Apple Watch

Reparasjon av Apple Watch

Er din Apple Watch ødelagt? Våre Apple autoriserte verksted reparerer din Apple Watch uansett hvor du har er kjøpt den. Vi håndterer også reklamasjons- og garantisaker. 


Sist oppdatert 17. oktober 2016

Jeg vil reparere min Apple Watch

Autorisert verksted

Apple Watch må sendes til Apple for reparasjon/bytte i erstatningsenhet. Servicetiden på disse er derfor noe lengre enn en service som kan utføres hos våre serviceverksted. Dette vil du for øvrig bli informert om når du leverer inn ditt produkt. Apple Watch Edition kan dessverre ikke sendes på service til oss - da må du kontakte Apple direkte.

Hva er en erstatningsenhet?

En erstatningsenhet er en tilnærmet ny Apple Watch. Forskjellen er at den kan inneholde mindre komponenter som tidligere har vært i bruk. Slike deler er grundig testet og utvendige komponenter som for eksempel skjerm og batteri vil alltid være helt nytt. En erstatningsenhet er derfor i bedre stand enn den enheten som leveres inn, hvilket betyr at alt av bruksslitasje vil være borte. Batterikapasiteten vil også fungere som på en ny Apple Watch.

Vi har følgende priser på erstatningenheter:


Skjermbilde 2016-11-16 kl. 14.53.05


Før du leverer klokken på service

Før klokken kan leveres inn på service må du sørge for å fjerne sammenkoblingen mellom Apple Watch og iPhone, og også deaktivere aktiveringslåsen.

Koble fra med iPhone:
  • Hold Apple Watch og iPhone tett sammen. 
  • Åpne Klokke-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
  • Trykk på Apple Watch og deretter på Fjern Apple Watch-kobling.
  • Skriv inn ditt Apple-ID-passord.
  • Trykk på nytt for å bekrefte.

Hvis du ikke får tilgang til iPhone eller Apple Watch, eller hvis Apple Watch ikke er koblet sammen med iPhone:

  • På en datamaskin går du til iCloud.com
  • Logg deg på med Apple-ID-en og åpne Innstillinger (Settings).
  • Klikk på Apple Watch under Mine enheter (My Devices).
  • Klikk på ikonet med krysset ved siden av enheten.
  • Klikk på Fjern (remove) for å bekrefte.