring på og etablere ny undervisningspraksis ved bruk av digitale verktøy. De får også innsikt i hvordan det digitale verktøyet kan være en betydningsfull støtte i arbeidet med å blant annet inspirere til kreativitet, få elevene aktive i egen læring og tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.

 

 

 

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi tilbyr tre pedagogiske opplæringer.

 

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi tilbyr tre pedagogiske opplæringer.

 

Hva tilbyr Eplehuset?

Vi tilbyr tre pedagogiske opplæringer.

 

1. Kjerneopplæring med iPad.

Passer for: Dere som går 1:1 med iPad og ønsker å komme godt i gang.

Opplæringen av lærere og assistenter gjennomføres av pedagogisk veileder fra Eplehuset og går over to dager. I tillegg til opplæring med lærere og assistenter gjennomfører vi to dager modellering med elevene. Gjennom modellering av læringsopplevelser får elevene og lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Vi veileder samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

Vi gjennomfører også opplæring med foreldre der vi viser hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene får et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling og hva de som foreldre kan bidra med.

La oss kontakte deg for kjerneopplæring >

1. Kjerneopplæring med iPad.

Passer for: Dere som går 1:1 med iPad og ønsker å komme godt i gang.

Opplæringen av lærere og assistenter gjennomføres av pedagogisk veileder fra Eplehuset og går over to dager. I tillegg til opplæring med lærere og assistenter gjennomfører vi to dager modellering med elevene. Gjennom modellering av læringsopplevelser får elevene og lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Vi veileder samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

Vi gjennomfører også opplæring med foreldre der vi viser hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene får et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling og hva de som foreldre kan bidra med.

La oss kontakte deg for kjerneopplæring >

1. Kjerneopplæring med iPad.

Passer for: Dere som går 1:1 med iPad og ønsker å komme godt i gang.

Opplæringen av lærere og assistenter gjennomføres av pedagogisk veileder fra Eplehuset og går over to dager. I tillegg til opplæring med lærere og assistenter gjennomfører vi to dager modellering med elevene. Gjennom modellering av læringsopplevelser får elevene og lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Vi veileder samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

Vi gjennomfører også opplæring med foreldre der vi viser hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene får et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling og hva de som foreldre kan bidra med.

La oss kontakte deg for kjerneopplæring

 

 

2. Opplæring i dybdelæring via digital Storyline-metode

Passer for: Dere som bruker iPad til daglig i læringsarbeidet sammen med elevene, og lurer på hvordan dere skal få til dette med dybdelæring.

Selve Storylinen-metoden handler om at elevene utformer fortellingen (Story) og lærerne er de som setter rammene (line), derav navnet Storyline. Lærerne blir godt introdusert for Storyline-metoden der de blant annet skal skape personer, etablere miljø, opprette hendelser og stille gode nøkkelspørsmål som skaper nysgjerrighet og undring hos elevene. Alt dette settes i sammenheng med kompetansemål og dybdelæring knyttet til Læreplanen.

Opplæring i digital Storyline-metode gjennomføres med lærer og går over to hele dager. Det blir to praktiske dager der lærerne jobber seg gjennom en digital Storyline og samtidig lager sin egen, som de gjennomføre med egne elever.

La oss kontakte deg for dybdeopplæring >

2. Opplæring i dybdelæring via digital Storyline-metode

Passer for: Dere som bruker iPad til daglig i læringsarbeidet sammen med elevene, og lurer på hvordan dere skal få til dette med dybdelæring.

Selve Storylinen-metoden handler om at elevene utformer fortellingen (Story) og lærerne er de som setter rammene (line), derav navnet Storyline. Lærerne blir godt introdusert for Storyline-metoden der de blant annet skal skape personer, etablere miljø, opprette hendelser og stille gode nøkkelspørsmål som skaper nysgjerrighet og undring hos elevene. Alt dette settes i sammenheng med kompetansemål og dybdelæring knyttet til Læreplanen.

Opplæring i digital Storyline-metode gjennomføres med lærer og går over to hele dager. Det blir to praktiske dager der lærerne jobber seg gjennom en digital Storyline og samtidig lager sin egen, som de gjennomføre med egne elever.

La oss kontakte deg for dybdeopplæring >

2. Opplæring i dybdelæring via digital Storyline-metode

Passer for: Dere som bruker iPad til daglig i læringsarbeidet sammen med elevene, og lurer på hvordan dere skal få til dette med dybdelæring.

Selve Storylinen-metoden handler om at elevene utformer fortellingen (Story) og lærerne er de som setter rammene (line), derav navnet Storyline. Lærerne blir godt introdusert for Storyline-metoden der de blant annet skal skape personer, etablere miljø, opprette hendelser og stille gode nøkkelspørsmål som skaper nysgjerrighet og undring hos elevene. Alt dette settes i sammenheng med kompetansemål og dybdelæring knyttet til Læreplanen.

Opplæring i digital Storyline-metode gjennomføres med lærer og går over to hele dager. Det blir to praktiske dager der lærerne jobber seg gjennom en digital Storyline og samtidig lager sin egen, som de gjennomføre med egne elever.

La oss kontakte deg for dybdeopplæring

 

 

3. Smartboard + iPad.

Passer for: Dere som bruker Smartboard og iPad i læringen og lurer på hvordan kombinere det beste av det beste i to sterke digitale verktøy.

I MODUL 1 tar vi for oss SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner. Her ser vi nærmere på hvordan vi kan bruke de innebygde funksjonene som allerede er i skjermen, til å fremme læring. Gjennom læringsopplevelser viser vi eksempler på hvordan skjermen kan brukes i en undervisningsøkt fra A til Å. Den tekniske opplæringen skjer dermed implisitt ved at fokuset ligger på den pedagogiske bruken av skjermen. I løpet av kurset vil deltakerne også få hands-on aktiviteter samt bli introdusert for den pedagogiske programvaren.
 
I MODUL 2 tar vi for oss selve programvaren, SMART Learning Suite Online (SLSO). Løsningen er skybasert og her kan man enkelt tilrettelegge for interaktive undervisningsøkter, spillbaserte oppgaver og samhandling fra hvilken som helst enhet. Gjennom modellering av læringsopplevelser får deltakerene opplæring i progamvaren SMART learning suite online samt praktisk erfare hvordan en undervisningstime vil se ut. Det vil også bli lagt opp til en workshop hvor lærerne skal utarbeide eget undervisningsmateriale i grupper. På denne måten vil dere få et sett med pedagogiske verktøy, slik at aktiv læring og samhandling i klasserommet ivaretas.

La oss kontakte deg for Smartboard + iPad >

3. Smartboard + iPad.

Passer for: Dere som bruker Smartboard og iPad i læringen og lurer på hvordan kombinere det beste av det beste i to sterke digitale verktøy.

I MODUL 1 tar vi for oss SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner. Her ser vi nærmere på hvordan vi kan bruke de innebygde funksjonene som allerede er i skjermen, til å fremme læring. Gjennom læringsopplevelser viser vi eksempler på hvordan skjermen kan brukes i en undervisningsøkt fra A til Å. Den tekniske opplæringen skjer dermed implisitt ved at fokuset ligger på den pedagogiske bruken av skjermen. I løpet av kurset vil deltakerne også få hands-on aktiviteter samt bli introdusert for den pedagogiske programvaren.
 
I MODUL 2 tar vi for oss selve programvaren, SMART Learning Suite Online (SLSO). Løsningen er skybasert og her kan man enkelt tilrettelegge for interaktive undervisningsøkter, spillbaserte oppgaver og samhandling fra hvilken som helst enhet. Gjennom modellering av læringsopplevelser får deltakerene opplæring i progamvaren SMART learning suite online samt praktisk erfare hvordan en undervisningstime vil se ut. Det vil også bli lagt opp til en workshop hvor lærerne skal utarbeide eget undervisningsmateriale i grupper. På denne måten vil dere få et sett med pedagogiske verktøy, slik at aktiv læring og samhandling i klasserommet ivaretas.

La oss kontakte deg for Smartboard + iPad >

3. Smartboard + iPad.

Passer for: Dere som bruker Smartboard og iPad i læringen og lurer på hvordan kombinere det beste av det beste i to sterke digitale verktøy.

I MODUL 1 tar vi for oss SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner. Her ser vi nærmere på hvordan vi kan bruke de innebygde funksjonene som allerede er i skjermen, til å fremme læring. Gjennom læringsopplevelser viser vi eksempler på hvordan skjermen kan brukes i en undervisningsøkt fra A til Å. Den tekniske opplæringen skjer dermed implisitt ved at fokuset ligger på den pedagogiske bruken av skjermen. I løpet av kurset vil deltakerne også få hands-on aktiviteter samt bli introdusert for den pedagogiske programvaren.
 
I MODUL 2 tar vi for oss selve programvaren, SMART Learning Suite Online (SLSO). Løsningen er skybasert og her kan man enkelt tilrettelegge for interaktive undervisningsøkter, spillbaserte oppgaver og samhandling fra hvilken som helst enhet. Gjennom modellering av læringsopplevelser får deltakerene opplæring i progamvaren SMART learning suite online samt praktisk erfare hvordan en undervisningstime vil se ut. Det vil også bli lagt opp til en workshop hvor lærerne skal utarbeide eget undervisningsmateriale i grupper. På denne måten vil dere få et sett med pedagogiske verktøy, slik at aktiv læring og samhandling i klasserommet ivaretas.

La oss kontakte deg for Smartboard + iPad


 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

 

Kontakt oss

Vi er her for deg.

Våre pedagogiske rådgivere vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning - og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat