Tilbake til Læringsressurser

Menneskekroppen.

Visualiser mer for elevene  - forsterk læringen.


1. Inspirer.

Lag et tankekart der du skriver ned alt det elevene vet og tenker på når de hører ordet menneskekroppen. Til dette arbeidet kan apper som Kidspiration, Mindomo eller iThoughts benyttes. Systematisere ord og begrep i tankekartet og sett begrepene i sammenheng med emnet menneskekroppen.

Kjerneelementer: Indre og ytre deler av kroppen, skjelett, muskler, fordøyelsessystemet, hjerte- og lungesystemet, nervesystem og hormonsystem.

Still spørsmål som skaper nysgjerrighet:

  • Kan du drikke vann om du står på hodet?
  • Hvordan hadde kroppen sett ut om vi ikke hadde hatt muskler?

Opplev menneskekroppen ved bruk av appen Complete Anatomy 2018 . Ta elevene med på en rundtur i menneskekroppen der du snakker om begrepene dere noterte og sorterte i tankekartet. I samtalen med elevene, setter du begrepene i sammenheng med hverandre.


 

2. Utforske

Elevene lærer best ved å utforske og gjøre selv. Sjekk ut hva elevene vil lære mer om menneskekroppen. Tilpasse opplæringen til hver enkelt elev ved å la elevene fordype seg i det som engasjerer dem.

«La elevene i få utforske menneskekroppen i flerlags animerte 3D-modeller.»

La elevene ta bilder, lese tekst og se film om emnet som engasjerer dem. På forhand kreves det at du har funnet gode ressurser elevene kan bruke som bøker, nettsider og videoer som er med på å forsterke læringsopplevelsen og øke forståelsen. Sjekk gjerne ut siden vår Augmented Reality (AR), hvor vi viser en rekke ulike AR-apper som knytter virtuelle objekter og den virkelige verden sømløst sammen, blant annet for å utforske menneskekroppen.

 


 

3. Dele.

Når elevene har økt forståelsen om emnet får de oppgaver å velge mellom, slik at de kan vise hva de har lært.

Elevene kan lage en video i iMovie der de forteller om kjerneelementene og illustrerer ved hjelp av bilder og egne forklaringsvideoer. Elevene kan lage multimodale og interaktive bøker i Pages om det som interesserer dem om menneskekroppen. Lær elevene å bruke Split Screen, slik at de kan jobbe mer effektivt. Elevene kan bruke appen Lydopptak der de beskriver hva de har sett og lært.

Som avslutning kan du få elevene til å gjøre en vurdering av:

  • Hva har jeg lært?
  • Hva lærte jeg som jeg kan bruke i andre emner?