Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

Din utdanningspartner

Den digitale skolen

Begeistrede lærere og elever bruker i dag hver sin iPad som del av undervisningen i Altaskolen. Les hvordan skoleledere og lærere i Alta kommune, sammen med Eplehusets Utdannings-team, har fått handlingsplaner og kompetansen til å imøtekomme kompetansemålene i Lærerplanverket.

Den digitale skolen

Begeistrede lærere og elever bruker i dag hver sin iPad som del av undervisningen i Altaskolen. Les hvordan skoleledere og lærere i Alta kommune, sammen med Eplehusets Utdannings-team, har fått handlingsplaner og kompetansen til å imøtekomme kompetansemålene i Lærerplanverket.

Den digitale skolen

Begeistrede lærere og elever bruker i dag hver sin iPad som del av undervisningen i Altaskolen. Les hvordan skoleledere og lærere i Alta kommune, sammen med Eplehusets Utdannings-team, har fått handlingsplaner og kompetansen til å imøtekomme kompetansemålene i Lærerplanverket.

 

En ny hverdag med iPad

Ikke i stedet for, men i tillegg.

Siden begynnelsen av 2021, og etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring med Eplehusets Utdannings-team, har lærere og elever i Altaskolen tatt i bruk et helt nytt verkøy i klasserommet, nemlig iPad. Eller "læringsbrettet" som lærerne varmt kaller det. Av flere gode grunner.

Tidstyver som det å kopiere opp alt av materiell til elevene er eliminert. Den tiden bruker de nå på undervisning som de kan starte med bare et tastetrykk. Læringsbrettet åpner også opp for helt nye måter å undervise på, og gjør det enklere å tilrettelegge.

 

En ny hverdag med iPad

Ikke i stedet for, men i tillegg.

Siden begynnelsen av 2021, og etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring med Eplehusets Utdannings-team, har lærere og elever i Altaskolen tatt i bruk et helt nytt verkøy i klasserommet, nemlig iPad. Eller "læringsbrettet" som lærerne varmt kaller det. Av flere gode grunner.

Tidstyver som det å kopiere opp alt av materiell til elevene er eliminert. Den tiden bruker de nå på undervisning som de kan starte med bare et tastetrykk. Læringsbrettet åpner også opp for helt nye måter å undervise på, og gjør det enklere å tilrettelegge.

 

En ny hverdag med iPad

Ikke i stedet for, men i tillegg.

Siden begynnelsen av 2021, og etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring med Eplehusets Utdannings-team, har lærere og elever i Altaskolen tatt i bruk et helt nytt verkøy i klasserommet, nemlig iPad. Eller "læringsbrettet" som lærerne varmt kaller det. Av flere gode grunner.

Tidstyver som det å kopiere opp alt av materiell til elevene er eliminert. Den tiden bruker de nå på undervisning som de kan starte med bare et tastetrykk. Læringsbrettet åpner også opp for helt nye måter å undervise på, og gjør det enklere å tilrettelegge.

 

Video: Astrid Sommarset-Krogh

For lærere som Elisabeth Sivertsen Nilsen har iPaden med dette bidratt til en helt ny hverdag: Før og etter læringsbrettet. Fra det mer tradisjonelle klasserommet kombinerer de nå undervisningen med blant annet komponering av musikk, bruk av tegneprogrammer, og elever lager filmer og bøker.
 

- Vi bruker ikke læringsbrettet hele dagen, men vi bruker det en god del. Vi bruker det som et verktøy og det er viktig å huske på at læringsbrettet ikke er i stedet for, men i tillegg. Den gir oss mange muligheter i undervisningen, og det er enkelt for oss lærere å nå hver enkelt elev.

Elisabeth Sivertsen Nilsen, lærer 6. trinn

 

For lærere som Elisabeth Sivertsen Nilsen har iPaden med dette bidratt til en helt ny hverdag: Før og etter læringsbrettet. Fra det mer tradisjonelle klasserommet kombinerer de nå undervisningen med blant annet komponering av musikk, bruk av tegneprogrammer, og elever lager filmer og bøker.
 

- Vi bruker ikke læringsbrettet hele dagen, men vi bruker det en god del. Vi bruker det som et verktøy og det er viktig å huske på at læringsbrettet ikke er i stedet for, men i tillegg. Den gir oss mange muligheter i undervisningen, og det er enkelt for oss lærere å nå hver enkelt elev.

Elisabeth Sivertsen Nilsen, lærer 6. trinn

 

For lærere som Elisabeth Sivertsen Nilsen har iPaden med dette bidratt til en helt ny hverdag: Før og etter læringsbrettet. Fra det mer tradisjonelle klasserommet kombinerer de nå undervisningen med blant annet komponering av musikk, bruk av tegneprogrammer, og elever lager filmer og bøker.

- Vi bruker ikke læringsbrettet hele dagen, men vi bruker det en god del. Vi bruker det som et verktøy og det er viktig å huske på at læringsbrettet ikke er i stedet for, men i tillegg. Den gir oss mange muligheter i undervisningen, og det er enkelt for oss lærere å nå hver enkelt elev.

Elisabeth Sivertsen Nilsen, lærer 6. trinn

 

 Alle elevene har fått

utdelt hver sin iPad. 

 

Karen Meland Pedersen, lærer i Saga skole med over 20 års erfaring, forteller også at iPad på en bedre måte nå enn før gir flere muligheter til å utvide klasserommet og tilpasse undervisningen. Eksempel på dette finner vi i en av timene hennes, der hun ba elevene om å gå ut og ta bilde av en vegg på skolen. Deretter skulle elevene med hjelp av iPaden dekorere veggen slik de ønsket at skolen skulle se ut (se bilde under).
 

- Dette engasjerte elevene og det ble laget utrolig mange flotte bilder. Elevene drømte seg bort i muligheten til å dekorere skolen selv, smiler hun og påpeker at dette er fremtiden, enten man vil det eller ikke. Og det gir mange spennende muligheter i skolehvedagen.

Karen Meland Pedersen, lærer i Altaskolen

 

Karen Meland Pedersen, lærer i Saga skole med over 20 års erfaring, forteller også at iPad på en bedre måte nå enn før gir flere muligheter til å utvide klasserommet og tilpasse undervisningen. Eksempel på dette finner vi i en av timene hennes, der hun ba elevene om å gå ut og ta bilde av en vegg på skolen. Deretter skulle elevene med hjelp av iPaden dekorere veggen slik de ønsket at skolen skulle se ut (se bilde under).
 

- Dette engasjerte elevene og det ble laget utrolig mange flotte bilder. Elevene drømte seg bort i muligheten til å dekorere skolen selv, smiler hun og påpeker at dette er fremtiden, enten man vil det eller ikke. Og det gir mange spennende muligheter i skolehvedagen.

Karen Meland Pedersen, lærer i Altaskolen

 

Karen Meland Pedersen, lærer i Saga skole med over 20 års erfaring, forteller også at iPad på en bedre måte nå enn før gir flere muligheter til å utvide klasserommet og tilpasse undervisningen. Eksempel på dette finner vi i en av timene hennes, der hun ba elevene om å gå ut og ta bilde av en vegg på skolen. Deretter skulle elevene med hjelp av iPaden dekorere veggen slik de ønsket at skolen skulle se ut (se bilde under).

- Dette engasjerte elevene og det ble laget utrolig mange flotte bilder. Elevene drømte seg bort i muligheten til å dekorere skolen selv, smiler hun og påpeker at dette er fremtiden, enten man vil det eller ikke. Og det gir mange spennende muligheter i skolehvedagen.

Karen Meland Pedersen, lærer i Altaskolen

 

Video: Astrid Sommarset-Krogh

 

 

 

Digital strategi

Det handler om mer enn digitale verktøy.

Så hvordan har Altaskolen kommet hit? I Alta kommune har de vært veldig tydelige på at der hvor de skal være med på å støtte den digitale utviklingen for å gi barn og unge et godt utgangspunkt for videre i livet, så holder det ikke å kun investere i nettbrett, smarttavler og apper. Om skolene skal lykkes med digitalisering handler det om hvordan teknologien skal brukes. At teknologien skal brukes til å "fornye, forenkle og forbedre".
 

- Digital pedagogikk handler minst like mye om mulighetene for elevaktiv undervisning som fremmer slikt som dybdelæring, samhandling, elevmedvirkning, språktutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet."

Kilde: Alta kommunes digitale strategi
 

Parallelt med innkjøp av digitale verktøy uttarbeidet derfor Alta kommune en overordnet digital strategi som skal sikre at nye digitale verktøy brukes på en målrettet og innovativ måte, for å støtte læringsarbeidet i klasserommet og i barnehagen.

Og tok kontakt med Eplehuset for å få hjelp til å nå strategi og imøtekomme kompetansemålene i Læreplanverket.

 

 

Digital strategi

Det handler om mer enn digitale verktøy.

Så hvordan har Altaskolen kommet hit? I Alta kommune har de vært veldig tydelige på at der hvor de skal være med på å støtte den digitale utviklingen for å gi barn og unge et godt utgangspunkt for videre i livet, så holder det ikke å kun investere i nettbrett, smarttavler og apper. Om skolene skal lykkes med digitalisering handler det om hvordan teknologien skal brukes. At teknologien skal brukes til å "fornye, forenkle og forbedre".
 

- Digital pedagogikk handler minst like mye om mulighetene for elevaktiv undervisning som fremmer slikt som dybdelæring, samhandling, elevmedvirkning, språktutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet."

Kilde: Alta kommunes digitale strategi
 

Parallelt med innkjøp av digitale verktøy uttarbeidet derfor Alta kommune en overordnet digital strategi som skal sikre at nye digitale verktøy brukes på en målrettet og innovativ måte, for å støtte læringsarbeidet i klasserommet og i barnehagen.

Og tok kontakt med Eplehuset for å få hjelp til å nå strategi og imøtekomme kompetansemålene i Læreplanverket.

 

 

Digital strategi

Det handler om mer enn digitale verktøy.

Så hvordan har Altaskolen kommet hit? I Alta kommune har de vært veldig tydelige på at der hvor de skal være med på å støtte den digitale utviklingen for å gi barn og unge et godt utgangspunkt for videre i livet, så holder det ikke å kun investere i nettbrett, smarttavler og apper. Om skolene skal lykkes med digitalisering handler det om hvordan teknologien skal brukes. At teknologien skal brukes til å "fornye, forenkle og forbedre".

- Digital pedagogikk handler minst like mye om mulighetene for elevaktiv undervisning som fremmer slikt som dybdelæring, samhandling, elevmedvirkning, språktutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet."

Kilde: Alta kommunes digitale strategi

Parallelt med innkjøp av digitale verktøy uttarbeidet derfor Alta kommune en overordnet digital strategi som skal sikre at nye digitale verktøy brukes på en målrettet og innovativ måte, for å støtte læringsarbeidet i klasserommet og i barnehagen.

Og tok kontakt med Eplehuset for å få hjelp til å nå strategi og imøtekomme kompetansemålene i Læreplanverket.

 

 Skoleledelsen i full sving

med planleggingen. 

 

Strategisk planlegging

Eplehuset vet hva som gir god læring.

Bestående av Eplehusets Utdannings-team - Marte og Inger Lise - gjennomførte Eplehuset en hel dag med skoleledelsen i Altaskolen, der man sammen reflekterte, diskuterte og definerte praksis rundt sentrale elementer som var avgjørende for at skolene skulle lykkes. De sentrale delene i den strategiske planleggingen var diskusjonspunkt som visjon og strategi, læring, profesjonsfelleskap og rammefaktorer.
 

- Strategisk planlegging er, etter min vurdering, helt essensielt for å lykkes med digitalisering i skolen slik at både skoleeier, skoleledelsen og lærerne kan møte utviklingen i skolen med et felles mål om at våre elever i Altaskolen skal oppleve mestring og motivasjon for å lære.

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

 

Basert på refleksjonene og diskusjonene sammen med skoleledelsen ble det etablert en systematisk tilnærming til den digitale prosessen, og dagen ble avsluttet med en milepælsplan som ga skolene retning for veien videre. Skoler som velger å gjennomføre strategisk planlegging sammen med Eplehuset får et bedre grunnlag og støtte i hele digitaliseringsprosessen. Dette fordi planen som utarbeides sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit.
 

- Gjennomføringen sammen med Eplehuset gjorde at vi fikk til en mer helhetlig plan for infrastruktur og læring slik at undervisningen i klasserommene skal fungere best mulig. Vi har tatt grep som skoleeier for at våre elever skal få tilnærmet lik tilgang til digitale læremidler uavhengig hvilken skole de hører til. Sammen med vår IKT avdeling har vi i tillegg utarbeidet systemer for en mer effektiv lisensstyring slik at hver skole selv kan administrere dette.”

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

 

 

Strategisk planlegging

Eplehuset vet hva som gir god læring.

Bestående av Eplehusets Utdannings-team - Marte og Inger Lise - gjennomførte Eplehuset en hel dag med skoleledelsen i Altaskolen, der man sammen reflekterte, diskuterte og definerte praksis rundt sentrale elementer som var avgjørende for at skolene skulle lykkes. De sentrale delene i den strategiske planleggingen var diskusjonspunkt som visjon og strategi, læring, profesjonsfelleskap og rammefaktorer.

- Strategisk planlegging er, etter min vurdering, helt essensielt for å lykkes med digitalisering i skolen slik at både skoleeier, skoleledelsen og lærerne kan møte utviklingen i skolen med et felles mål om at våre elever i Altaskolen skal oppleve mestring og motivasjon for å lære.

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

 

Basert på refleksjonene og diskusjonene sammen med skoleledelsen ble det etablert en systematisk tilnærming til den digitale prosessen, og dagen ble avsluttet med en milepælsplan som ga skolene retning for veien videre. Skoler som velger å gjennomføre strategisk planlegging sammen med Eplehuset får et bedre grunnlag og støtte i hele digitaliseringsprosessen. Dette fordi planen som utarbeides sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit.
 

- Gjennomføringen sammen med Eplehuset gjorde at vi fikk til en mer helhetlig plan for infrastruktur og læring slik at undervisningen i klasserommene skal fungere best mulig. Vi har tatt grep som skoleeier for at våre elever skal få tilnærmet lik tilgang til digitale læremidler uavhengig hvilken skole de hører til. Sammen med vår IKT avdeling har vi i tillegg utarbeidet systemer for en mer effektiv lisensstyring slik at hver skole selv kan administrere dette.”

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

 

 

Strategisk planlegging

Eplehuset vet hva som gir god læring.

Bestående av Eplehusets Utdannings-team - Marte og Inger Lise - gjennomførte Eplehuset en hel dag med skoleledelsen i Altaskolen, der man sammen reflekterte, diskuterte og definerte praksis rundt sentrale elementer som var avgjørende for at skolene skulle lykkes. De sentrale delene i den strategiske planleggingen var diskusjonspunkt som visjon og strategi, læring, profesjonsfelleskap og rammefaktorer.

- Strategisk planlegging er, etter min vurdering, helt essensielt for å lykkes med digitalisering i skolen slik at både skoleeier, skoleledelsen og lærerne kan møte utviklingen i skolen med et felles mål om at våre elever i Altaskolen skal oppleve mestring og motivasjon for å lære.

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

Basert på refleksjonene og diskusjonene sammen med skoleledelsen ble det etablert en systematisk tilnærming til den digitale prosessen, og dagen ble avsluttet med en milepælsplan som ga skolene retning for veien videre. Skoler som velger å gjennomføre strategisk planlegging sammen med Eplehuset får et bedre grunnlag og støtte i hele digitaliseringsprosessen. Dette fordi planen som utarbeides sammen gir en tydelig retning på hvor skolen skal og hva de konkret må gjøre for å komme dit.

- Gjennomføringen sammen med Eplehuset gjorde at vi fikk til en mer helhetlig plan for infrastruktur og læring slik at undervisningen i klasserommene skal fungere best mulig. Vi har tatt grep som skoleeier for at våre elever skal få tilnærmet lik tilgang til digitale læremidler uavhengig hvilken skole de hører til. Sammen med vår IKT avdeling har vi i tillegg utarbeidet systemer for en mer effektiv lisensstyring slik at hver skole selv kan administrere dette.”

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst for Altaskolen

 

 

Pedagogisk opplæring

Kjerneopplæring med iPad.

I motsetning til mange andre er Eplehuset først og fremst opptatt av å inspirere og danne gode arenaer for læring. Derfor ønsker vi å tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren som baserer seg på så mye mer enn bare å selge digitale verktøy til skolene. Med solid erfaring og kompetanse vet vi at nøkkelen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

Dette er grunnlaget i opplæringsdagene med Utdannings-teamets pedagogiske veiledere. Med utgangspunkt i elevens læring og utvikling fikk derfor også hver skole i regi av Eplehuset gjennomført både lærer- og elevdager i kjerneopplæring med iPad.
 

- På opplæringsdagene med lærerne er læringskurven fjellbratt, men god. De var totalt utslitt etter to dager med aktiv læring og refleksjon rundt egen praksis. De innrømmer glatt at de var slitne, men at det har vært veldig inspirerende og lærerikt. Endelig begynte de å se hvordan de kan bruke iPad til læring med elevene.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset


Gjennom modellering av læringsopplevelser fikk lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Eplehuset veiledet samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

 

 

Pedagogisk opplæring

Kjerneopplæring med iPad.

I motsetning til mange andre er Eplehuset først og fremst opptatt av å inspirere og danne gode arenaer for læring. Derfor ønsker vi å tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren som baserer seg på så mye mer enn bare å selge digitale verktøy til skolene. Med solid erfaring og kompetanse vet vi at nøkkelen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

Dette er grunnlaget i opplæringsdagene med Utdannings-teamets pedagogiske veiledere. Med utgangspunkt i elevens læring og utvikling fikk derfor også hver skole i regi av Eplehuset gjennomført både lærer- og elevdager i kjerneopplæring med iPad.

- På opplæringsdagene med lærerne er læringskurven fjellbratt, men god. De var totalt utslitt etter to dager med aktiv læring og refleksjon rundt egen praksis. De innrømmer glatt at de var slitne, men at det har vært veldig inspirerende og lærerikt. Endelig begynte de å se hvordan de kan bruke iPad til læring med elevene.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset


Gjennom modellering av læringsopplevelser fikk lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Eplehuset veiledet samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

 

 

Pedagogisk opplæring

Kjerneopplæring med iPad.

I motsetning til mange andre er Eplehuset først og fremst opptatt av å inspirere og danne gode arenaer for læring. Derfor ønsker vi å tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren som baserer seg på så mye mer enn bare å selge digitale verktøy til skolene. Med solid erfaring og kompetanse vet vi at nøkkelen for å lykkes med digital undervisningspraksis ligger hos læreren.

Dette er grunnlaget i opplæringsdagene med Utdannings-teamets pedagogiske veiledere. Med utgangspunkt i elevens læring og utvikling fikk derfor også hver skole i regi av Eplehuset gjennomført både lærer- og elevdager i kjerneopplæring med iPad.

- På opplæringsdagene med lærerne er læringskurven fjellbratt, men god. De var totalt utslitt etter to dager med aktiv læring og refleksjon rundt egen praksis. De innrømmer glatt at de var slitne, men at det har vært veldig inspirerende og lærerikt. Endelig begynte de å se hvordan de kan bruke iPad til læring med elevene.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset

Gjennom modellering av læringsopplevelser fikk lærerne opplæring i funksjonell bruk av iPad, samt metodisk og pedagogisk bruk av produksjonsapper, som kan brukes i alle fag. Eplehuset veiledet samtidig lærerne i arbeidet med å utarbeide egne læringsopplevelser.

 

 

Grundig bevisstgjøring

Lærer best ved å selv være aktive.

I tillegg til opplæring med lærere og assistenter fikk også alle skolene to dager med opplæring og modellering med elevene. Våre pedagogiske veiledere vet at det å la elevene være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og legger vekt på at elevene skal være aktive i læringsopplevelsene ved å selv få utforske, skape og erfare i samhandling med andre.

Og uansett hvor fantastisk det er å se voksne oppdage magien i iPad, det er ingenting mot det å se begeistringen og mestringsfølelsen i ansiktet på elevene. Det er der magien skjer, mener Inger Lise, pedagogisk veileder i Eplehuset.

 

Grundig bevisstgjøring

Lærer best ved å selv være aktive.

I tillegg til opplæring med lærere og assistenter fikk også alle skolene to dager med opplæring og modellering med elevene. Våre pedagogiske veiledere vet at det å la elevene være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og legger vekt på at elevene skal være aktive i læringsopplevelsene ved å selv få utforske, skape og erfare i samhandling med andre.

Og uansett hvor fantastisk det er å se voksne oppdage magien i iPad, det er ingenting mot det å se begeistringen og mestringsfølelsen i ansiktet på elevene. Det er der magien skjer, mener Inger Lise, pedagogisk veileder i Eplehuset.

 

Grundig bevisstgjøring

Lærer best ved å selv være aktive.

I tillegg til opplæring med lærere og assistenter fikk også alle skolene to dager med opplæring og modellering med elevene. Våre pedagogiske veiledere vet at det å la elevene være aktive i læringsprosessen er den beste måten å lære på, og legger vekt på at elevene skal være aktive i læringsopplevelsene ved å selv få utforske, skape og erfare i samhandling med andre.

Og uansett hvor fantastisk det er å se voksne oppdage magien i iPad, det er ingenting mot det å se begeistringen og mestringsfølelsen i ansiktet på elevene. Det er der magien skjer, mener Inger Lise, pedagogisk veileder i Eplehuset.

 

Video: Astrid Sommarset-Krogh

- Vi og lærerne opplever flere elever som mestrer, de spør om de får gjøre lekser, viser sine ferdigheter, er kreative, lager film, tegner, og produsere bøker. Alt skaper de selv, og er utrolig stolte når de viser frem produktene sine.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset


Avslutningsvis gjennomførte også Eplehuset foreldremøter med foreldre der vi fikk vist hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene fikk gjennom dette et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling, og hva de som foreldre kan bidra med.

Etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring sitter Altaskolen igjen med en grundig bevisstgjøring om hvordan iPaden kan brukes til å underbygge elevens læring, hvilke muligheter som finnes for variasjon og hvordan læring skal se ut i Altaskolen. Det har tatt dem til dit de er i dag.

 

- Vi og lærerne opplever flere elever som mestrer, de spør om de får gjøre lekser, viser sine ferdigheter, er kreative, lager film, tegner, og produsere bøker. Alt skaper de selv, og er utrolig stolte når de viser frem produktene sine.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset


Avslutningsvis gjennomførte også Eplehuset foreldremøter med foreldre der vi fikk vist hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene fikk gjennom dette et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling, og hva de som foreldre kan bidra med.

Etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring sitter Altaskolen igjen med en grundig bevisstgjøring om hvordan iPaden kan brukes til å underbygge elevens læring, hvilke muligheter som finnes for variasjon og hvordan læring skal se ut i Altaskolen. Det har tatt dem til dit de er i dag.

 

- Vi og lærerne opplever flere elever som mestrer, de spør om de får gjøre lekser, viser sine ferdigheter, er kreative, lager film, tegner, og produsere bøker. Alt skaper de selv, og er utrolig stolte når de viser frem produktene sine.

Marte, pedagogisk veileder i Eplehuset

Avslutningsvis gjennomførte også Eplehuset foreldremøter med foreldre der vi fikk vist hva og hvordan elevene jobber med læring i skolehverdagen. Foreldrene fikk gjennom dette et godt innblikk i hvordan iPaden kan brukes for å støtte sitt barns læring og utvikling, og hva de som foreldre kan bidra med.

Etter flere dager med strategisk planlegging og opplæring sitter Altaskolen igjen med en grundig bevisstgjøring om hvordan iPaden kan brukes til å underbygge elevens læring, hvilke muligheter som finnes for variasjon og hvordan læring skal se ut i Altaskolen. Det har tatt dem til dit de er i dag.

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

Inviter oss til din skole.

Vi har et sterkt ønske om å hjelpe alle institusjoner med å oppleve hva Apples omveltende tekno­logi har å by på. Vi hjelper dere gjerne med å finne produktene, tjenestene og finansieringsløsningene, og tilbyr den strategiske planleggingen og opplæringen skolene trenger for å nå digitaliserings- og læringsmålene.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

Ta kontakt med oss

Inviter oss til din skole.

Vi har et sterkt ønske om å hjelpe alle institusjoner med å oppleve hva Apples omveltende tekno­logi har å by på. Vi hjelper dere gjerne med å finne produktene, tjenestene og finansieringsløsningene, og tilbyr den strategiske planleggingen og opplæringen skolene trenger for å nå digitaliserings- og læringsmålene.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >

 

 

Ta kontakt med oss

Inviter oss til din skole.

Vi har et sterkt ønske om å hjelpe alle institusjoner med å oppleve hva Apples omveltende tekno­logi har å by på. Vi hjelper dere gjerne med å finne produktene, tjenestene og finansieringsløsningene, og tilbyr den strategiske planleggingen og opplæringen skolene trenger for å nå digitaliserings- og læringsmålene.

La oss kontakte deg for en uforpliktende prat >